Home

RUDI DIERICK – Hoogopgeleide allochtonen vinden moeilijk werk op hun niveau. De oorzaken daarvan vragen een genuanceerde analyse, want veralgemeningen verblinden snel.

JAAK PEETERS – De weerstand tegen afwijkende ideeën heeft altijd bestaan. Maar door dissidente stemmen monddood te maken, komt de democratie en vrije meningsuiting onder grote druk te staan.

ROB LEMEIRE – armoede zou de oplossing kunnen zijn voor klimaatrampen, aldus Knack. Het is echter net de rijkdom van de mens die de klimaatdoden door de tijden heeft doen dalen met een factor vijftig. Deze trend kan nog voortgezet worden, maar dan enkel als arme landen rijker worden, iets wat vandaag niet kan zonder meer CO2 uit te stoten.

GERARD DE BEUCKELAER - Ondanks politiek incorrecte faux pas blijft Trump zijn voorsprong als Republikeinse kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap uitbouwen. Hoe kan dat nu? Is iets dergelijks bij ons ook mogelijk?

PIERRE THERIE - Voor mensen die effectief minder mobiel zijn of rolstoelgebruikers, is het een steeds weerkerende frustratie: volzette parkeerplaatsen. Hoog tijd voor een ingrijpende ommekeer in het parkeerbeleid voor mensen met een handicap.

MARC RABAEY – Beseffen Vlaamse politici als Geert Bourgeois en Vlaamse groepen als VVB Jongeren hoe Vlamingen denken of leven ze in een ivoren toren?

PIERRE THERIE - Voor rolstoelpatiënten die op reis willen gaan volstaat het niet om in de folder van ‘Logis de France’ te zoeken naar hotels met het logo ‘kamer voor mindervaliden’. Zelfs een telefoontje naar het hotel volstaat niet altijd.

EDDY DANIELS – Journalistiek mag sympathiek zijn, maar hij moet kritisch blijven. Als twee topredacteurs zich verlagen tot megafoon voor de mistspuiterij van een toppolitica, dan wordt er een grens overschreden.

KATRIEN SPRUYT - Islamitisch bankieren geldt voor de apologeten als een ethisch alternatief voor het Westerse 'kapitalisme'. In essentie verschilt islamitisch bankieren niets van gangbaar bankieren, en is het enkel een instrument tot islamisering.

EDDY DANIELS – Tom Lanoye heeft zijn rol weer opgenomen van Links Geweten van de natie. Om zijn visie hard te maken vergroot hij de uitspraken uit van zijn tegenstrever, en valt hem aan op wat hij niet gezegd heeft.

ANDREA CUYPERS – Zet het Griekse referendum de deur open voor andere massale uitingen van scepticisme tegenover 'dit' Europa? Ook in Oostenrijk rommelt het.

LUC RYCKAERTS – Moest u ook grinniken bij de berichten over het plan van de Brusselse minister-president Vervoort voor de Communauté Métropolitaine de Bruxelles (CMB) ? Een kat in een zak heeft er niets aan.

GERARD DE BEUCKELAER – Voor het dossier over de vervanging van de F16, vroegen wij ons af of de stealth-capaciteit van de opvolger wel zo belangrijk is als de constructeur Lockheed Martin beweert. Vooral omdat deze capaciteit ook nadelen heeft.

BART COENEN – Vorige week veroorzaakte een BBC-uitzending rond ggo's internationale ophef. Vooral het optreden van ex-Greenpeace baas Stephen Tindale lokte reacties uit. Ook de passage van Greenpeace hoofdwetenschapper Doug Parr ging niet onopgemerkt voorbij.

ROB LEMEIRE - Het recycleren als rif van een afgeschreven olieplatform is heel wat goedkoper én milieuvriendelijker dan de verwerking op het land, mits een voorafgaande reiniging – maar dat werd door de acties van Greenpeace uiteindelijk vlakaf verboden. Dit is niet goed voor het milieu, noch voor de oliemaatschappijen, enkel voor de Greenpeace-lobby.

GERARD DE BEUCKELAER – Op 10 juni 2015 stond het in alle kranten: “De fiscus mag voortaan onrechtmatig verkregen bewijs toch gebruiken tegen een belastingplichtige. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist.” Goed zo, en wel om meerdere redenen.

KOENRAAD ELST – Het boek ‘De lokroep van IS. Syriëstrijders en (de)radicalisering’, met een mooie lijst co-auteurs, bevat veel informatie, maar waarom zwegen zoveel auteurs over de heetste aardappel in deze meervoudige tragedie?

RUDI DIERICK – Het offensief tegen kritische vragen over de islam is niet min. Is een Brusselse leraar het volgende slachtoffer op het politiek-correcte altaar? Omwille van een nodeloos scherp geformuleerde, maar terechte vraag?

PIERRE THERIE – Op het VTM Nieuws liet Karel De Gucht nog eens van zich horen: “Er komt geen vermogenswinstbelasting. Dat is gewoon zelfmoord voor mijn partij.” Dat is klare taal, maar het smoesje van de zo dierbare privacy is zo lek als een zeef.

RAF FEYS – ‘Spraakmakende reportage’ van Koppen (VRT): de vraag of huiswerk wel zinvol is. Eens te meer stemmingmakerij op initiatief van - en met de openbare steun van Koppen en CO

Pages

MARC RABAEY – Politiek correct denken over vluchtelingen leidt tot een collectief suïcidaal gedrag, zeker in een complexe wereld. Daarom is het beter om de oorzaken in de landen van herkomst aan te pakken.

PIERRE THERIE – Door de massale toestroom van vluchtelingen uit oorlogsgebied én uit Afrikaanse non-staten dreigt opnieuw een tekort aan betaalbare opvang. Maar waarom dan niet kiezen voor een goedkope oplossing?

EDDY DANIELS – Een bepaalde pers kronkelt zich weer in alle mogelijke bochten om ons een schuldgevoel aan te praten, en beseft niet eens dat we dat niet nodig hebben om barmhartig te zijn. De islam daarentegen …

MARC RABAEY – De politiek correcte geschiedenisboeken durven nogal eens af te wijken van de echte feiten, zo ook over de slavernij volgens Thomas Sowell.

ROB LEMEIRE – er woedt een plaag van tatoeages door het land, de verhalen hierachter zijn complex. Minder complex is echter het gebrek aan identiteit van onze samenleving. De directe slachtoffers hiervan zijn de zwakkeren onder ons, maar de problemen kunnen veel dieper gaan. Intellectuelen moeten terug leren oordelen.

PIERRE THERIE – De waterdragers van de macht doen er alles aan om de publieke opinie dom te houden. Het ontslag van Karl Drabbe is slechts een onderdeel van deze stille evolutie waarvoor Vlaanderen een zware prijs zal betalen.

PHILIP VAN IMPE – President Erdogan heeft het vredesproces met de PKK opgeblazen, stellingen van de IS en (vooral) de PKK laten bombarderen en de NAVO-raad bijeengeroepen. De Koerden zijn nog maar eens het kind van de rekening van de Realpolitik.

PIERRE THERIE - Recentelijk sprak ik met enkele professoren en politici over de vervanging van vast benoemde ambtenaren door tijdelijke. Dat een vaste benoeming de efficiëntie in de weg staat, kon echter niemand bewijzen. Een analyse.

MARC RABAEY – De hetze rond het al dan niet toelaten van onverdoofd slachten doet heel wat emoties oplaaien. Luidt dit het begin van het einde van de seculiere staat in? Of is het vals alarm?

MARC RABAEY – Beseffen Vlaamse politici als Geert Bourgeois en Vlaamse groepen als VVB Jongeren de kracht en de werking van de mentale modellen? Of leven ze in een ivoren toren?

MARC RABAEY – De Vlaamse regering heeft beslist om meer te verlonen volgens de functie en niet meer volgens het behaalde diploma. Luidt dit het einde van de Franse diplomacratie in Vlaanderen in?

RUDI DIERICK – Begin deze week besliste de NAVO Turkije te steunen in haar strijd tegen 'terroristen'. Turkije bedoelt daarme de Koerden en de IS. Waarom? Zijn ze daar bij de NAVO nu helemaal op hun kop gevallen?

PIERRE THERIE – Na de verschillende overwegingen in onze vorige publicaties wordt het tijd om een antwoord te vragen op de essentiële opties. Zelf verlaten we bewust de begane paden, want enkel ‘out of the box’ denken kan zorgen voor een nieuwe dynamiek.

PHILIP VAN IMPE - 11 juli ligt weer een paar weken achter ons, maar feest u ook op 21 juli? Ik niet echt.

KERNREDACTIE – 11 juli : Wat valt er te vieren? Is Vlaanderen goed bezig? Zijn de Vlamingen goed bezig met hun overheden? Of moeten we de ambities drastisch opschroeven?

PHILIP VAN IMPE - Vlamingen vieren 11juli op uiteenlopende wijze. Flamingantisme is daarbij niet aan mij besteed. Maar fier ben ik wel op onze Vlaamse ontvoogding. De balans is voorlopig positief, maar ...

FILIP VAN LAENEN – Buitenlandse voorbeelden tonen de kracht van populaire referenda, en de weerstand tegen democratische verlangens. En Vlaanderen? Een 'communautaire stilstand' die enkele voor de Vlamingen geldt?

RUDI DIERICK – Wat sommigen voorstellen als een zege voor de democratie is verre van democratisch. De eis voor meer Europees geld werd immers niet voorgelegd aan de 98% andere Europeanen. Wat willen ze dan wel?

PIERRE THERIE - Sta ik alleen met de vaststelling dat de meningsverschillen tussen de EU-instellingen en de lidstaten stilaan onbeheersbaar worden? Een van de oorzaken is dat de echte bazen wel aan de knoppen draaien maar niet aan de tafel zitten.

GERARD DE BEUCKELAER – Zijn de EU-top, Tsipras en de zijnen, niet allemaal zoals de dwazen uit 'Laus stultitiae' van Erasmus? Dwazen die hun lage begeertes voorrang geven op het erkennen van het licht van de zon?

Pages