Home

ALAIN PRÉAT – De ontginning van schaliegas begon eigenlijk al in de 19de eeuw. De geologische uitdagingen voor de nieuwe ontginningstechnologie wordt hier kort geschetst.

ANDREA CUYPERS – De vakbonden lieten met hun pamflet voor de nationale staking weinig twijfel over. Lees het eerst zelf, en oordeel dan. Over vakbonden die een 'een plicht tot levenslange liefde' eisen.

MARTHA HUYBRECHTS – De 134 miljoen euro die Nederlandse studenten Vlaanderen kosten leggen de vinger op een groeiend probleem, namelijk de faire verdeling van de kosten voor onderwijs. Hoe moet en kan het beter?

LUC RYCKAERTS – Ambtenaren Financiën van de Europese vakbond 'UFE' zijn kwaad op politici die massaal belastingontwijking en -ontduiking gedogen. Of is 'woest' een beter woord?

De Bron interviewt GERARD BODIFÉE, astrofysicus en filosoof. Hij gelooft niet dat de mens veel invloed heeft op het klimaat, noch het klimaatverloop kan voorspellen. Veel wetenschappers doen wel alsof, uit schrik voor hun inkomsten en status. Het huidige gebrek aan debat vindt hij echter nog het ergste van al.

PIERRE THERIE - De weigering van N-VA om de Palestijnse staat te erkennen, verbergt een andere tegenstelling: tussen de Antwerpse N-VA en de rest van Vlaanderen, tussen pacifisme en pragmatisme.

LUC RYCKAERTS – Wedden dat er links en vooral rechts al snel een centje zal vallen dat het verlagen van het fiscaal voordeel op bedrijfswagens echt wel voordelig is?

RUDI DIERICK – Nederlandse partijen willen partijen die de sharia willen invoeren verbieden. Waarom? Een legitieme zorg voor de democratie en de vrijheden? Of is het 'bij gebrek aan beters', onwetendheid of angst?

PIERRE THERIE – Ieder boekske heeft zijn ‘Madame Soleil’. Die kent onze toekomst. Maar sommige politici en andere maatschappelijke spelers blijven stekeblind voor de toekomst. Ze spelen liever Sinterklaas.

(red.) Terwijl de VS en Europa in hun defensie-uitgaven snijden, wordt er in Afrika steeds meer geld uitgegeven aan wapens: tanks, militaire vliegtuigen en zelfs vliegdekschepen om hun steeds beter getrainde legers uit te rusten. Maar ...

JAN DOCKX – Het Vlaams geneeskundigenverbond (VGV) maakt zich grote zorgen over de druk van de Franstaligen om excessieve aantallen pas afgestudeerde medici toch een RIZIV-erkenning te geven.

ANDREA CUYPERS – De overheid werkte decennia aan de bescherming van haar burgers tegen 'overmacht'- risico's waar u geen verweer tegen hebt. Maar waarom drijft ze dan de kosten ‘door overmacht’ voor werkgevers zo sterk

PIERRE THERIE - Tijdens gesprekken met CD&V’ers valt op hoezeer de christendemocratie vandaag wordt verscheurd door de tegenstellingen tussen de ACW-militanten en de rechtse vleugel.

L. RYCKAERTS & R. DIERICK– Met de fiscale plannen van de regering blijft België een 'fiscale dinosaurus'. Of werkt men achter de schermen aan een grote hervorming? Het kan veel beter. Een kort overzicht:

Is massaal bedrog en fraude in bepaalde grote banken onuitroeibaar zolang gevangenisstraffen uitblijven? vraagt Express.be zich af.

ANDREA CUYPERS – De Nederlandse politie ontdekte een nieuw soort fraude in uitkeringen. Ze vreest er voor 50.000 gevallen. Nochtans zijn de oplossingen gekend, en eenvoudig. Zelfs in Afrika al toegepast. Maar hier nog niet.

FRANK VAN LAEKEN kijkt, bij het heengaan van Wim Schamp, met een zekere waardering naar diens taalgebruik, zijn grootsprakerigheid en branie, en mijmert bij Nederland en Vlaanderen.

PIERRE THERIE – Guido Van Gheluwe, stichter-president van de Orde van den Prince is niet meer. Maar zijn Vlaams-Nederlandse erfenis is nog altijd levendig en telt meer dan drieduizend leden. Een korte terugblik.

LUC RYCKAERTS – De nieuwe Brusselse regering heet 'Vervoort II', maar wordt ze meer dan 'Beulemans MXII'? Symbolisch daarvoor, een 'déclaration politique' (regeringsverklaring) die Brussel voorstelt als een 'communautair lustobject'. Anderen zien tekens van beterschap.

JORN RENIERS – De federale regering wou wel iets doen voor de bevoorradingszekerheid. Maar wat ze doet lijkt zo bescheiden, en soms zelfs bizar, dat de risico's op blackout even groot blijven.

Pages

PIERRE THERIE – In een vorig artikel presenteerden we u de gedoodverfde opvolger van de F16, de Joint Strike Fighter (JSF) of F35 Lightning II. In een volgende reeks bijdragen onderzoeken we of de JSF ook de beste keuze is voor België. Deel 1 De Amerikaanse keuze voor één vliegtuigtype

RUDI DIERICK – Wie dacht dat de crisis de transfers deed afnemen, zit mis. En die transfers zijn niet min. Di Rupo schat die zelfs nog hoger in dan Vives, of de N-VA.

JAAK PEETERS - De visie van Abou Jahjah vormt een existentiële uitdaging voor onze seculiere democratie. Startend bij Finkielkraut wordt die visie grondig geanalyseerd.

GERARD DE BEUCKELAER – We hebben vakbonden nodig, maar niet zo! Ze zijn van hun kernopdracht afgedwaald en veroorzaken daardoor onnoemelijke schade aan ons sociaal weefsel. Alleen het volk kan dat terug recht zetten, maar de regering moet helpen.

ROB LEMEIRE – Klimaatsceptici zouden hun ziel hebben verkocht voor geld. De klimaatlobby is echter duidelijk vele keren groter. De klimaatindustrie van één miljard euro per dag zou snel verdwijnen als CO2 niet meer als een probleem zou worden aanzien.

Het verbond van Vlaamse Overheidsambtenaren (VVO) heeft zo zijn bedenkingen bij het feit dat Vlaanderen gedurende deze legislatuur geen enkele stap vooruit zal zetten op het pad van haar verdere ontvoogding.

RUDI DIERICK – Het lage aantal erkende moskeeën en de precaire vorming van veel imams zijn tekenend voor de moeizame erkenning van de islam. Officieel erkend, maar de praktijk …? Moslims én overheid moeten het roer omgooien.

R. DIERICK – Waarom zwijgen al diegenen die Palestina nu willen erkennen - in deze tijden van IS, Hamas en ander islamisme - over de gangbare voorwaarden voor de erkenning van nieuwe staten?

Het grote, postmoderne onbehagen (6)
ROB LEMEIRE – de samenleving ziet geen toekomst meer, kinderen zijn enkel nog een last. Wie toch nog aan kinderen begint, doet dit met de angst om het hart. Dat blijkt geen geschenk voor onze kinderen.

LUC RIVET - Schiltz en Open VLD willen massale investeren in grillige hernieuwbare bronnen die dagelijks bewijzen dat ze ondoeltreffend zijn. De federale minister voor energie, Marghem (MR), is een politica is van de oude garde: iedereen tevreden willen stellen, maar geen enkele visie noch moed.

Een lezer, PIETER HERMAN, reageerde op de Zwarte Pieten-actie van Abu Jahjah en zijn nieuwste club, Movement X. Hij wijst onder meer op diens onhoudbaar lichtzinnige argumenten.

Het grote, postmoderne onbehagen (5)
ROB LEMEIRE – Instituten van vertrouwen zoals het klassieke huwelijk komen steeds meer onder druk. Maar dat wil niet zeggen dat de alternatieve levensstijlen zomaar beter aflopen, integendeel. De moderne samenleving is beter in staat direct genot te bieden dan duurzame banden.

RUDI DIERICK – Iedereen wil arbeid minder belasten. Terecht. Maar 'klassiek links' wil enkel extra lasten op vermogens. Aan sommige argumenten hangt echter een geurtje, wat media al eens negeren.

DORIA GASIA - “Waarom worden wij verplicht om solidair te zijn?” Pertinente vraag bij stakingen die veel meer mensen treffen dan diegenen die ze steunen.

RUDI DIERICK – Vlaams parlementslid Kherbache (SP.A) was kwaad dat men een blanke taxichauffeur kan bestellen. Dat moet vervolgd worden. Maar is dat wel het echte probleem? Of wil ze dat niet weten?

MARTHA HUYBRECHTS – Is de hetze rond Zwarte Piet een storm in een glas water? Of zit er meer achter?

R. DIERICK – On één decennium verloren we één kwart van onze industrie. Andere, vergelijkbare landen kampen ook met globalisering, maar scoren beter. Wie is dan verantwoordelijk voor dit 'Belgische' afsterven?

L. RYCKAERTS & R. DIERICK– Blijft België een 'fiscale dinosaurus'? Of wordt er achter de schermen nog gewerkt aan een grote hervorming? Een analyse.

LUC RYCKAERTS – Op zeven jaar groeide onze staatsschuld van 280 tot zo'n 400 miljard. Wiens schuld was dat? De bankencrisis? Wanbestuur? Of beide? Waarnemers zien aanwijzingen voor aanhoudend wanbestuur.

LUC DE VRIESE – Framing is zo’n nieuwerwets woord voor een oud verschijnsel: misleiding. Daar zijn ze ook in De Standaard zeer bedreven in.

Pages