Home

PIERRE THERIE – De aankoop van hoogtechnologische gevechtsvliegtuigen biedt de kans om een graantje mee te pikken. Een interview over de economische return met generaal majoor vlieger b.d. Karel Vervoort

JEAN-PAUL PINON – Zo'n 83% van de bevolking vraagt een minimale dienstverlening in het openbaar vervoer. Indien burgers wensen dat misbruiken zoals wilde stakingen gestraft worden, zullen ze de overheid stevig onder druk moeten zetten.

PIERRE THERIE – Naar aanleiding van het artikel over de falende ‘kwaliteits’-media vroegen enkele lezers mij waar ze terecht konden met hun klachten. Daarvoor is er toch een Raad voor de Journalistiek, dacht ik.

AHMED AZZOUZ reageert met enkele voorstellen, enige zelfkritiek en kritische vragen. Wederzijdse vrees en wantrouwen wegnemen vereist ongetwijfeld een inspanning van niet-moslims én van democratisch gezinde moslims.

REDACTIE – Zondag 22/02 gejuich op tv: moslims beschermen joodse synagoge in Noorwegen! Een menselijke ring werd opgetrokken. Inderdaad: daar maakten circa 1.300 mensen deel van uit, waaronder twintig moslims.

RUDI DIERICK – De voorstellen van vijf topfiscalisten en het persbericht van het NUOD wijzen beide op een absolute topprioriteit voor onze regeringen, namelijk dringend werk maken van een drastische en totale vereenvoudiging van de fiscaliteit.

RUDI DIERICK – Het begrip 'islamisme' roept al eens verwarring op. Moslims, ook niet-moslims houden er helemaal niet van. Maar wat is dan een betere term?

ANDREA CUYPERS – De zegebulletins van de NMBS kunnen niet op: 'Belgische treinen zijn het stiptste in vijf jaar'. Of was het eigenlijk 'het traagste'? Of 'het duurste'? Of 'het minst comfortabel'? Of 'het minst frequent in mijn station'?

LUC RYCKAERTS – Centrale banken proberen met QE om de economie terug aan te wakkeren wanneer monetaire instrumenten zoals een renteverlaging en het crisisbeleid van regeringen geen resultaat opleveren. Maar of QE werkt, ...?

PIERRE THERIE - Wanneer een krant niet alleen reclame voert met de vermelding ‘verwacht het onverwachte’ maar die ook waar maakt, zou de verslaggeving en het verhoopte debat na de aanslagen in Parijs heel anders gelopen zijn.

KATRIEN SPRUYT – Jihad en islamistisch geweld teistert niet alleen Europa. In Zwart-Afrika maakt het veel meer slachtoffers. Even nader bekeken voor Boko Haram en Nigeria.

Ik word een dagje ouder. Met de navigatie wil dat niet meer altijd perfect lukken. Zo kon het dus gebeuren dat ik op mijn laatste vlucht uit Quiévrain via Verviers en Molenbeek naar huis gekomen ben. Molenbeek gaat nog, maar Verviers was wel een beetje uit de richting. Ik heb er dan ook twee dagen over gedaan. Een uurtje geslapen in Lantin. Daar is een gevangenis en ik had ergens gelezen dat het een echt duivenkot is.

L. RYCKAERTS – In relatieve stilte kondigde Marghem een bijsturing in het energiebeleid aan. Een ramp? Nee, voorlopig ontsnapten we aan een black-out, maar … wanneer volgen duurzame oplossingen? En wie gaat hier met de winst lopen?

FRANK DUPONT & EDDY DANIELS - Het grote gevaar voor de islam is dat mensen beginnen te denken. Het grote gevaar voor ex-moslims is echter dat ze denken, want dat drijft hen in het isolement.

F. DUPONT & E. DANIELS - De islam positioneerde zich jarenlang als ‘een religie van vrede’. Vandaag blijkt zij op de meest uiteenlopende plaatsen de inspiratie voor barbaars geweld. Wil de ware islam opstaan?

LUC RYCKAERTS – In een jaaroverzicht 'buitenland' prijkt Turkije op een zorgwekkende plek. De regerende AKP keerde dat land naar een autoritaire en zorgwekkend ondemocratische koers.

MARC RABAEY – De cijfers van FOD Economie tonen dat de 20% van de bevolking met de hoogste inkomens meer dan 65% van de belasting genereren. Bekijken de vakbonden die cijfers wel?

(red.) In de islamitische wereld komt de weerstand tegen het islamisme op gang. Al Sisi bijt de spits af. Ondertussen keerden Hezbollah en Hamas zich tegen de aanval op Charlie Hebdo? Gemeend? Voorbode van een islamitische Verlichting?

JAAK PEETERS - Is het nihilisme een katalysator voor het Islamisme? Is de mening van extreem-rechts per definitie verkeerd? Wil de journalistiek niet enkel de vrijheid van haar mening?

Deel 2 Alle eieren in één mand
PIERRE THERIE – In een vorig artikel zochten we naar de redenen voor de Amerikaanse keuze voor één vliegtuigtype (herlees hier). In deze bijdrage vragen we de Nederlandse gewezen politiek analist en adviseur Peter Paul de Waal of dat wel een goed idee is.

Pages

GERARD DE BEUCKELAER - Onze radeloze hulpeloosheid tegenover de dingen die we rondom ons zien gebeuren staat in schril contrast met de toeterende arrogantie van het moderne denken.

SAMUELE FURFARI – De Oekraïne-crisis was positief voor het energiedossier in de EU, ook al beschikt de wereld volop over fossiele brandstoffen. Toen werd immers duidelijk dat men moet werken aan de infrastructuur, dat men goed bestuur moet opleggen, en dat men ondernemerschap en internationale handel moet stimuleren.

SAMUELE FURFARI – Door een sterk gestegen ontginning daalt de prijs van ruwe olie sterk in de USA, en de wereldmarkt volgt. Energiebeleid blijft een belangrijk diplomatiek wapen om internationale relaties stabiel te houden. Het tijdperk van het oliewapen is echter voorbij, waardoor de USA, tegen de wil van Saoudi-Arabië, strategische belangen in Iran kan behartigen.

RUDI DIERICK – Het Minderhedenforum stelde vast dat veel Vlamingen liever geen vreemde poetshulp in huis willen. Maar beseft het wel, los van de vraag of dat wel een verboden discriminatie is, dat vertrouwen ook verdiend moet worden?

SAMUELE FURFARI – Wij zijn terechtgekomen in een nieuw tijdperk van overvloed aan fossiele brandstoffen, een tijdperk voor een nieuw geopolitiek energiebeleid. Terwijl de diplomatie geleidelijk aan al rekening houdt met deze nieuwe realiteit, hebben het publiek en de media daar nog lang geen oog voor.

PIERRE THERIE - De commotie rond twee belangrijke maatschappelijke problemen, de opmars van de fundamentalistische Islam en de controverse over de klimaatevolutie, toonde duidelijk aan dat de kwaliteitsjournalistiek faalt in haar opdracht.

R. DIERICK – Lieven Boeve, grote baas van het katholiek onderwijs meent dat de hoofddoek in alle scholen moet toegelaten worden. Is zo'n standpunt echter niet voorbijgestreefd door de problemen in het veld en door wetenschappelijk onderzoek?

RUDI DIERICK – Horen moslims er, gezien het geweld van moslimterroristen, wel bij? Zulke vragen zijn cruciaal, hoezeer velen er ook voor huiveren. Het antwoord hangt daarbij ook af van de keuzen van moslims rond democratie en universele mensenrechten.

PIERRE THERIE – Naar aanleiding van de publicatie in DS van de kritiek op klimatoloog van Ypersele, reageerde Tom Naegels, ombudsman van DS: De kritiek kreeg volgens hem teveel aandacht. Een reactie via een Open Brief.

EDDY DANIELS - Filip Dewinter wil in het parlement een debat voeren dat thuishoort in het intellectuele discours. De gesprekspartners zijn moslimuniversitairen, maar die moeten wel afstappen van de slachtofferrol.

TUUR DEMEESTER - De stabiliteit van de geldwaarde, en misschien meer nog het vertrouwen daarin, zijn beslissende factoren voor een succesvolle economie. Hier volgt het verhaal van de Franse ‘experimenten’ van even terug. Met lessen voor nu, lessen die niet iedereen zullen bevallen.

L. RYCKAERTS & R. DIERICK – Nu de ECB massaal geld in de economie gaat pompen, mogen we risico's daarvan niet negeren. Zo kan er een liquiditeitsval opduiken. Of spaargeld wordt aangevreten. Maar is QE niet vooral een peperdure pleister op het zere been van zwaar wanbestuur?

ALBERT JACOBS – Discussie en kritiek van hypothesen behoort een normale zaak te zijn tussen wetenschappers. De methoden voor het verzamelen van data, het opstellen van een hypothese, het testen van de hypothese, de inwinning van kritiek en opinies en uiteindelijk de publicatie als een theorie, is wel bekend bij alle onderzoekers. Dat het huidige klimaatdebat (voor zover het al bestaat) niet zo verloopt, komt omdat de klimaatcontroverse meer politiek is dan wetenschappelijk.

Deel 3 Een vliegtuig voor welke opdrachten
PIERRE THERIE – In een vorig artikel vroegen we ons af of één vliegtuigtype voor verschillende opdrachten wel een goed idee was. In deze bijdrage onderzoeken we welke opdrachten belangrijk zijn voor de Belgische Luchtmacht en welk vliegtuig daarvoor nodig is.

ANDREA CUYPERS – In tegenstelling tot wat vele media berichten, worden nieuwe Nederlanders, als men het gehele dossier bekijkt, ongeveer even zwaar gestraft als autochtone. Ze kennen echter wel meer recidive. Mede daardoor ligt hun gemiddelde strafmaat hoger.

MARTHA HUYBRECHTS – De rij-opleiding moet beter, want hier sterven meer mensen op de weg dan bij onze buren. Maar maak daar geen nodeloos dure en ondermaatse symptoombestrijding van. Bestraf de zware verkeersrecidivisten zwaarder.

MARC RABAEY – Veel mensen zeggen dat ze niets tegen de personen van een andere bevolkingsgroep hebben maar toch vrezen ze door die andere groep verdrongen te worden. Terecht, echter in de mainstream media worden ze dan meestal als racisten bestempeld.

ANDREA CUYPERS – Boven onze rechtsstaat hangen donkere wolken. Er is wel wat zon te zien, ver aan de horizon. Maar de ergerlijke vrijspraken wegens procedurefouten steken misschien nog meest de ogen uit.

FILIP VAN LAENEN – De Griekse premier vervroegde de presidentsverkiezingen, maar net dat lijkt de grootste uitdager (Syriza) fors in de kaart te spelen. Een analyse van de kansen.

LUC RYCKAERTS – Velen beschouwen Syriza als een ramp voor Europa. Maar zal die jonge partij niet net voor de noodzakelijke catharsis kunnen zorgen in het Europese beleid voor de banken?

Pages