Home

RUDI DIERICK – De situatie in Gaza spreekt bijna iedereen sterk aan. Velen zijn verontwaardigd over het geweld dat kinderen en andere onschuldigen ondergaan. Maar er is véél meer wreedheid en geweld in et spel dan wat de meesten menen. Een KORTE impressie.

LUC RYCKAERTS – DS verdoezelt de veroordeling van een aspect van BHV-akkoord door het Grondwettelijk Hof en stelt discriminatie voor alsof ze goedgekeurd werd. Mediamanipulatie in dienst van B-partijen. Een korte bespreking.

PIERRE THERIE – Het voornaamste nieuwe kenmerk van de Joint Strike Fighter of F35 van Lockheed is de ‘stealth’ capaciteit. Onzichtbaarheid en dat hebben ze zopas met succes bewezen.

ROB LEMEIRE – De VS heeft de strijd om energie gewonnen door de overvloed aan fossiele energie. Niet door hernieuwbare energie of duurzame ontwikkeling. Aldus SAMUELE FURFARI in zijn boek Vive les énergies fossiles!

PIERRE THERIE - Ontving volgend bericht uit Oekraïne (bron: ministerie van Buitenlandse Zaken):“Een passagiersvliegtuig werd neergeschoten in de regio Donetsk door een ‘Buk’ raketsysteem”.

MARTHA HUYBRECHTS – De begrenzing van de toplonen bij Elia en Fluxys lijkt me niets meer dan volksverlakkerij. Zeker als men daarmee wil vermijden dat de kosten voor de stroomverbruikers te hoog oplopen.

GERARD DE BEUCKELAER – Recent vernietigden rechters enkele privileges die de klassieke partijen afspraken. Is dat het begin van een trend? Rechters die oordelen dat de Belgische consensus te ver ging in het toekennen van privileges en die dan vernietigen?

Dossier Parlementaire democratie
PIERRE THERIE - Om het aangekondigd debat over de parlementaire democratie op een methodisch manier te voeren kozen we voor een thematische aanpak. Hierna volgt het eerste thema: Democratie en de macht van het volk

RUDI DIERICK – De laatste weken toonden enkele socialisten – in casu , Rudy De Leeuw, Kurt De Loor en Jean-Pierre Goossens – een toch wel bizarre houding tegenover fundamentele democratische principes.

GERARD DE BEUCKELAER – De algemene aandeelhoudersvergadering van Arcopar was sec: er zouden slechts enkele tientallen miljoenen over zijn om de 'particuliere cooperanten' te vergoeden voor hun 1,3 miljard inbreng. Even uitgespit.

PIERRE THERIE – Hoe belangrijk is het DNA voor het succes van een politieke partij? Moet een partij haar eigenheid prijsgeven wanneer andere prioriteiten dat vereisen? Ook N-VA kan na haar electoraal succes deze belangrijke vragen niet ontwijken.

GERARD DE BEUCKELAER – De Nederlandse Tweede Kamer wil het verdrag voor de sociale zekerheid met Marokko heronderhandelen. Desnoods wordt het opgezegd De regering twijfelt over de aanpak, maar het probleem zit diep.

ANDREA CUYPERS – Zowat niets vragen voor deelname aan de federale regering, en toch afgewezen worden. Dat zegt genoeg over de aartsconservatieve, unitaire en etatistische prioriteiten van het CDH.

FRANK VAN LAEKEN - Willen de VS in Egypte nu echt weer eens zo'n bruut in het zadel helpen houden? Meer bescheidenheid zou het westen deugd doen.

LUC RYCKAERTS – Han Renard merkte na aan rondvraag bij bekende Franstaligen dat De Wever ginds een belabberd imago heeft. Maar haar lezers hebben zo hun idee over hoe de vork in de steel zit.

PIERRE THERIE - In de media klonken de Franstalige beschuldigingen aan het adres van de informateur, oh zo vertrouwd: De Franstalige partijen vertrouwen Bart De Wever niet. En dus zal het zijn schuld zijn wanneer zijn informatieopdracht mislukt.

JAN JANSSENS – Sinds Verhofstadt de PVV omvormde in ‘VLD’ en Open Vld sloegen veel organisaties dezelfde weg in. Oude gewaden werden afgelegd en nieuwe kleren werden aangetrokken. Maar veranderde dat ook de inhoud?

Deel 3 Een betere parlementaire democratie

PIERRE THERIE – Met een eerste artikel over de zetelverdeling openden we, begin februari een debat. Bediscussieerbare politieke beslissingen en teveel scheeftrekkingen verlagen de democratische legitimiteit van de instellingen.

MARTHA HUYBRECHTS – De lijst van de knelpuntberoepen toont één aspect van wanbestuur in ons onderwijs: de studie naar enkele van de grootste knelpunten kan men zelfs niet volgen in avond-, noch afstandsonderwijs!

PIERRE THERIE – Door de toenemende concurrentie worden werknemers al te dikwijls herleid tot ‘loonkosten’. Hoog tijd dat werkgeversorganisaties en topindustriëlen het belang van gemotiveerd personeel weer op het voorplan stellen.

Pages

RUDI DIERICK – Gaza, of lijden zonder grenzen. Dit conflict zit al decennia muurvast. Maar toch zien velen slechts één oorzaak. Eén partij moet inbinden. Maar zijn we niet moreel verplicht tot een ernstigere analyse? Hieronder een kleine bijdrage daartoe. Geen volledige ANALYSE, verre van, maar wel met zware afkeer van al wie geweld bevordert.

LUC RYCKAERTS – Brengt de nucleaire taks de levensvatbaarheid van Electrabel in gevaar? Het bedrijf beweert dat, maar die claim lijkt eerder doorzichtige blufpoker. Het elektriciteitsbeleid blijft echter al even ondermaats.

PIERRE THERIE - Spionage, het is van alle tijden en daar zijn zelfs vriendschappelijke banden niet tegen bestand. Met het opkomend terrorisme herleefden de inlichtingendiensten en zijn spionnen terug van nooit weggeweest.

RUDI DIERICK – Johan Vande Lanotte wil een fonds voor de financiering van de reeds gegeven subsidies voor zonne-energie. Dat moet de elektriciteitsverbruikers ontzien. Maar is dat geen vestzakbroekoperatie waarbij men de kosten nog verder opjaagt?

GERARD DE BEUCKELAER – BNP Paribas heeft de Amerikaanse en VN-sancties tegen ‘schurkenstaten’ omzeild. Ze zijn betrapt en tot een gigantische boete veroordeeld. Daar zitten pijnlijke kantjes aan die blijkbaar nog niet voor iedereen helemaal duidelijk zijn.

LUC RYCKAERTS – Er is een politiek akkoord voor een Brusselse Gewestregering. Deblokkeert dat dan de federale en Vlaamse regeringsvorming? Open Vld stapt nu immers, tegen haar eerdere eis in, toch in één regering, zonder de minste garantie op de andere regeringen.

RUDI DIERICK – Op deze nationale feestdag zijn er redenen tot feesten, maar ook redenen tot bezinning. De uitdagingen voor Vlaanderen namen toe. En de redenen voor de stilstand en de relatieve achteruitgang liggen in hoge mate bij conservatieve Vlamingen.

Het grote, postmoderne onbehagen (2)
ROB LEMEIRE – de hedendaagse samenleving lijkt vergeten te zijn dat risico inherent aan het leven is. Dit is dikwijls een domper op innovatie, maar ook erg zijn de onredelijke angsten en maatschappelijk onbehagen hieraan verbonden.

PIERRE THERIE - Het Arco-dossier speelde zoals verwacht geen grote rol in de verkiezingsuitslag. Anders wordt het voor de regeringsonderhandelingen. Maar het gaat om veel meer dan geld. Daarom deze oproep tot ‘christelijke’ solidariteit.

MARC VANFRAECHEM – de analyse van Yves Desmet over het verband tussen voetbal en het vertrouwen in de regering valt vanuit verschillende standpunten als ‘zwak’ te beschouwen. Dat het een zware uiting is van slaafse regimejournalistiek mag wel het ergste betekenen.

RUDI DIERICK – Jarenlang vonden sportcommentatoren onze voetballers te snel tevreden, met een gelijkspel bijvoorbeeld. Maar kijk eens naar onze politici, die lijken wel verslaafd aan mak spel, in casu tripartites.

GERARD DE BEUCKELAER– De EU veegt de Belgische pogingen tot een staatswaarborg voor particuliere Arco-coöperanten van tafel. Deze kunnen echter alsnog vergoed worden, namelijk door de verantwoordelijke voor hun verlies. Een korte reflectie over onze rechtsstaat en verantwoordelijkheid.

MARTHA HUYBRECHTS – Geen wonder dat er zoveel stakingen zijn bij de NMBS: de vakbonden krijgen er enorme subsidies! Moet de wet geen ernstig overleg én evenredigheid en redelijkheid opleggen voor een staking kan?

GERARD DE BEUCKELAER - Overal waar we trachten achtergebleven gebieden te ondersteunen stoten we op dezelfde problemen. Ook in eigen land. Het is onze eigen mentaliteit die ons verhindert die problemen effectief aan te pakken.

MARTA HUYBRECHTS – De N-VA sluit dus aan bij de ECR in het EP. Die keuze wijst op enkele pijnlijke, maar klassieke wijsheden. Grof misprijzen loont op lange termijn niet. Maar sommigen beseffen dat nog niet.

L. RYCKAERTS & R. DIERICK – Voorstanders van Brussel menen al eens dat de financiële problemen van het gewest opgelost zouden geraken als ze alle forenzen lokaal mochten belasten. Welk een domme en weinig democratische utopie.

LUC RYCKAERTS – De ACW veranderde van naam, wordt een netwerk en de band tussen de leden ervan zou losser worden. Maar waar wil deze mega-lobby nu eigenlijk heen? Enkele tekenen voorspellen weinig beterschap.

MARC RABAEY – De heimelijke BHV-bonus is niet slecht voor Groen en sp.a, maar is vooral voor Open VLD gunstig. Dat vloekt echter met de VB en LDD achterban van deze partij.

Het grote, postmoderne onbehagen (1)
ROB LEMEIRE – de postmoderne tijd wordt gekenmerkt door een eenzijdig instrumentele visie op arbeid, en dat is contraproductief. Een organische aanpak op mensenmaat zou hier soelaas kunnen bieden.

ROB LEMEIRE – aankondiging van een reeks artikels over het groeiende onbehagen in de postmoderne tijd. Het ideologische debat is hier inherent blind voor, aangezien links en rechts beiden uitgaan van een beperkt mensbeeld.

Pages