Home

CHRISTOPHE VAN GHELUWE – De wettelijke verplichte aangifte van mandaten en vermogens voor onze politici blijkt een rookgordijn. De aanbevelingen van GRECO bevatten impliciet zeer zware kritiek. De huidige aangiftes lijken een rookgordijn.

ANDREA CUYPERS – De cocktail van bestuurlijke onkunde en onverantwoordelijkheid (dumbo), politiek-correcte waanzin (poco) en niet weinig macho-gedrag zorgde in Rotherham voor gruwelijke resultaten.

De erfenis van Oekraïne

PIERRE THERIE – Het artikel over Oekraïne zorgde voor positieve reacties en interesse van andere sites. Twee lezers stuurden enkele kritische bedenkingen. Daarom dit extra artikel.

R. DIERICK – Nu de onderhandelingen over de federale regering weer terug op tempo geraken, lijkt het budgetevenwicht wel de grote knoop: enkel besparen, zoals N-VA en blauw vragen, of ook extra belastingen? Graven we dat even wat dieper uit.

Dossier parlementaire democratie
PIERRE THERIE – In het debat over de parlementaire democratie volgt hier het tweede thema. Over de relatie tussen de bevolking en de volksvertegenwoordigers.

R. DIERICK - Ook langs Israëlische zijde probeert men de goegemeente al eens aan rad voor de ogen te draaien. Een voorbeeldje.

GERARD DE BEUCKELAER - Onze economische sancties lijken op Poetin geen indruk te maken. Dat verwondert alleen ons, want wij weten niet hoe Rusland in elkaar zit.

PIERRE THERIE – Na een kwarteeuw blijkt dat niet iedereen het beëindigen van de Koude Oorlog heeft verteerd. Er is dan ook veel veranderd sinds de val van de Berlijnse Muur in november 1989.

PIERRE THERIE - Geen dag gaat voorbij of we worden overstelpt met dramatisch nieuws over de onmenselijke situatie in GAZA. De berichtgeving is overrompelend, maar het ontbreekt dikwijls aan nuance. Soms is het beter te zwijgen.

MARTHA HUYBRECHTS – Rik Torfs voelde correct aan dat de officiële inspecties (visitaties) te kort schieten. Ons hoger onderwijs vereist inderdaad een véél betere kwaliteitszorg dan dat. Want enkel de visitaties afschaffen is ook onvoldoende.

PIERRE THERIE – De VS kenden twee verwoestende economische crisissen te wijten aan deflatie. Maar hoe zit het met de EU en België? Kennen we het fenomeen voldoende en wordt ernaar gehandeld?

Prof. em. DIRK HEREMANS – Wat betekent deflatie en zijn we erop voorbereid? Een bijdrage over prijsevoluties en falende macro-economie in Europa en België.

LUC RYCKAERTS - Onder deze titel analyseerde Brecht Arnaert waarom Vlaanderen zich zo laat doen en hoe het aan zijn noodlot kan en moet ontsnappen. Een koele, maar intrigerende analyse.

EDDY DANIELS - Nadat sommigen geklaagd hebben dat Europa te weinig hart heeft voor de islam, pakken diezelfden vandaag uit met de kritiek dat Europa de christenen in de steek laat, die door moslims vervolgd worden.

RUDI DIERICK – Monica De Coninck vroeg meer diversiteit op de werkvloer. Ze vermeldde daarbij de onaanvaardbare loonkloof tussen M en V. Maar weet ze dat ook onder de politici de vrouwen minder verdienen?

RUDI DIERICK – De pensioencommissie kreeg voor haar rapport in juni veel waardering. Ze bevestigt dat het huidige stelsel onhoudbaar is. Maar ze stelde geen enkele fundamentele oplossing voor de zwaarste financiële problemen voor. Bijgevoegd een kort overzicht.

LUC RYCKAERTS – Rector Verschooren van de Universiteit Antwerpen vindt dat bedrijven moeten bijdragen in de kosten van hoger onderwijs. Zijn argumentatie wordt echter ontluisterd door een stevig gebrek aan feitenkennis.

PETER DEJAEGHER - Al jaren is de straat van mijn ouders volgebouwd. Zelfs de grens tussen dorpen en gehuchten is niet meer te detecteren. Maar wat deed dat met de houding tegenover hoger studies en bepaalde kosten daarvan?

RUDI DIERICK – De situatie in Gaza spreekt bijna iedereen sterk aan. Zowat iedereen is verontwaardigd over die honderden dode kinderen en andere onschuldigen. Maar er is meer wreedheid en geweld in het spel dan wat de meesten menen. Een KORTE impressie.

LUC RYCKAERTS – DS verdoezelt de veroordeling van een aspect van BHV-akkoord door het Grondwettelijk Hof en stelt discriminatie voor alsof ze goedgekeurd werd. Mediamanipulatie in dienst van B-partijen. Een korte bespreking.

Pages

EDDY DANIELS - De intellectuele jetset verweert zich nog steeds tegen het besef van de man in de straat dat islamofobie geen misdrijf is, maar een overlevingsreflex, en krijgt daar nog steeds een breed forum voor.

EDDY DANIELS - Dat de VRT de grootmufti slechts gedeeltelijk citeert, is betekenisvol. Het is er blijkbaar om te doen ons te beletten in te zien dat de politiek van islamleiders steeds vertrekt vanuit het verleden.

DOMINIQUE DEWITTE – Zolang banken geld kunnen lenen tegen 0% maar ze 6 à 9% aanrekenen om het - met het nodige vastgoed als onderpand - aan kmo’s en particulieren te lenen zal de economie aanhoudend blokkeren. Hallo, onderhandelaars ... ?

Miskijkt de Europese elite zich niet op Oekraïne door hun visie op 'de staat' en de legitimiteit daarvan? JAAK PEETERS diept, los van de pertinente democratische overwegingen, enkele aspecten qua real-politiek uit.

GERARD DE BEUCKELAER - De moslim executieve heeft het over haar hart kunnen krijgen om zich van de misdaden van de IS te distantiëren. Hoera, we kunnen op onze twee oren slapen: het zijn toch betrouwbare democraten! Ogenblikje…

LUC RYCKAERTS – De kans op ernstige stroomtekorten deze winter is nu wel stevig aan 't oplopen. Maar als dat gebeurt, weet dan wie we daarvoor moeten bedenken.

R. DIERICK – Knack pakte uit met dubbelinterview met twee critici van de Israëlische acties in Gaza. Maar wordt de lezer daarbij niet misleid?

MARK GELEYN – Luid klinkt de kritiek op het disproportioneel geweld dat Israël gebruikte tegen Hamas. Maar hoe konden de Israëli’s een onderscheid maken tussen terroristen en de bevolking, wanneer Hamas de bevolking als menselijk schild gebruikt?

JAAK PEETERS - Een goede samenleving moet meer zijn dan een waarin je rijk kunt worden. N-VA moet daarom goed toekijken dat de cultuurpolitiek niet ongemerkt in liberale richting doorschuift.

LUC RYCKAERTS – Terwijl elders zuinigere en minder vervuilende supertrucks de baan op mogen, verzandt een Vlaams proefproject in hopeloos strenge eisen. Wanbestuur. Nog meer banenverlies in het transport dan maar?

GERARD DE BEUCKELAER – De nieuwe Vlaamse minister voor cultuur moet de knip op de beurs houden. Even nadenken over het cultuurbudget en de bedoeling van subsidies kan dus geen kwaad.

MARK VAN DE VOORDE - Christelijk Europa ligt niet wakker van het lot van de Arabische christenen, zoals het zich ook niets aantrok van de aanslagen op de koptische christenen in het Egypte van Morsi, de steniging of de terechtstelling van medechristenen in Soedan, Pakistan of elders. Maar waarom?

LUC RYCKAERTS – België stond weer stevig ten schande, dit keer voor haar partijfinanciering. Dit keer is het de Greco, een commissie van de Raad van Europa, die de kat de bel aan bindt. En hun analyse is dan nog onvolledig.

MARTHA HUYBRECHTS – De nieuwe Vlaamse regering zet de deur open voor een iets hoger inschrijvingsgeld. Maar waar blijft het debat rond de werkelijke sociale en andere maatschappelijke noden?

MARK SCHOLIERS & JEF VUCHELEN – Het rapport van de pensioencommissie trok veel aandacht, maar wie las de zevenhonderd en zoveel pagina's? Wij deden het voor u. Onze analyse toont dat de commissie redelijk zwaar tekort schoot: ze deed enkele goede voorstellen, maar liet de zwaarste problemen onaangeroerd.

RUDI DIERICK – Charles Michel stelde dat de N-VA communautaire guerrilla zou afgezworen hebben. Maar is de N-VA dan trouw zijn aan de democratie, of aan de staatshervorming Di Rupo I? Het verschil is groot.

Het grote, postmoderne onbehagen (3)
ROB LEMEIRE – alle werkelijke leven is ontmoeting, maar in hoeverre is dat nog mogelijk? Men sluit zich liever op tussen gelijkgezinden, anderen worden als het ware ‘ongewenst’.

RUDI DIERICK – Gaza, of lijden zonder grenzen. Dit conflict zit al decennia muurvast. Maar toch zien velen slechts één oorzaak. Eén partij moet inbinden. Maar zijn we niet moreel verplicht tot een ernstigere analyse? Hieronder een kleine bijdrage daartoe. Geen volledige ANALYSE, verre van.

LUC RYCKAERTS – Brengt de nucleaire taks de levensvatbaarheid van Electrabel in gevaar? Het bedrijf beweert dat, maar die claim lijkt eerder doorzichtige blufpoker. Het elektriciteitsbeleid blijft echter al even ondermaats.

PIERRE THERIE - Spionage, het is van alle tijden en daar zijn zelfs vriendschappelijke banden niet tegen bestand. Met het opkomend terrorisme herleefden de inlichtingendiensten en zijn spionnen terug van nooit weggeweest.

Pages