Home

ROB LEMEIRE – Op het programma ‘Pour ou Contre’ van RTL was er onlangs een confrontatie tussen klimaatsceptici en een voorstander van het IPCC. Is een gelijkaardig debat in Vlaanderen nuttig en mogelijk?

RUDI DIERICK - Moslimgeleerden veroordelen in een 'Open brief aan Al-Bagdadi', de doctrine van de IS, doch slechts deels. Voldoet nog niet aan de minimale normen van de democratie en universele mensenrechten.

ANDREA CUYPERS – Federaties van minderheden krijgen niet-geringe middelen, maar Gent wil de lokale subsidies voor hen volledig schrappen. Maar waarom krijgen bepaalde organisaties in het middenveld zoveel, of zo weinig middelen?

Bestuur VVO – Met de nakende herdenking van de inhuldiging van Willem-Frederik van Nassau als koning van de Nederlanden rukt de stortbui aan Belgische en andere mythes weer op. Gelukkig kunnen we op prof. em. Els Witte rekenen om die mythes te weerleggen.

RUDI DIERICK – De veroordelingen van de IS worden gewaardeerd. Maar waar blijft een religieuze veroordeling van alle terrorisme en van de motivatie daarvan? Dat uitblijven is een extra probleem, maar ook een kans. Hier in 't KORT.

LUC RYCKAERTS – Wanneer L'Echo een Vlaming aan 't woord laat, moet het blijkbaar niet altijd een degelijk geïnformeerde economist of bedrijfsleider zijn. Goed voor 'Missers en Sissers in de Media'.

MARTHA HUYBRECHTS – Met de start van het academiejaar krijgt onderwijsbeleid terug wat aandacht. Misschien ons even buigen over die jongelui met een universitair diploma, maar zonder een bruikbare, gepaste opleiding.

LUC RYCKAERTS – De rechterlijke macht lijkt soms wel een zwak broertje in onze democratie: sommige rechters werken niet, of weinig, en anderen, in Straatsburg, spelen graag voor wetgever. Enkele losse bedenkingen.

(red.) – Een lezer, dhr. BAVRE, maakt zich zorgen bij de keuze van de verplichte vreemde talen. Frans vergemakkelijkt de verfransing. Terechte zorg, vonden enkele van onze auteurs. Ze kijken echter ook naar de openheid op de wereld die vreemde talen bieden, en welke talen best zijn voor het denken, de cultuur en de talige competenties.

LUC RYCKAERTS – Rudi Janssens (VUB) vraagt dat Vlamingen en Franstaligen overleggen wie moet zorgen voor welke leerlingen in de Brusselse scholen. Elementair, maar waarom daar zo moeilijk over doen?

PIERRE THERIE – In een vorig artikel hadden we het over de Amerikanen die de Duitse bondskanselier, Angela Merkel, afluisterden. Vervelend, maar niemand werd er armer door. Dat gebeurde ooit wel met heel veel Vlamingen.

Dossier parlementaire democratie

PIERRE THERIE - De meest opvallende scheeftrekking in ons parlementair systeem is het groot verschil in aantal stemmen dat nodig is voor een parlementair zitje. Deze weeffout roept terecht vragen op, waar we samen met u antwoorden voor zoeken.

CHRISTOPHE VAN GHELUWE – De verplichte aangifte van mandaten en vermogens voor politici blijkt een rookgordijn. De aanbevelingen van Greco bevatten impliciet zware kritiek.

ANDREA CUYPERS – De cocktail van bestuurlijke onkunde en onverantwoordelijkheid (dumbo), politiek-correcte waanzin (poco) en niet weinig macho-gedrag zorgde in Rotherham voor gruwelijke resultaten.

De erfenis van Oekraïne

PIERRE THERIE – Het artikel over Oekraïne zorgde voor positieve reacties en interesse van andere sites. Twee lezers stuurden enkele kritische bedenkingen. Daarom dit extra artikel.

R. DIERICK – Nu de onderhandelingen over de federale regering weer terug op tempo geraken, lijkt het budgetevenwicht wel de grote knoop: enkel besparen, zoals N-VA en blauw vragen, of ook extra belastingen? Graven we dat even wat dieper uit.

Dossier parlementaire democratie
PIERRE THERIE – In het debat over de parlementaire democratie volgt hier het tweede thema. Over de relatie tussen de bevolking en de volksvertegenwoordigers.

R. DIERICK - Ook langs Israëlische zijde probeert men de goegemeente al eens aan rad voor de ogen te draaien. Een voorbeeldje.

GERARD DE BEUCKELAER - Onze economische sancties lijken op Poetin geen indruk te maken. Dat verwondert alleen ons, want wij weten niet hoe Rusland in elkaar zit.

PIERRE THERIE – Na een kwarteeuw blijkt dat niet iedereen het beëindigen van de Koude Oorlog heeft verteerd. Er is dan ook veel veranderd sinds de val van de Berlijnse Muur in november 1989.

Pages

RUDI DIERICK – De Open Brief van 126 moslimgeleerden aan de IS en haar leden en sympathisanten krijgt veel lof. Maar wat is de reële invloed ervan? Ook geopolitiek ligt extremismebestrijding complex. En gaat de IS daarbij de SA of de SS achterna?

RUDI DIERICK – Krijgt u ook het gevoel dat onze ministers niet zelden beslissingen nemen, zonder dat cruciale gegevens gekend zijn? We stoorden ons aan gevallen in de pensioenen, het onderwijs, het integratiebeleid, en ...

MARTHA HUYBRECHTS – De ABVV toetert dat een indexsprong de werknemers zo'n 20.000 € zou kosten. Maar dat klopt langs geen kanten. Waarom wijst geen enkele journalist daarop?

LUC RYCKAERTS – Zware vernederingen kunnen landen leiden naar militaire avonturen en veel ellende. Maar spelen propaganda en eigen zwakten geen zwaardere rol dan vernedering door anderen?

ROB LEMEIRE – de hedendaagse architecten van de autoloze zondag profileren het al gauw als een auto-vijandig feest. De praktijk leert ons echter iets anders: een echt feest duldt geen ideologie.

RUDI DIERICK – Is alcohol drinken dodelijk? Hangt natuurlijk af van hoeveelheid en soort alcohol. En is 'de begroting blijven saneren' goed of slecht voor de economie en de arbeid? Voor het Planbureau en DS maakt het alvast geen verschil hoe men saneert. Bizar.

MARTHA HUYBRECHTS – Laten argumenten tegen Schotse onafhankelijkheid geen ijzingwekkend conservatief en ondemocratisch gedachtegoed zien? Moet de EU daarom niet dringend leren wat democratie en de olympische geest is?

RUDI DIERICK – De massale veroordelingen van de IS worden door niet-moslims gewaardeerd. Maar waar blijft een overtuigende religieuze veroordeling van de IS? Dat wijst op een huizenhoog, extra probleem, maar ook op een kans. Een langere ANALYSE met veel vragen en enkele persoonlijke bedenkingen.

ANDREA CUYPERS – Wanneer maken we een eind aan de grootschalige en harde asociale prioriteiten in het beleid? Wie durft doordenken op wat de echte prioriteiten voor onze overheden zijn?

LUC RYCKAERTS – Links stelt altijd meer gelijkheid te willen. Zo vraagt het beter onderwijs voor allochtonen. Mooi! Maar waarom weigert het dan mordicus meer gelijkheid in de pensioenen en tussen de gemeenschappen?

PIERRE THERIE - Herinnert u zich de heisa rond ‘De Blokkendoos’? Wellicht slechts heel vaag, want veel mediabelangstelling was er niet. Nochtans raakt het onze warme Vlaamse maatschappij in de kern.

A. CUYPERS & R. DIERICK– Zorgnet Vlaanderen vraagt enkele duurzame verbeteringen van onze gezondheidszorgen. Maar het zwijgt wel over enkele dijkbreuken en lekkende kranen. Alsof het de graaiers en de zachte heelmeesters niet aan durft.

GERARD DE BEUCKELAER – De opbrengsten op de Arco-aandelen van de ACW-organisaties zijn veilig weggesluisd. Nu nog de kosten – zoals een Europese boete - afwentelen op België, en desnoods op de coöperanten. Extra kosten, zoals die voor advocaten voor de verdediging van de ACW-privileges, die zijn voor België.

PAUL HUYBRECHTS - Het middenveld levert levert onmisbare diensten. Verstaatsing is niet wenselijk. Maar mogen we de rekeningen zien? Er is wellicht weinig echt onoorbaars te verbergen, maar waarom verbergt men het dan?

LUC RYCKAERTS – Stemmingmakers zoals Paul Goossens en Paul Krugman blijven mist spuien over de nood aan besparingen. Niet besparen is en blijft in deze tijden echter onzinnig. Het is om vele redenen asociaal en gevaarlijk.

ROB LEMEIRE – Niet enkel in de huidige vervolging van christenen in de moslimwereld, maar ook in de seksschandalen rond katholieke priesters zien we het zondebokprincipe aan het werk. Een hernieuwd christelijk identiteitsbesef groeit echter, zeer zwakjes weliswaar. Misschien wel het begin van een historische omwenteling.

KRIS VAN SPITAEL vraagt zich af hoeveel moslims contra, dan wel pro IS zijn? De VRT wil echter vooral niet verontrusten en vertelt dan maar een mooi verhaaltje om ons te sussen. De VRT bijdrage tot onze serie 'Missers en Sissers in de media'?

EDDY DANIELS - De intellectuele jetset verweert zich nog steeds tegen het besef van de man in de straat dat islamofobie geen misdrijf is, maar een overlevingsreflex, en krijgt daar nog steeds een breed forum voor.

EDDY DANIELS - Dat de VRT de grootmufti slechts gedeeltelijk citeert, is betekenisvol. Het is er blijkbaar om te doen ons te beletten in te zien dat de politiek van islamleiders steeds vertrekt vanuit het verleden.

DOMINIQUE DEWITTE – Zolang banken geld kunnen lenen tegen 0% maar ze 6 à 9% aanrekenen om het - met het nodige vastgoed als onderpand - aan kmo’s en particulieren te lenen zal de economie aanhoudend blokkeren. Hallo, onderhandelaars ... ?

Pages