Home

RUDI DIERICK – De regeringsverklaring zit erop. En de eerste stormpjes in een glas rond Jambon en Francken ook. Wat moeten de Zweden nu het meeste vrezen? Zeker niet de oppositie, maar misschien vooral een zelfgenoegzaamheid.

Er gebeuren rare dingen bij de ULB: veel drukte om niets. Onze simpele duif verwondert zich daarover.

FILIP VAN LAENEN - Ebola lijkt steeds sneller om zich heen te grijpen. Met een eerste besmetting op Europese bodem begint de ziekte toch akelig dichtbij te komen. Zelfs verplegend personeel dat nauwgezet alle voorschriften in acht probeert te nemen raakt door de ongenadige ziekte besmet als het ook maar één enkel steekje laten vallen. Maar hoe snel verspreidt de ziekte zich echt?

ANDREA CUYPERS – Jacques de Toeuf, ondervoorzitter van het artsensyndicaat: "Dans le sud du pays, le nombre de médecins utilisés dans les hôpitaux est plus important qu’en Flandre. Il faut les rémunérer.”.

PIERRE THERIE – De gedoodverfde kandidaat als opvolger voor de F16 is de Joint Strike Fighter (JSF) of F35 van Lockheed Martin. Een exclusief gesprek met Yung A. Le, Director Development – Northern Europe, over de kostprijs en nog veel meer.

Freya Van den Bossche gaat met Frank Vandenbroucke praten. Knack behandelt dat als ware het wereldnieuws. Wij simpele duiven denken daar het onze van.

Ook bezorgd over Syrië-terroristen en islamistische extremisme? U bent niet alleen. Hier alvast iets korter daarover.

ROB LEMEIRE – een instabiel Midden-Oosten, en tegelijk daalt de olieprijs gestaag. Dat is een nooit geziene situatie, enkel te verklaren door een revolutie van de fossiele energie. Toch horen we hier weinig over.

ROB LEMEIRE – Op het programma ‘Pour ou Contre’ van RTL was er onlangs een confrontatie tussen klimaatsceptici en een voorstander van het IPCC. Is een gelijkaardig debat in Vlaanderen nuttig en mogelijk?

RUDI DIERICK - Moslimgeleerden veroordelen in een 'Open brief aan Al-Bagdadi', de doctrine van de IS, doch slechts deels. Voldoet nog niet aan de minimale normen van de democratie en universele mensenrechten.

ANDREA CUYPERS – Federaties van minderheden krijgen niet-geringe middelen, maar Gent wil de lokale subsidies voor hen volledig schrappen. Maar waarom krijgen bepaalde organisaties in het middenveld zoveel, of zo weinig middelen?

Bestuur VVO – Met de nakende herdenking van de inhuldiging van Willem-Frederik van Nassau als koning van de Nederlanden rukt de stortbui aan Belgische en andere mythes weer op. Gelukkig kunnen we op prof. em. Els Witte rekenen om die mythes te weerleggen.

RUDI DIERICK – De veroordelingen van de IS worden gewaardeerd. Maar waar blijft een religieuze veroordeling van alle terrorisme en van de motivatie daarvan? Dat uitblijven is een extra probleem, maar ook een kans. Hier in 't KORT.

LUC RYCKAERTS – Wanneer L'Echo een Vlaming aan 't woord laat, moet het blijkbaar niet altijd een degelijk geïnformeerde economist of bedrijfsleider zijn. Goed voor 'Missers en Sissers in de Media'.

MARTHA HUYBRECHTS – Met de start van het academiejaar krijgt onderwijsbeleid terug wat aandacht. Misschien ons even buigen over die jongelui met een universitair diploma, maar zonder een bruikbare, gepaste opleiding.

LUC RYCKAERTS – De rechterlijke macht lijkt soms wel een zwak broertje in onze democratie: sommige rechters werken niet, of weinig, en anderen, in Straatsburg, spelen graag voor wetgever. Enkele losse bedenkingen.

(red.) – Een lezer, dhr. BAVRE, maakt zich zorgen bij de keuze van de verplichte vreemde talen. Frans vergemakkelijkt de verfransing. Terechte zorg, vonden enkele van onze auteurs. Ze kijken echter ook naar de openheid op de wereld die vreemde talen bieden, en welke talen best zijn voor het denken, de cultuur en de talige competenties.

LUC RYCKAERTS – Rudi Janssens (VUB) vraagt dat Vlamingen en Franstaligen overleggen wie moet zorgen voor welke leerlingen in de Brusselse scholen. Elementair, maar waarom daar zo moeilijk over doen?

PIERRE THERIE – In een vorig artikel hadden we het over de Amerikanen die de Duitse bondskanselier, Angela Merkel, afluisterden. Vervelend, maar niemand werd er armer door. Dat gebeurde ooit wel met heel veel Vlamingen.

Dossier parlementaire democratie

PIERRE THERIE - De meest opvallende scheeftrekking in ons parlementair systeem is het groot verschil in aantal stemmen dat nodig is voor een parlementair zitje. Deze weeffout roept terecht vragen op, waar we samen met u antwoorden voor zoeken.

Pages

In het pensioendebat vuurden vakbonden en linkse partijen zware kritiek af op de plannen van de regering. Die zouden vooral voor ambtenaren oneerlijk zijn. Prof. RIA JANVIER weerlegt het gros van hun kritiek.

PIERRE THERIE - De verkiezingsoverwinning heeft Bart De Wever niet verleid tot euforie, maar wel tot belangrijke uitspraken. Het grote N-VA verhaal anders gelezen.

Het grote, postmoderne onbehagen (4)
ROB LEMEIRE – Wereldvoedseldag kan ons inspireren om over de kwaliteit van onze voeding na te denken. Kan de typische vraag naar meer en betere voedingsnormen een oplossing bieden? Het snel verdwijnen van de kleinere winkels wijzen er echter op dat onze levensstijl steeds meer in zichzelf plooit, met een indirect effect op wat we eten.

EDDY DANIELS - De Vlaamse pers reageerde sereen op de PVDA-rel rond Bob Maes, maar aan Franstalige kant meende men in volle ernst dat deontologie niet meer bestaat. Ze moesten weer eens de vorige oorlog uitvechten.

JAAK PEETERS - De hetze van PS, andere Franstaligen en enkele Vlamingen tegen de N-VA, Jambon en Francken nodigt uit tot een bescheiden bezinning over wa de echte collabioratie was, én is, en wat er meest verwerpelijk is.

LUC RYCKAERTS – Bieke Verlinden, sp.a-schepen, toont in Knack hoe links vooral privileges verdedigt, en nog slecht ook, en dat het alleen maar nog meer uitgaven wil. Met een naschrift van de redactie.

ROB LEMEIRE - De huidige totale asymmetrie tussen Franstalige deelregeringen en het federale bestuur zal onvermijdelijk leiden tot vuurwerk. De rollen zijn nu zelfs omgedraaid ten voordele van de N-VA, in het nadeel van de PS. Hierdoor zal de nadruk op het federale niveau nog even blijven duren.

PIERRE THERIE - Deze provocatieve titel - vooral wanneer het gaat over de senior writer van Le Soir, Béatrice Delvaux, zal wel niet te lezen zijn in een Vlaamse krant, laat staan in De Standaard.

Bestuur VVO – Vlaanderen kan, en moet, dringend lessen trekken uit de Oekraïense crisis en uit de houding van de internationale gemeenschap daarbij.

RUDI DIERICK – IS en islamistische extremisme stelt een existentiële uitdaging. Zou het helpen dat we dat super-onkruid bestrijden zonder de wortels en het zaad ervan te verdelgen? Deze materie is complex. Hier enkele overwegingen in een iets langere analyse.

(red.) De laatste jaren woedt er een hevig debat over de echte of vermeende sociale ongelijkheid in het onderwijs en over zittenblijven. Ons onderwijs zou zelf ongelijkheid veroorzaken, zeggen sommigen – ook via de praktijk van het zittenblijven. Anderen, waaronder RAF FEYS, menen dat Vlaanderen het net redelijk goed doet.

RUDI DIERICK – De Open Brief van 126 moslimgeleerden aan de IS en haar leden en sympathisanten krijgt veel lof. Maar wat is de reële invloed ervan? Ook geopolitiek ligt extremismebestrijding complex. En gaat de IS daarbij de SA of de SS achterna?

RUDI DIERICK – Krijgt u ook het gevoel dat onze ministers niet zelden beslissingen nemen, zonder dat cruciale gegevens gekend zijn? We stoorden ons aan gevallen in de pensioenen, het onderwijs, het integratiebeleid, en ...

MARTHA HUYBRECHTS – De ABVV toetert dat een indexsprong de werknemers zo'n 20.000 € zou kosten. Maar dat klopt langs geen kanten. Waarom wijst geen enkele journalist daarop?

LUC RYCKAERTS – Zware vernederingen kunnen landen leiden naar militaire avonturen en veel ellende. Maar spelen propaganda en eigen zwakten geen zwaardere rol dan vernedering door anderen?

ROB LEMEIRE – de hedendaagse architecten van de autoloze zondag profileren het al gauw als een auto-vijandig feest. De praktijk leert ons echter iets anders: een echt feest duldt geen ideologie.

RUDI DIERICK – Is alcohol drinken dodelijk? Hangt natuurlijk af van hoeveelheid en soort alcohol. En is 'de begroting blijven saneren' goed of slecht voor de economie en de arbeid? Voor het Planbureau en DS maakt het alvast geen verschil hoe men saneert. Bizar.

MARTHA HUYBRECHTS – Laten argumenten tegen Schotse onafhankelijkheid geen ijzingwekkend conservatief en ondemocratisch gedachtegoed zien? Moet de EU daarom niet dringend leren wat democratie en de olympische geest is?

RUDI DIERICK – De massale veroordelingen van de IS worden door niet-moslims gewaardeerd. Maar waar blijft een overtuigende religieuze veroordeling van de IS? Dat wijst op een huizenhoog, extra probleem, maar ook op een kans. Een langere ANALYSE met veel vragen en enkele persoonlijke bedenkingen.

ANDREA CUYPERS – Wanneer maken we een eind aan de grootschalige en harde asociale prioriteiten in het beleid? Wie durft doordenken op wat de echte prioriteiten voor onze overheden zijn?

Pages