Home

Ik word een dagje ouder. Met de navigatie wil dat niet meer altijd perfect lukken. Zo kon het dus gebeuren dat ik op mijn laatste vlucht uit Quiévrain via Verviers en Molenbeek naar huis gekomen ben. Molenbeek gaat nog, maar Verviers was wel een beetje uit de richting. Ik heb er dan ook twee dagen over gedaan. Een uurtje geslapen in Lantin. Daar is een gevangenis en ik had ergens gelezen dat het een echt duivenkot is.

L. RYCKAERTS – In relatieve stilte kondigde Marghem een bijsturing in het energiebeleid aan. Een ramp? Nee, voorlopig ontsnapten we aan een black-out, maar … wanneer volgen duurzame oplossingen? En wie gaat hier met de winst lopen?

FRANK DUPONT & EDDY DANIELS - Het grote gevaar voor de islam is dat mensen beginnen te denken. Het grote gevaar voor ex-moslims is echter dat ze denken, want dat drijft hen in het isolement.

F. DUPONT & E. DANIELS - De islam positioneerde zich jarenlang als ‘een religie van vrede’. Vandaag blijkt zij op de meest uiteenlopende plaatsen de inspiratie voor barbaars geweld. Wil de ware islam opstaan?

LUC RYCKAERTS – In een jaaroverzicht 'buitenland' prijkt Turkije op een zorgwekkende plek. De regerende AKP keerde dat land naar een autoritaire en zorgwekkend ondemocratische koers.

MARC RABAEY – De cijfers van FOD Economie tonen dat de 20% van de bevolking met de hoogste inkomens meer dan 65% van de belasting genereren. Bekijken de vakbonden die cijfers wel?

(red.) In de islamitische wereld komt de weerstand tegen het islamisme op gang. Al Sisi bijt de spits af. Ondertussen keerden Hezbollah en Hamas zich tegen de aanval op Charlie Hebdo? Gemeend? Voorbode van een islamitische Verlichting?

JAAK PEETERS - Is het nihilisme een katalysator voor het Islamisme? Is de mening van extreem-rechts per definitie verkeerd? Wil de journalistiek niet enkel de vrijheid van haar mening?

Deel 2 Alle eieren in één mand
PIERRE THERIE – In een vorig artikel zochten we naar de redenen voor de Amerikaanse keuze voor één vliegtuigtype (herlees hier). In deze bijdrage vragen we de Nederlandse gewezen politiek analist en adviseur Peter Paul de Waal of dat wel een goed idee is.

EDDY DANIELS – Terrorisme zou niets te maken hebben met de boodschap van de profeet Mohammed. Dat valt slechts vol te houden voor wie de Hadith niet kent of – als de meeste imams – doet of hij die niet kent.

JAN GULDENTOPS – Tegenover de barbarij van de aanslag op Charlie Hebdo, moeten we des te overtuigder strijden voor de vrije meningsuiting, voor onze democratische idealen, voor universele mensenrechten, en tegen het islamisme.

RUDI DIERICK – Wie ooit de vermoorde Anna Politkovskaya las over de wijze waarop gewapende bendes onder Poetin de macht overnamen in bedrijven, kan niet verbaasd zijn dat dit 'model' nu ook in de Krim uitgerold wordt.

PIERRE THERIE - Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we het jaar af met enkele overwegingen die alvast voor mij het binnenlands politiek en media nieuws van 2014 samenvatten.

RUDI DIERICK – Waarom probeert een prof politieke wetenschappen de verantwoordelijkheid van één politieke partij voor onze primitieve fiscaliteit te verdoezelen, nadat die partij decennialang alle fiscale privileges goedkeurde?

De open brief van Jean Marie Dedecker aan Rudy De Leeuw en een kort overzicht van onze meest relevante publicaties met betrekking tot de vakbonden.

ALAIN PRÉAT – De ontginning van schaliegas begon eigenlijk al in de 19de eeuw. De geologische uitdagingen voor de nieuwe ontginningstechnologie wordt hier kort geschetst.

ANDREA CUYPERS – De vakbonden lieten met hun pamflet voor de nationale staking weinig twijfel over. Lees het eerst zelf, en oordeel dan. Over vakbonden die een 'een plicht tot levenslange liefde' eisen.

MARTHA HUYBRECHTS – De 134 miljoen euro die Nederlandse studenten Vlaanderen kosten leggen de vinger op een groeiend probleem, namelijk de faire verdeling van de kosten voor onderwijs. Hoe moet en kan het beter?

LUC RYCKAERTS – Ambtenaren Financiën van de Europese vakbond 'UFE' zijn kwaad op politici die massaal belastingontwijking en -ontduiking gedogen. Of is 'woest' een beter woord?

De Bron interviewt GERARD BODIFÉE, astrofysicus en filosoof. Hij gelooft niet dat de mens veel invloed heeft op het klimaat, noch het klimaatverloop kan voorspellen. Veel wetenschappers doen wel alsof, uit schrik voor hun inkomsten en status. Het huidige gebrek aan debat vindt hij echter nog het ergste van al.

Pages

ANDREA CUYPERS – Boven onze rechtsstaat hangen donkere wolken. Er is wel wat zon te zien, ver aan de horizon. Maar de ergerlijke vrijspraken wegens procedurefouten steken misschien nog meest de ogen uit.

FILIP VAN LAENEN – De Griekse premier vervroegde de presidentsverkiezingen, maar net dat lijkt de grootste uitdager (Syriza) fors in de kaart te spelen. Een analyse van de kansen.

LUC RYCKAERTS – Velen beschouwen Syriza als een ramp voor Europa. Maar zal die jonge partij niet net voor de noodzakelijke catharsis kunnen zorgen in het Europese beleid voor de banken?

EDDY DANIELS - De politiek correcten hebben een nieuw doelwit, Pegida. Ze hebben al ontdekt dat de Vlaamse tak met een dertien eeuwen oude strateeg uitpakt, die Europa ooit heeft gered. Dat mag natuurlijk niet.

RUDI DIERICK – De 12 maatregelen die de federale regering tegen terrorisme nam, bevat goede maatregelen, maar ze zijn onvoldoende. Straf toch, hoe de regering de ernst van de dreiging nog steeds onderschat. Morgen beters?

PIERRE THERIE – Europa heeft dringend leiders nodig die duidelijkheid durven scheppen over de Islam en de sharia: een strijd tegen onwetendheid. Er is geen nood aan meer oorlogswapens, maar aan een algemene morele mobilisatie.

GERARD DE BEUCKELAER – Wij verwachten van onze media informatie en duiding. We krijgen geen van beide in aanvaardbare kwaliteit. De mechanismen daarachter zijn soms nogal bizar. Maar het is gevaarlijker dan het lijkt.

MARC RABAEY – Het is nu weer heel kalm over Ebola in de mainstream media. Zou de farmaceutische wereld haar slag thuisgehaald hebben? Echter ze is zelf ziek.

MATHIAS BIENSTMAN - Het artikel 'De klimaatindustrie en het grote geld' doet wenkbrauwen fronsen. Volgens de auteur subsidieert de overheid een klimaatindustrie met een miljard dollar per dag. Peanuts voor de fossiele lobby tegenover die klimaatlobby. Dat is echter op onvergelijkbare cijfers gebaseerd en mist de kern van het debat.

KATRIEN SPRUYT – Binnen de islam zijn er stromingen die hun gelovigen beletten om voluit aan de moderne samenleving deel te nemen en die een groot gevaar voor die samenleving vormen.

PIERRE THERIE - Is 7 januari 2015 een dag waarop Europa wakker schoot? Na de eerste unanieme reacties van afschuw over de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo, leek het alsof iedereen slachtoffer was van enkele losgeslagen islamisten.

(red.) Hebben economische sancties zin, of niet? Blijkbaar hangt het veel af van de omstadigheden, en van de wijze waarop. Als men het doet, moet men doorzetten.

RUDI DIERICK – Bij nader toezien lijkt het Duitse Pegida een ongewone, eerder rechtse protestbeweging tegen de falende integratie en de excessen van het islamisme. Maar onze media en politici proberen dat hardnekkig anders te duiden. Waarom?

EDDY DANIELS - Een nieuwe inquisitie is in de maak, waarbij conservatieve standpunten dreigen buiten de wet gesteld te worden. De jongsocialisten lopen voorop in de aanval op het homohuwelijk-standpunt van het KVHV.

ROB LEMEIRE – het debat rond homoseksualiteit leidt zowel bij traditioneel-katholieken als extreme seculieren tot een weinig fraaie symbolenstrijd. Als het katholicisme wil voortbestaan, moet het een manier vinden om reële seculiere problemen op te lossen door transcendente argumenten.

PIERRE DECLERCK – Is 'willen uitblinken', en waardering voor uitblinkers niet essentieel voor onze cultuur én onze welvaart?

ANDREA CUYPERS – Het recente rapport van de Amerikaanse Senaat legt de vinger op een diepe wonde: de VS gedraagt zich als een brutale reus, een die te dikwijls schiet zonder veel gezond verstand, noch respect voor de regels.

R. DIERICK – Een rondvraag naar de redenen waarom gewone mensen al eens betogen of te staken, of dat overwegen, leverde enkele onverwachte antwoorden op, naast enkele minder verrassende.

MICHAEL GODYNS - Waarom mijn ongerustheid op de roep naar een vermogensbelasting? Kortweg, omdat elke Belg al een vrij hoge vermogensbelasting betaalt.

ANDREA CUYPERS – Recent ontdekte aanwijzingen suggereren dat het spontane verzet van 'gewone mensen' tegen de federale en Vlaamse regeringen een al langer voorbereide actie van links was.

Pages