Home

PIERRE THERIE - Dolce en Gabbana, zelf homoseksueel zijnde, kregen met hun uitspraken over het traditionele huwelijk en het krijgen van kinderen door holebi-ouders, een lawine van kritiek over zich heen. Nu het stof is gaan liggen willen we dit belangrijk thema niet zomaar vergeten.

EDDY DANIELS – In 2001 maakte Marion van San een rapport. Haar vakgenoten verketterden haar, maar toeterden daarna wel over ‘wetenschappelijke studies’ die niet bestonden. Vandaag betreedt zij weer het toneel.

GERARD DE BEUCKELAER - Het mode duo Dolce en Gabbana vond het nodig zijn mening over moderne ontwikkelingen in verband met voortplanting en opvoeding te uiten. Dat ze daarbij traditionele waarden hoog hielden heeft in de progressieve scene kwaad bloed gezet. Maar ze hadden een punt.

EDDY DANIELS - Wat gebeuren moest, gebeurde: pas had BDW gezegd dat hij geen Aziaten kent die klagen over racisme, of de media zetten de jacht in op Aziaten die zich wél slachtoffer voelen. Bekijken we de getuigenissen.

L RYCKAERTS – De alarmistische berichten over de sociale secretariaten mogen niet verrassen. Het wanbestuur van onze wetgevers inzake fiscaal en sociaal recht is stokoud, maar monsterlijk groot.

Origins of IS-terrorists

RUDI DIERICK – Wat zijn de echte oorzaken van dat extremisme? Het ligt complex en er zijn veel oorzaken. Maar een pertinent antwoord op die vraag is wel cruciaal én mogelijk. We mogen ons dus niet meer verschuilen achter excuses.

FREDDY DEGRAEVE – De aanpassing naar een democratische Islam komt er misschien als de regeringen, zoals in Oostenrijk en Noorwegen, een faire en billijke regeling uitwerken, onderhandelen en dan opleggen.

RUDI DIERICK – Trevor Philips, voormalig hoofd van de Britse' Commission for Racial Equality', heeft het gehad met het dogmatisme rond integratie. Het moet gedaan zijn met de verkettering van wie kritische vragen stelt en de negatie van zware mishandeling en wantoestanden. Tijd voor een eerlijke analyse.

MARTHA HUYBRECHTS – Ook triest bij de zelfmoord van die scholier uit Ieper? Bij ons was het de aanleiding van enkele hevige discussies. Initieel bekeken de meeste leerkrachten het vanuit één invalshoek. Maar het ligt veel complexer.

GERARD DE BEUCKELAER - Waar ze tegenwoordig allemaal duiven bijhalen! Zelf bij de SP.a interne discussies wordt met duiven geargumenteerd. Daar moet ik me toch wel even mee bezig houden.

Het spierballengerol aan de grenzen tussen Europa en Rusland neemt toe. De beschuldigingen van msikennen van, gemaakte afspraken vliegen in 't rond. Wie negeert eigenlijk de diplomatie?

De historische oppositie tegen ggo's is een smet op het blazoen van de groene beweging.

BART COENEN – De vernieling van het aardappelproefveld in Wetteren bood aan al wie zich groen noemt de kans om een nieuwe koers te varen en afstand te nemen van een op het verleden gerichte ideologie. Toch koos de milieubeweging er voor om te volharden in de boosheid.

PIERRE THERIE – Deel 4 Economische return
De aankoop van hoogtechnologische gevechtsvliegtuigen biedt de kans om een graantje mee te pikken. Een interview over de economische return met generaal majoor vlieger b.d. Karel Vervoort

JEAN-PAUL PINON – Zo'n 83% van de bevolking vraagt een minimale dienstverlening in het openbaar vervoer. Indien burgers wensen dat misbruiken zoals wilde stakingen gestraft worden, zullen ze de overheid stevig onder druk moeten zetten.

PIERRE THERIE – Naar aanleiding van het artikel over de falende ‘kwaliteits’-media vroegen enkele lezers mij waar ze terecht konden met hun klachten. Daarvoor is er toch een Raad voor de Journalistiek, dacht ik.

AHMED AZZOUZ reageert met enkele voorstellen, enige zelfkritiek en kritische vragen. Wederzijdse vrees en wantrouwen wegnemen vereist ongetwijfeld een inspanning van niet-moslims én van democratisch gezinde moslims.

REDACTIE – Zondag 22/02 gejuich op tv: moslims beschermen joodse synagoge in Noorwegen! Een menselijke ring werd opgetrokken. Inderdaad: daar maakten circa 1.300 mensen deel van uit, waaronder twintig moslims.

RUDI DIERICK – De voorstellen van vijf topfiscalisten en het persbericht van het NUOD wijzen beide op een absolute topprioriteit voor onze regeringen, namelijk dringend werk maken van een drastische en totale vereenvoudiging van de fiscaliteit.

RUDI DIERICK – Het begrip 'islamisme' roept al eens verwarring op. Moslims, ook niet-moslims houden er helemaal niet van. Maar wat is dan een betere term?

ANDREA CUYPERS – De zegebulletins van de NMBS kunnen niet op: 'Belgische treinen zijn het stiptste in vijf jaar'. Of was het eigenlijk 'het traagste'? Of 'het duurste'? Of 'het minst comfortabel'? Of 'het minst frequent in mijn station'?

Pages

PIERRE THERIE - Het samenspel van het politiek-correct denken bij de traditionele partijen en de roodgroen geïndoctrineerde media, leverde opnieuw een schabouwelijk spektakel op.

EDDY DANIELS – Zondag 22 maart triomfeerden enkele kranten: BDW ‘neemt een bocht’, BDW ‘slaat mea culpa’. Aanleiding: een vervormde perceptie tijdens de boekvoorstelling van Bilal Benyaich. Maandag sloeg BDW terug.

A. CUYPERS & R. DIERICK – Vlaanderen is nu zelf verantwoordelijk voor haar gezinsbeleid en moet dus knopen doorhakken over de kinderbijslag. Het debat daarrond kreunt echter onder de taboes, krimpende budgetten en de intriges.

PIERRE THERIE – Minister van Defensie, Steven Vandeput, vroeg aan een team van ‘wijze pennen’ om hun visie op de toekomst van Defensie neer te schrijven. Hier volgt een analyse van hun pennenvruchten. Dit is deel 1: Een analyse van het essay geschreven door Sven Biscop.

RUDI DIERICK – Een rigoureuze analyse van alle oorzaken van extremisme en geweld bevestigt de rol van individuele factoren, maar wijst ook op enkele courant miskende of genegeerde hoofdoorzaken.We onderzoeken hier een tiental factoren.

JAAK PEETERS – Succesvolle integratie staat (of valt) met de wil en de capaciteit van de migrant én zijn nakomelingen om de hier gangbare diepere betekenissen van cruciale begrippen te vatten. Opvoeding én diepe, welgemeende integratie zijn dus cruciaal.

LUC RYCKAERTS – De pensioenverzekeraars willen het wettelijk minimumrendement zowat tot nul herleiden, van 3,25 en 3,75% tot 0,4%. Vakbonden zijn keihard tegen, maar schieten die daarmee niet met een kanon op een mug?

PIERRE THERIE - Defensieminister Vandeput vroeg veertien specialisten om raad. Hun aanbevelingen waren interessant maar ze bleven al te zeer op begane paden wandelen, en concrete antwoorden op enkele fundamentele problemen van de krijgsmacht bleven uit. Daarom deze ongevraagde raad.

De Vlaamse anti-ggo-coalitie ontleed (3)
BART COENEN– Vlak na de ‘aardappelveldslag' distantieerden de milieubeweging en Groen zich van de werkwijze van de FLM, maar de sfeer keerde snel om en algauw genoot de FLM hun volle steun. In deze bijdrage legt Bart Coenen de verwevenheid tussen activisten, milieubeweging en partij bloot.

De Vlaamse anti-ggo-coalitie ontleed (2)
BART COENEN – Met de uitspraak rond de aardappelactivisten viel vorig jaar het doek over een aanslepend proces. Maar wie waren de beklaagden eigenlijk? Waar komt de Field Liberation Movement (FLM) vandaan? Hoe relevant is de groep en wat wil de FLM bereiken?

PIERRE THERIE – Over grootmoeders, dolle mina’s en zelfs Benidorm Bastards, valt ook een zinnig verhaal te vertellen. Even leentjebuur spelen, met dank aan Mia Doornaert (in De Standaard 9/3)

W. GYSSELS & A. V.d. VOORDE - De laatste maanden doken de olieprijzen omlaag. Euforie en paniek volgden. Lagen geopolitieke intriges aan de grondslag? Of is de scherpe terugval eenvoudig te verklaren met het principe van vraag en aanbod.

EDDY DANIELS - Een onderzoekscommissie stelt dat ‘de imams de theologische kennis bezitten om het verhaal van de (Syrië)-ronselaars tegen te spreken’. Een eerdere lezersbrief toont aan dat zij die net niet bezitten.

JEF BODEN – Leiden (na)vormingen, naast allerlei onderwijshervormingen, naar professionelere leerkrachten? Of blijft dat vooral beperkt tot uiterlijke glans, de heersende mode en de voorbij waaiende trends?

De Vlaamse anti-ggo-coalitie ontleed (1)

BART COENEN – Met de gerechtelijke uitspraak rond de aardappelactivisten van Wetteren viel vorig jaar het doek over een aanslepend proces. De veroordeelde activisten deden er alles aan om te laten uitschijnen dat ze de zaak wonnen, maar klopt dat wel?

GERARD DE BEUCKELAER - Onze radeloze hulpeloosheid tegenover de dingen die we rondom ons zien gebeuren staat in schril contrast met de toeterende arrogantie van het moderne denken.

SAMUELE FURFARI – De Oekraïne-crisis was positief voor het energiedossier in de EU, ook al beschikt de wereld volop over fossiele brandstoffen. Toen werd immers duidelijk dat men moet werken aan de infrastructuur, dat men goed bestuur moet opleggen, en dat men ondernemerschap en internationale handel moet stimuleren.

SAMUELE FURFARI – Door een sterk gestegen ontginning daalt de prijs van ruwe olie sterk in de USA, en de wereldmarkt volgt. Energiebeleid blijft een belangrijk diplomatiek wapen om internationale relaties stabiel te houden. Het tijdperk van het oliewapen is echter voorbij, waardoor de USA, tegen de wil van Saoudi-Arabië, strategische belangen in Iran kan behartigen.

RUDI DIERICK – Het Minderhedenforum stelde vast dat veel Vlamingen liever geen vreemde poetshulp in huis willen. Maar beseft het wel, los van de vraag of dat wel een verboden discriminatie is, dat vertrouwen ook verdiend moet worden?

SAMUELE FURFARI – Wij zijn terechtgekomen in een nieuw tijdperk van overvloed aan fossiele brandstoffen, een tijdperk voor een nieuw geopolitiek energiebeleid. Terwijl de diplomatie geleidelijk aan al rekening houdt met deze nieuwe realiteit, hebben het publiek en de media daar nog lang geen oog voor.

Pages