Home

RUDI DIERICK – De toestroom van immigranten en vluchtelingen in West-Europa is numeriek niet uitzonderlijk, maar financieel wel omwille van de aard van de SZ. Ook Rutte en Valls menen dat het genoeg is. Dijsselbloem denkt ondertussen al aan een plan B.

PIERRE THERIE – Nieuwe ideeën die méér zijn dan intellectuele beschouwingen over schuld en onschuld en getuigen van een strategische visie zijn zeldzaam. Voorbij de waan van de dag samen met kamerlid Jan Vercammen (N-VA) en August Van Put.

LUC RYCKAERTS – Of deze immigratiestroom ons zal baten, dan wel enkel geld zal kosten en veiligheidsproblemen zal opleveren, dat moet de toekomst nog uitwijzen. Onderzoekers suggereren dat de kosten wel eens fors hoger kunnen uitvallen dan verwacht.

Open brief aan Montasser AIDe'emeh die vaststelt dat, wanneer begeleiding van Syriëgangers niet helpt, enkel nog repressie overblijft. "We waren in Parijs met 7. Wat als we morgen met 70 zijn?"

PIERRE THERIE - Het slechte nieuws dat generaal Christopher Bogdan, verantwoordelijk voor het programma JSF/F35, had voor de Amerikaanse senatoren, staat in schril contrast met de marketingpublicaties van vliegtuigbouwer Lockheed Martin.

EDDY DANIELS – Knack.be publiceerde een zoveelste pleidooi voor het omarmen van een Europese islam. Helaas zegde het niet waar die te vinden is, en ontkende het ook het fundament zelf van de islam: Mohammed.

BART DE MEULENAER – Lang voelde ik mezelf ex-katholiek. Nu nog twijfel ik bij zaken die ik in de kerk hoor en niet alleen over voorbehoedsmiddelen, ook heel andere thema’s. Soms is de Kerk me te links, soms te rechts.

EDDY DANIELS – Dat Molenbeek de hoofdstad werd van het jihadisme in Europa werd al tien jaar aangeklaagd. Dat de PS-burgemeester hierin een verpletterende verantwoordelijkheid droeg, wordt onder de mat geveegd.

GERARD DE BEUCKELAER - Bij de vluchtelingenproblematiek vallen vaak de woorden ‘muur’ en ‘afsluiting’. Het is verbazend hoe zwaar deze, op zich toch wel zeer nuchtere, begrippen vandaag emotioneel gehypothekeerd zijn. Misschien moeten we toch eens meer precies naar het fenomeen ‘muur’ kijken.

FRANK THEVISSEN: "Er viel me iets op bij het bekijken van de herdenkingsbeelden in Parijs. Ik stelde daarover een vraag aan VTM NIEUWS en kreeg prompt een helder antwoord van de mediabeheerder van VTM-nieuws."

(red.) – De aanslagen in Parijs riepen veel reacties op. Ons viel een waterscheiding op in die reacties. Oordeel zelf. Onze eigen analyse volgt later.

ANDREA CUYPERS – Wie krijgt nu niet de kriebels van het zwartepietenspel rond extra taksen op de elektriciteit? Links probeert haar peperdure kemels te doen vergeten, maar slaagt rechts er wel in de dijkbreuk te dichten?

PAUL VAN CAMP - Over Europa in stormachtige tijden

De Hongaarse Belg Professor ISTVÁN MARKÓ is een wereldwijd vermaard scheikundige, tegelijk wel gekend voor zijn klimaatsceptische standpunten. Aangezien het klimaatdebat gesloten wordt vooraleer het zelfs maar geopend was, is het mainstream klimaatstandpunt geen wetenschap maar ideologie.

ANDREA CUYPERS – Geregeld pleiten er wel lui voor decriminalisering van drugs. Dat zou veel misdaad doen verdwijnen. Dat is dan beter voor iedereen. Ik ben er nog niet uit, maar als ik argumenten voor en tegen overloop, dan ligt het minstens veel genuanceerder.

PIERRE THERIE - November, met Allerheiligen en Allerzielen in aantocht hebben nogal wat mensen het moeilijk. Het past om even stil te staan en een recept te bieden tegen de opkomende neerslachtigheid.

De Jef zegt dat ik geen wedstrijden meer moet vliegen: daar komt toch al langer hoe minder van, en dat is niks meer voor een duif van mijn leeftijd. Hij is iedere keer bang dat hij me niet meer gaat terugzien. Als hij me dan zelf al een rustige oude dag gunt wil hij zeker niet dat ik in een wildvreemde soeppot zou belanden.

PIERRE THERIE -In een opmerkelijke bijdrage pleit professor Herman Matthijs voor een snelle politieke keuze van de opvolger voor de F16. Anders zal het ons duur te staan komen. Hierbij gaat hij echter kort door de bocht.

MARC RABAEY – Olie en gas hebben het geopolitiek denken vanaf het begin van de twintigste eeuw sterk doen veranderen en ligt onder meer aan de basis van het huidige Syrische conflict. Een historische en geopolitieke bespreking vanuit het standpunt van de Russische Beer.

PHILIPPE CLERICK – Merkwaardige berekeningen geeft Oxfam over armoede en rijkdom: volgens Oxfam horen alle jonggehuwden die pas een huis hebben laten bouwen bij de armsten der armen van de wereld. Armer zelfs dan een Afrikaan met amper kleren om zijn lijf.

Pages

MARTHA HUYBRECHTS – De recente veiligheidsmaatregelen leken me wel OK. Maar wat onze politici daarrond deden ….? Dat mijn kinderen wat meer politie op straat zien, OK. En dat er risico's bestaan, OK. Maar er is één ding dat me wel kwaad maakt.

ANDREA CUYPERS – Gaat de koopkracht van de gewone man met dit beleid omhoog, of niet? Het antwoord lijkt onmogelijk, maar het is wel afhankelijk van de vraag of men werkt of niet, én van toevalsfactoren. Links tegen rechts, en populisme als derde hond?

EDDY DANIELS – Rik Coolsaet verspreidt bij ons een Doctrine die ook verdedigd wordt door de Centrale Moskee in het Jubelpark: het jihadisme is onze fout. Radicale jongeren zijn de slachtoffers van ‘onze’ discriminatie.

GERARD DE BEUCKELAER - We kennen allemaal de uitdrukking: “Van louter bomen het bos niet zien”. Dat ook het omgekeerde fenomeen: “Van louter bos geen bomen meer kunnen onderscheiden” bestaat, is ons misschien minder bewust.

RUDI DIERICK – Antiterreurmaatregelen zoals die van zondag zullen niet volstaan én een fortuin kosten. Onhoudbaar. Hoog tijd dus om de diepe oorzaken van dit geweld te onderkennen en om alles wat niet vreedzaam kan samenleven te weren.

PHILIPPE CLERICK – In De Morgen (2015-11-16) schreven An Goovaerts en Liesbeth Imbo dat er geen verband is tussen de vluchtelingen- en de terrorismeproblematiek. Die stelling wordt gestaafd met erg curieuze ‘logica’.

ROB LEMEIRE – Geen irrationeel argument is de klassieke media vreemd in hun strijd tegen de kritische stem, maar hun pijlen doen steeds minder pijn. Dit verraadt een primitief zondebokmechanisme dat sterker is dan elke rationele analyse, maar kan ook wijzen op de zwanenzang van het huidige politiek correcte denken.

EDDY DANIELS – Na de aanslagen in Parijs loont het om even het dossier te heropenen waar al zoveel om te doen is geweest, dat van Bart Schols in De Afspraak. Hoe hij waakzaamheid ridiculiseerde, is immers vergeten.

AISSITA KANKO - Als Europese zit ik niet alleen in zak en as, ik ben laaiend van woede. Het monster groeit op onder onze ogen. Het teert onder meer op identiteitsdenken, cultureel relativisme, het aanhoudende wegwuiven, bagatelliseren en politiek correct denken. De segregatie grijpt om zich heen.

RUDI DIERICK – De idee dat al dat geweld door moslims niets met de islam te maken heeft, botst steeds meer met het feit dat er géén enkele gezaghebbende islamitische tekst bestaat waarin de fundamentele leerstellingen expliciet met de universele mensenrechten verzoend kunnen worden.

PIERRE THERIE – België is de risee van Europa, dat is alvast te lezen in veel buitenlandse kranten. Het Brusselse beleid wordt tot op de grond afgebroken. Alleen Justitieminister Koen Geens (CD&V) ziet geen probleem. Brussel, een meerwaarde voor Vlaanderen? Foto 'Brussels anti-terror Dept' bron: Basler Zeitung

RUDI DIERICK – Voor een finale analyse van de oorzaken van het geweld in Beiroet en Parijs is het nog te vroeg. Maar nu staat al wel vast dat de officiële analyse die Westerse regeringen maakten van alle soortgelijke eerdere geweld zware en fatale fouten bevat.

Een interview dat de Neue Zürcher Zeitung had met de filosoof Rüdiger Safranski, bekend bij het grote Duitse publiek van het programma Das Philosophische Quartett op de ZDF, destijds, dat hij samen met Peter Sloterdijk droeg.

VAN ONZE CORRESPONDENT IN CHINA - In een reeks over het onderbelichte hedendaagse China publiceren wij verhalen van een Vlaming in China. Ditmaal vroegen we hem om iets te vertellen over de zopas afgeschafte éénkindpolitiek in China.

PHILIPPE CLERICK – Meningen over de belangrijkste vakken in het onderwijs zijn er in overvloed, net zoals argumenten voor meer sport, informatica en filosofie. Maar uiteindelijk kan men er niet omheen dat minder tot de verbeelding sprekende lessen als spraakkunst, aardrijkskunde en wiskunde cruciaal zijn.

RUDI DIERICK – De steun voor 'deze' politiek van de VS en de EU tegenover de IS en Turkije brokkelt snel af. Maar Merkel en de VS denken nog steeds dat ze goed bezig zijn met hun Turkse 'bondgenoot'. Beseffen ze niet hoe destructief hun strategie is?

RUDI DIERICK – De recente acties van de FGTB toonden een rauwe en arrogante machtspositie. Deze keer ging ze letterlijk over lijken. Wanneer volgt de even assertieve, maar democratische reactie van onze regeringen?

NIKOLAAS DE JONG – Rusland lijkt consequent om te gaan met de islam en “het Oosten”, maar dit verbergt een dubbelzinnige naïviteit. Enkel een goed begrip van de Islam en de westerse waarden als individualisme en rationalisme kan een dam betekenen tegen de expansiedrang van de moslims.

LUC VAN BALBERGHE – Binnenkort opent de 79ste boekenbeurs haar deuren. Een hoogtepunt voor de uitgevers die er één vijfde van hun jaarlijkse omzet realiseren. Maar dat verheelt de malaise niet in de boekenwereld.

LUC RYCKAERTS – Wat liep er mis op de VRT met de deelname van Younes Delaforterie aan ‘De Afspraak’? Dat riep niet weinig controverse op. Maar wat kan die heisa ons nu leren over de VRT?

Pages