Home

ANDREA CUYPERS – De overheid werkte decennia aan de bescherming van haar burgers tegen 'overmacht'- risico's waar u geen verweer tegen hebt. Maar waarom drijft ze dan de kosten ‘door overmacht’ voor werkgevers zo sterk

PIERRE THERIE - Tijdens gesprekken met CD&V’ers valt op hoezeer de christendemocratie vandaag wordt verscheurd door de tegenstellingen tussen de ACW-militanten en de rechtse vleugel.

L. RYCKAERTS & R. DIERICK– Met de fiscale plannen van de regering blijft België een 'fiscale dinosaurus'. Of werkt men achter de schermen aan een grote hervorming? Het kan veel beter. Een kort overzicht:

Is massaal bedrog en fraude in bepaalde grote banken onuitroeibaar zolang gevangenisstraffen uitblijven? vraagt Express.be zich af.

ANDREA CUYPERS – De Nederlandse politie ontdekte een nieuw soort fraude in uitkeringen. Ze vreest er voor 50.000 gevallen. Nochtans zijn de oplossingen gekend, en eenvoudig. Zelfs in Afrika al toegepast. Maar hier nog niet.

FRANK VAN LAEKEN kijkt, bij het heengaan van Wim Schamp, met een zekere waardering naar diens taalgebruik, zijn grootsprakerigheid en branie, en mijmert bij Nederland en Vlaanderen.

PIERRE THERIE – Guido Van Gheluwe, stichter-president van de Orde van den Prince is niet meer. Maar zijn Vlaams-Nederlandse erfenis is nog altijd levendig en telt meer dan drieduizend leden. Een korte terugblik.

LUC RYCKAERTS – De nieuwe Brusselse regering heet 'Vervoort II', maar wordt ze meer dan 'Beulemans MXII'? Symbolisch daarvoor, een 'déclaration politique' (regeringsverklaring) die Brussel voorstelt als een 'communautair lustobject'. Anderen zien tekens van beterschap.

JORN RENIERS – De federale regering wou wel iets doen voor de bevoorradingszekerheid. Maar wat ze doet lijkt zo bescheiden, en soms zelfs bizar, dat de risico's op blackout even groot blijven.

PIERRE THERIE – Tegenover de soms rabiate Vlamingenhaat van Franstalige politieke straatvechters en parvenu’s is zowel kordaatheid als verdraagzaamheid aangewezen.

ANDREA CUYPERS - Het slachten beroert de gemoederen onder de moslims. Dat moet onverdoofd gebeuren. De milieubeweging bekritiseert dat al langer. Maar ook steeds meer moslims wijzen het af.

RUDI DIERICK – De regeringsverklaring zit erop. En de eerste stormpjes in een glas rond Jambon en Francken ook. Wat moeten de Zweden nu het meeste vrezen? Zeker niet de oppositie, maar misschien vooral een zelfgenoegzaamheid.

Er gebeuren rare dingen bij de ULB: veel drukte om niets. Onze simpele duif verwondert zich daarover.

FILIP VAN LAENEN - Ebola lijkt steeds sneller om zich heen te grijpen. Met een eerste besmetting op Europese bodem begint de ziekte toch akelig dichtbij te komen. Zelfs verplegend personeel dat nauwgezet alle voorschriften in acht probeert te nemen raakt door de ongenadige ziekte besmet als het ook maar één enkel steekje laten vallen. Maar hoe snel verspreidt de ziekte zich echt?

ANDREA CUYPERS – Jacques de Toeuf, ondervoorzitter van het artsensyndicaat: "Dans le sud du pays, le nombre de médecins utilisés dans les hôpitaux est plus important qu’en Flandre. Il faut les rémunérer.”.

PIERRE THERIE – De gedoodverfde kandidaat als opvolger voor de F16 is de Joint Strike Fighter (JSF) of F35 van Lockheed Martin. Een exclusief gesprek met Yung A. Le, Director Development – Northern Europe, over de kostprijs en nog veel meer.

Freya Van den Bossche gaat met Frank Vandenbroucke praten. Knack behandelt dat als ware het wereldnieuws. Wij simpele duiven denken daar het onze van.

Ook bezorgd over Syrië-terroristen en islamistische extremisme? U bent niet alleen. Hier alvast iets korter daarover.

ROB LEMEIRE – een instabiel Midden-Oosten, en tegelijk daalt de olieprijs gestaag. Dat is een nooit geziene situatie, enkel te verklaren door een revolutie van de fossiele energie. Toch horen we hier weinig over.

ROB LEMEIRE – Op het programma ‘Pour ou Contre’ van RTL was er onlangs een confrontatie tussen klimaatsceptici en een voorstander van het IPCC. Is een gelijkaardig debat in Vlaanderen nuttig en mogelijk?

Pages

RUDI DIERICK – Vlaams parlementslid Kherbache (SP.A) was kwaad dat men een blanke taxichauffeur kan bestellen. Dat moet vervolgd worden. Maar is dat wel het echte probleem? Of wil ze dat niet weten?

MARTA HUYBRECHTS – Is de hetze rond Zwarte Piet een storm in een glas water? Of zit er meer achter?

R. DIERICK – On één decennium verloren we één kwart van onze industrie. Andere, vergelijkbare landen kampen ook met globalisering, maar scoren beter. Wie is dan verantwoordelijk voor dit 'Belgische' afsterven?

L. RYCKAERTS & R. DIERICK– Blijft België een 'fiscale dinosaurus'? Of wordt er achter de schermen nog gewerkt aan een grote hervorming? Een analyse.

LUC RYCKAERTS – Op zeven jaar groeide onze staatsschuld van 280 tot zo'n 400 miljard. Wiens schuld was dat? De bankencrisis? Wanbestuur? Of beide? Waarnemers zien aanwijzingen voor aanhoudend wanbestuur.

LUC DE VRIESE – Framing is zo’n nieuwerwets woord voor een oud verschijnsel: misleiding. Daar zijn ze ook in De Standaard zeer bedreven in.

ROB LEMEIRE – een priester die zijn handen niet kon thuishouden wordt van pedofilie beticht. Maar het slachtoffer betreft een zeventienjarige. Zou die aanstelling als parochiepriester tot eenzelfde bitsig maatschappelijk debat hebben geleid mocht hij als homoseksueel – wat zeker een betere omschrijving is – bekendstaan?

PIERRE THERIE - Soms zijn er dagen waarop ik met plezier ‘De Standaard’ lees. Maar soms vergaat mijn plezier even snel als het gekomen is.

Met zijn 'Brief aan Jozef Deleu, cultuurdrager & -kanunnik' maakt BART HAERS genadeloos gehakt van de arrogantie van de zelfverklaarde kunstkanunniken.

CORENTIN DE SALLE - De culturele sector is er slecht aan toe. Het resultaat van meer dan 10 jaar socialistisch wanbeheer. De terugkeer naar een evenwicht is de beste waarborg opdat deze grote federale instellingen bewaard zouden blijven en hun opdrachten in de toekomst zouden kunnen verder zetten.

LUC RYCKAERTS – Weg ermee, en tegelijk een forse verlaging van de nominale aanslagvoeten van de vennootschapsbelasting. Dat is het provocatieve voorstel van Wilfried Verstraete, internationaal topmanager.

KATRIEN SPRUYT – een nieuw wetsvoorstel geeft jongeren vanaf 14 jaar een vrijgeleide om seksueel actief te worden met meerderjarigen. Dat gaat lijnrecht in tegen het advies van de meeste ouders. Bovendien wordt het zo moeilijker seksueel kindermisbruik aan te pakken.

In het pensioendebat vuurden vakbonden en linkse partijen zware kritiek af op de plannen van de regering. Die zouden vooral voor ambtenaren oneerlijk zijn. Prof. RIA JANVIER weerlegt het gros van hun kritiek.

PIERRE THERIE - De verkiezingsoverwinning heeft Bart De Wever niet verleid tot euforie, maar wel tot belangrijke uitspraken. Het grote N-VA verhaal anders gelezen.

Het grote, postmoderne onbehagen (4)
ROB LEMEIRE – Wereldvoedseldag kan ons inspireren om over de kwaliteit van onze voeding na te denken. Kan de typische vraag naar meer en betere voedingsnormen een oplossing bieden? Het snel verdwijnen van de kleinere winkels wijzen er echter op dat onze levensstijl steeds meer in zichzelf plooit, met een indirect effect op wat we eten.

EDDY DANIELS - De Vlaamse pers reageerde sereen op de PVDA-rel rond Bob Maes, maar aan Franstalige kant meende men in volle ernst dat deontologie niet meer bestaat. Ze moesten weer eens de vorige oorlog uitvechten.

JAAK PEETERS - De hetze van PS, andere Franstaligen en enkele Vlamingen tegen de N-VA, Jambon en Francken nodigt uit tot een bescheiden bezinning over wa de echte collabioratie was, én is, en wat er meest verwerpelijk is.

LUC RYCKAERTS – Bieke Verlinden, sp.a-schepen, toont in Knack hoe links vooral privileges verdedigt, en nog slecht ook, en dat het alleen maar nog meer uitgaven wil. Met een naschrift van de redactie.

ROB LEMEIRE - De huidige totale asymmetrie tussen Franstalige deelregeringen en het federale bestuur zal onvermijdelijk leiden tot vuurwerk. De rollen zijn nu zelfs omgedraaid ten voordele van de N-VA, in het nadeel van de PS. Hierdoor zal de nadruk op het federale niveau nog even blijven duren.

PIERRE THERIE - Deze provocatieve titel - vooral wanneer het gaat over de senior writer van Le Soir, Béatrice Delvaux, zal wel niet te lezen zijn in een Vlaamse krant, laat staan in De Standaard.

Pages