Home

PIERRE THERIE - Jan Jambon, N-VA-minister van Binnenlandse Zaken op bezoek bij de Cercle de Wallonie, vond dat het tijd werd om opnieuw een ei te leggen. Het was al van de vorige meimaand (verkiezingstijd) dat hij zijn laatste ei legde. Eens dieper graven.

RUDI DIERICK – De overwinning was overduidelijk: Cameron kreeg een absolute meerderheid van de zetels. Maar wat mogen we nu van zijn beleid verwachten? En wat suggereert dat voor de EU?

T. JORIS en J. BOURY –De aankondiging van Tesla was indrukwekkend, maar het is nog niet vanzelfsprekend dat dit de beloofde revolutie zal opleveren. De kostenbatenanalyse blijft het zwakke punt.

PIERRE THERIE – Het stopt nooit. Een drama in het verafgelegen Nepal en de media zorgen ervoor dat de regering zich opnieuw verslikt in de eigen dadendrang. Maar een spelletje zwartepieten lost evenmin iets op.

JORGENSEN DOLLY – In '95 vroeg Esso de Noren om een deel van het offshore platform Odin te mogen laten afzinken. Met dit proefproject kon men uitmaken of het een goed idee is afgeschreven oliebouwwerken te hergebruiken als kunstrif in de Noordzee. Maar dan bezette Greenpeace de Brent Spar.

PIERRE THERIE – In zijn reactie op Zuhal Demir’s aanklacht over de onterecht uitbetaalde werklozensteun, verweet John Crombez mevrouw Demir in Terzake (Canvas) te liegen en blind te focussen op het bedrag van 291 miljoen euro.

GERARD DE BEUCKELAER - Zuhal Demir heeft in het parlement het jaarlijks rapport van de RVA besproken. Ze is daarbij op bevreemdende dingen gestoten. De wijze waarop onze media de discussie hebben doen degenereren is alarmerend.

ANDRE JURRES – De elektriciteitsopwekking via wind en zon wordt vaak gezien als 'de oplossing' voor onze duurzame toekomst. Dat is echter een zware misvatting omwille van de inherente beperkingen van die soorten opwekking.

PIERRE THERIE - Wanneer het gerecht een bekend politicus doorverwijst naar de rechtbank, doet het dat niet lichtzinnig. Sommige vrienden van Stevaert blijken minder moeite te hebben om iemand te veroordelen.

LUC RYCKAERTS – Elektriciteit kost onze industriële bedrijven meer dan bij de buren. Waarom? En waarom sturen onze overheden niet bij? Aan schommelde energieprijzen op de internationale markt kunnen ze niets doen. Maar taksen en een onstabiel beleid?

Het grote, postmoderne onbehagen (7)
ROB LEMEIRE – Concentratiekampen waren een oord van enorm lijden, het liet echter ruimte voor een sterk solidariteitsweefsel. Ons materialistisch, postmodern leven is er een van hyperluxe, wat echter ruimte maakt voor diep onbehagen door het verschrompelen van de maatschappelijke cohesie.

PIERRE THERIE – Steven Vandeput, Minister van Defensie, vroeg een team van ‘wijze pennen’ om hun visie op de toekomst van Defensie. In deel 2 volgt een analyse van onze nationale belangen: Waarom een leger?

GERARD DE BEUCKELAER - Een A320 van Germanwings stort neer. Honderdvijftig mensen verliezen het leven. Maar alles rond deze verschrikkelijke tragedie schijnt zo rimpelloos normaal, bijna banaal, dat je er kippenvel van krijgt. Hebben we hier iets gemist?

PIERRE THERIE - Dolce en Gabbana, zelf homoseksueel zijnde, kregen met hun uitspraken over het traditionele huwelijk en het krijgen van kinderen door holebi-ouders, een lawine van kritiek over zich heen. Nu het stof is gaan liggen willen we dit belangrijk thema niet zomaar vergeten.

EDDY DANIELS – In 2001 maakte Marion van San een rapport. Haar vakgenoten verketterden haar, maar toeterden daarna wel over ‘wetenschappelijke studies’ die niet bestonden. Vandaag betreedt zij weer het toneel.

GERARD DE BEUCKELAER - Het mode duo Dolce en Gabbana vond het nodig zijn mening over moderne ontwikkelingen in verband met voortplanting en opvoeding te uiten. Dat ze daarbij traditionele waarden hoog hielden heeft in de progressieve scene kwaad bloed gezet. Maar ze hadden een punt.

EDDY DANIELS - Wat gebeuren moest, gebeurde: pas had BDW gezegd dat hij geen Aziaten kent die klagen over racisme, of de media zetten de jacht in op Aziaten die zich wél slachtoffer voelen. Bekijken we de getuigenissen.

L RYCKAERTS – De alarmistische berichten over de sociale secretariaten mogen niet verrassen. Het wanbestuur van onze wetgevers inzake fiscaal en sociaal recht is stokoud, maar monsterlijk groot.

Origins of IS-terrorists

RUDI DIERICK – Wat zijn de echte oorzaken van dat extremisme? Het ligt complex en er zijn veel oorzaken. Maar een pertinent antwoord op die vraag is wel cruciaal én mogelijk. We mogen ons dus niet meer verschuilen achter excuses.

FREDDY DEGRAEVE – De aanpassing naar een democratische Islam komt er misschien als de regeringen, zoals in Oostenrijk en Noorwegen, een faire en billijke regeling uitwerken, onderhandelen en dan opleggen.

Pages

MARTHA HUYBRECHTS – De laatste maanden kreeg het voorstel voor een nieuw vak in het secundair onderwijs, 'LEF', of 'Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie' terug wat aandacht. Dat moet het religieus onderricht (geheel of deels) vervangen. Maar zal het ook leiden tot een reële verbetering?

FILIP VAN LAENEN - Wat kunnen we uit deze opeenstapeling blunders, amateurisme, kwaad opzet en doorgestoken kaarten leren? Dat neutraal onderzoek naar communautair kiesgedrag in Vlaanderen een bijzonder moeilijke oefening blijft.

LUC RYCKAERTS – SP.A-toppers lonken naar Groen voor de vorming van een groot, links kartel. Maar wat zit daar werkelijk achter?

RUDI DIERICK – Homo's voelen zich verongelijkt dat ze geen bloed mogen geven. Maar is dat verbod terecht? Bij de VRT menen ze alvast dat dit geen ernstige berichtgeving verdient.

PIERRE THERIE – Een toekomstvisie voor defensie gaat ook over de toekomst van de Medische Dienst. Hoog tijd om dit geprivilegieerd bastion grondig te hervormen. Een bijdrage voor een maatschappelijk debat.

BART COENEN – Het is 20 jaar geleden dat Greenpeace actie voerde om te voorkomen dat de Brent Spar in zee geborgen werd. Reden voor een feestje? Niet noodzakelijk. Omgevormd tot kunstrif kunnen boorplatformen immers een weldaad voor de biodiversiteit betekenen.

PIERRE THERIE – Het hoogstaand debat over nationaliteitsbeleving tussen Bart De Wever en Etienne Vermeersch (Canvas) leerde veel over de noodzaak aan burgerschap/burgerzin. Ik vroeg hen of een legerdienst daar ook bij hoort.

RUDI DIERCK – Geraakt het debat over racisme niet ondergesneeuwd door de heisa over details en domme veralgemeningen en vooral door pogingen om de brengers van slecht nieuws als schuldigen neer te zetten?

PIERRE THERIE – Defensie lijdt onder de Belgische ziekte. Een blauwdruk voor de toekomst is een kans om beter te doen. Omdat Vlaanderen beter België kan veranderen dan omgekeerd.

PETER CALLUY – Het deradicaliseren van extremistische moslims kan enkel door een opener debat over de islam. Ook ex-moslims en islamcritici moeten een stem krijgen. Het negeren van de problemen werkt echter een radicalisering in de hand.

DRIEU GODEFRIDI – Toont de groei van landen als Groot-Brittannië en andere die kozen voor rigoureuze besparingen niet aan dat het Keynesiaanse denken fout zit? Besparen is net het tegenovergestelde van wat Keynesiaanse economen aanbevelen.

JAAK PEETERS – Ja, racisme is relatief, niet omdat het geen zwaar misdrijf is, of omdat het geen schade kan aanrichten, maar wel omdat er te grote gradaties in het woordgebruik bestaan en vooral omwille van het misbruik en de hypocrisie in de beschuldiging.

DOMINIQUE DE WITTE – Een kleine economische groei, bij externe meevallers zoals sterk dalende oplieprijzen, en grote extra schulden, dat kunnen de Europese politici wel, maar structurele hervormingen op de arbeidsmarkt …?

PIERRE THERIE - Het samenspel van het politiek-correct denken bij de traditionele partijen en de roodgroen geïndoctrineerde media, leverde opnieuw een schabouwelijk spektakel op.

EDDY DANIELS – Zondag 22 maart triomfeerden enkele kranten: BDW ‘neemt een bocht’, BDW ‘slaat mea culpa’. Aanleiding: een vervormde perceptie tijdens de boekvoorstelling van Bilal Benyaich. Maandag sloeg BDW terug.

A. CUYPERS & R. DIERICK – Vlaanderen is nu zelf verantwoordelijk voor haar gezinsbeleid en moet dus knopen doorhakken over de kinderbijslag. Het debat daarrond kreunt echter onder de taboes, krimpende budgetten en de intriges.

PIERRE THERIE – Minister van Defensie, Steven Vandeput, vroeg aan een team van ‘wijze pennen’ om hun visie op de toekomst van Defensie neer te schrijven. Hier volgt een analyse van hun pennenvruchten. Dit is deel 1: Een analyse van het essay geschreven door Sven Biscop.

RUDI DIERICK – Een rigoureuze analyse van alle oorzaken van extremisme en geweld bevestigt de rol van individuele factoren, maar wijst ook op enkele courant miskende of genegeerde hoofdoorzaken.We onderzoeken hier een tiental factoren.

JAAK PEETERS – Succesvolle integratie staat (of valt) met de wil en de capaciteit van de migrant én zijn nakomelingen om de hier gangbare diepere betekenissen van cruciale begrippen te vatten. Opvoeding én diepe, welgemeende integratie zijn dus cruciaal.

LUC RYCKAERTS – De pensioenverzekeraars willen het wettelijk minimumrendement zowat tot nul herleiden, van 3,25 en 3,75% tot 0,4%. Vakbonden zijn keihard tegen, maar schieten die daarmee niet met een kanon op een mug?

Pages