Home

EDDY DANIELS – Journalistiek mag sympathiek zijn, maar hij moet kritisch blijven. Als twee topredacteurs zich verlagen tot megafoon voor de mistspuiterij van een toppolitica, dan wordt er een grens overschreden.

KATRIEN SPRUYT - Islamitisch bankieren geldt voor de apologeten als een ethisch alternatief voor het Westerse 'kapitalisme'. In essentie verschilt islamitisch bankieren niets van gangbaar bankieren, en is het enkel een instrument tot islamisering.

EDDY DANIELS – Tom Lanoye heeft zijn rol weer opgenomen van Links Geweten van de natie. Om zijn visie hard te maken vergroot hij de uitspraken uit van zijn tegenstrever, en valt hem aan op wat hij niet gezegd heeft.

ANDREA CUYPERS – Zet het Griekse referendum de deur open voor andere massale uitingen van scepticisme tegenover 'dit' Europa? Ook in Oostenrijk rommelt het.

LUC RYCKAERTS – Moest u ook grinniken bij de berichten over het plan van de Brusselse minister-president Vervoort voor de Communauté Métropolitaine de Bruxelles (CMB) ? Een kat in een zak heeft er niets aan.

GERARD DE BEUCKELAER – Voor het dossier over de vervanging van de F16, vroegen wij ons af of de stealth-capaciteit van de opvolger wel zo belangrijk is als de constructeur Lockheed Martin beweert. Vooral omdat deze capaciteit ook nadelen heeft.

BART COENEN – Vorige week veroorzaakte een BBC-uitzending rond ggo's internationale ophef. Vooral het optreden van ex-Greenpeace baas Stephen Tindale lokte reacties uit. Ook de passage van Greenpeace hoofdwetenschapper Doug Parr ging niet onopgemerkt voorbij.

ROB LEMEIRE - Het recycleren als rif van een afgeschreven olieplatform is heel wat goedkoper én milieuvriendelijker dan de verwerking op het land, mits een voorafgaande reiniging – maar dat werd door de acties van Greenpeace uiteindelijk vlakaf verboden. Dit is niet goed voor het milieu, noch voor de oliemaatschappijen, enkel voor de Greenpeace-lobby.

GERARD DE BEUCKELAER – Op 10 juni 2015 stond het in alle kranten: “De fiscus mag voortaan onrechtmatig verkregen bewijs toch gebruiken tegen een belastingplichtige. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist.” Goed zo, en wel om meerdere redenen.

KOENRAAD ELST – Het boek ‘De lokroep van IS. Syriëstrijders en (de)radicalisering’, met een mooie lijst co-auteurs, bevat veel informatie, maar waarom zwegen zoveel auteurs over de heetste aardappel in deze meervoudige tragedie?

RUDI DIERICK – Het offensief tegen kritische vragen over de islam is niet min. Is een Brusselse leraar het volgende slachtoffer op het politiek-correcte altaar? Omwille van een nodeloos scherp geformuleerde, maar terechte vraag?

PIERRE THERIE – Op het VTM Nieuws liet Karel De Gucht nog eens van zich horen: “Er komt geen vermogenswinstbelasting. Dat is gewoon zelfmoord voor mijn partij.” Dat is klare taal, maar het smoesje van de zo dierbare privacy is zo lek als een zeef.

RAF FEYS – ‘Spraakmakende reportage’ van Koppen (VRT): de vraag of huiswerk wel zinvol is. Eens te meer stemmingmakerij op initiatief van - en met de openbare steun van Koppen en CO

FILIP VAN LAENEN - De Griekse regering heeft twijfels of ze het IMF zal kunnen terugbetalen. Erger nog, ze is niet zeker of ze de ambtenaren en de gepensioneerden zal kunnen betalen. Een Grieks drama vanjewelste.

De redactie - Graag delen we met onze lezers de stilte van deze mijmering, neergeschreven door Paul Van Camp. Mijn naam is Vlaanderen. Mijn waarden zijn Westers.

PIERRE THERIE - Jan Jambon, N-VA-minister van Binnenlandse Zaken op bezoek bij de Cercle de Wallonie, vond dat het tijd werd om opnieuw een ei te leggen. Het was al van de vorige meimaand (verkiezingstijd) dat hij zijn laatste ei legde. Eens dieper graven.

RUDI DIERICK – De overwinning was overduidelijk: Cameron kreeg een absolute meerderheid van de zetels. Maar wat mogen we nu van zijn beleid verwachten? En wat suggereert dat voor de EU?

T. JORIS en J. BOURY –De aankondiging van Tesla was indrukwekkend, maar het is nog niet vanzelfsprekend dat dit de beloofde revolutie zal opleveren. De kostenbatenanalyse blijft het zwakke punt.

PIERRE THERIE – Het stopt nooit. Een drama in het verafgelegen Nepal en de media zorgen ervoor dat de regering zich opnieuw verslikt in de eigen dadendrang. Maar een spelletje zwartepieten lost evenmin iets op.

JORGENSEN DOLLY – In '95 vroeg Esso de Noren om een deel van het offshore platform Odin te mogen laten afzinken. Met dit proefproject kon men uitmaken of het een goed idee is afgeschreven oliebouwwerken te hergebruiken als kunstrif in de Noordzee. Maar dan bezette Greenpeace de Brent Spar.

Pages

MARC RABAEY – De Vlaamse regering heeft beslist om meer te verlonen volgens de functie en niet meer volgens het behaalde diploma. Luidt dit het einde van de Franse diplomacratie in Vlaanderen in?

RUDI DIERICK – Begin deze week besliste de NAVO Turkije te steunen in haar strijd tegen 'terroristen'. Turkije bedoelt daarme de Koerden en de IS. Waarom? Zijn ze daar bij de NAVO nu helemaal op hun kop gevallen?

PIERRE THERIE – Na de verschillende overwegingen in onze vorige publicaties wordt het tijd om een antwoord te vragen op de essentiële opties. Zelf verlaten we bewust de begane paden, want enkel ‘out of the box’ denken kan zorgen voor een nieuwe dynamiek.

PHILIP VAN IMPE - 11 juli ligt weer een paar weken achter ons, maar feest u ook op 21 juli? Ik niet echt.

KERNREDACTIE – 11 juli : Wat valt er te vieren? Is Vlaanderen goed bezig? Zijn de Vlamingen goed bezig met hun overheden? Of moeten we de ambities drastisch opschroeven?

PHILIP VAN IMPE - Vlamingen vieren 11juli op uiteenlopende wijze. Flamingantisme is daarbij niet aan mij besteed. Maar fier ben ik wel op onze Vlaamse ontvoogding. De balans is voorlopig positief, maar ...

FILIP VAN LAENEN – Buitenlandse voorbeelden tonen de kracht van populaire referenda, en de weerstand tegen democratische verlangens. En Vlaanderen? Een 'communautaire stilstand' die enkele voor de Vlamingen geldt?

RUDI DIERICK – Wat sommigen voorstellen als een zege voor de democratie is verre van democratisch. De eis voor meer Europees geld werd immers niet voorgelegd aan de 98% andere Europeanen. Wat willen ze dan wel?

PIERRE THERIE - Sta ik alleen met de vaststelling dat de meningsverschillen tussen de EU-instellingen en de lidstaten stilaan onbeheersbaar worden? Een van de oorzaken is dat de echte bazen wel aan de knoppen draaien maar niet aan de tafel zitten.

GERARD DE BEUCKELAER – Zijn de EU-top, Tsipras en de zijnen, niet allemaal zoals de dwazen uit 'Laus stultitiae' van Erasmus? Dwazen die hun lage begeertes voorrang geven op het erkennen van het licht van de zon?

RUDI DIERICK – De Griekse crisis wrijft zout in Europese wonden: overheden leenden meer dan gezond was, investeerden te weinig, en er kregen dat geld. Banken zijn echter even cruciaal voor elke moderne maatschappij als een hart voor de mens. De oplossing is nochtans eenvoudig.

PIERRE THERIE – In het dossier F35 – vervanging F16, verschenen reeds meerdere artikels. Gerard De Beuckelaer analyseert de stealth-capaciteit van de F35 en antwoordt op de marketing van Lockheed Martin. Dit artikel bespreekt de militaire en politieke betekenis van zijn wetenschappelijke analyse.

LUC RYCKAERTS – Is al dat verbale geweld over de Griekse crisis geen rookgordijn voor de onbekwaamheid of de onwil tot de noodzakelijke structurele hervormingen van Griekse én Europese bestuurders?

RUDI DIERICK – In de strijd tegen moslimextremisme zou een 'Europese islam' nodig zijn. Zeggen veel politici, academici en opiniemakers. Of is dat eerder een blijk van verregaande onwetendheid en net een gevaarlijke piste?

ROB LEMEIRE – De groene lobby is groot geworden door een grondige haat tegenover de industrie. Het is echter net door die industrie dat het milieubewustzijn überhaupt heeft kunnen ontstaan. De milieubeweging zaagt zo de tak door waarop ze zit.

R. DIERICK – Zoek het wanbestuur in een land door te kijken waar de langste 'ongewenste' rijen wachtenden staan. Het communisme was een schoolvoorbeeld van die eenvoudige regel. Maar België kan er ook wat van.

ANDREA CUYPERS – Hoe wereldvreemd kan men zijn? Het Grondwettelijk Hof doet een gooi naar de kampioenstitel. Haar laatste uitspraak is uitermate schadelijk voor de bestrijding van zware misdaden én voor de privacy en het geld van miljoenen internauten.

R. DIERICK – Is, afgaande op de daden - en dan vooral op haar fiscale (wan)bestuur, het uitblijven van een echte tax shift en het behoud van zeer hoge openbare uitgaven - de regering Michel I geen eerder linkse regering.

PIERRE THERIE – Vlaanderen is bevoegd voor de buitenlandse handel maar al jaren ijveren Belgicisten, zoals Dave Sinardet, ervoor om deze bevoegdheid terug te federaliseren. Maar dat België ook heel nadelig is voor Vlaanderen, lezen we zelden.

Freddy DE GRAEVE – Een leraar in een Brussels lyceum wordt ontslagen omdat hij kritische vragen stelde over de islamitische landen en daarbij zijn mening liet kennen.

Pages