Home

GERARD DE BEUCKELAER – De ontwikkelingen in Syrië worden toenemend onoverzichtelijker en bedreigender. Maar misschien bekijken wij, hier in West Europa, de situatie wel te oppervlakkig en te emotioneel. Wagen we eens een nuchtere analyse.

PHILIP VAN IMPE – Integriteit is dé basiswaarde voor zowel organisaties als personen. Verlies van integriteit is definitief of alleen op zeer lange termijn te herstellen. Helaas zijn er de jongste tijd weeral voorbeelden te over waarbij deze waarde geweld aangedaan wordt …

PIERRE THERIE – De Amerikaanse F35, kandidaat-opvolger van de F16, wordt door vliegtuigbouwer Lockheed Martin voorgesteld als een gevechtsvliegtuig van de vijfde generatie omwille van twee troeven: Zien zonder zelf gezien te worden.

F. VANDENBOSCH & R. DIERICK – De harde acties van de taxi-chauffeurs en hun werkgevers tegen Uber dwingen ons na te denken over het fundamentele socio-economische model dat we nodig hebben. Dit gaat over vooruitgang, corporatisme, privileges en de SZ.

PIERRE THERIE – De vluchtelingencrisis maakt alvast één ding duidelijk: Europa holt achter de feiten aan en moet dringend het initiatief hernemen wil het tot een duurzame oplossing komen.

GERARD DE BEUCKELAER - ‘Zien en gezien worden’. Dat was ooit de reden voor de bourgeoisie om aan openbare manifestaties deel te nemen. Voor soldaten geldt een ander maxime, en het maakt niet uit of ze op de grond, op zee of in de lucht opereren: ‘Zien en niet gezien worden’. ‘Niet gezien worden’ bespraken we in onze bedenkingen over stealth. Richten we nu onze aandacht op ‘zien’.

PAUL VAN CAMP over Europa in dichtvorm

RUDI DIERICK – Hoogopgeleide allochtonen vinden moeilijk werk op hun niveau. De oorzaken daarvan vragen een genuanceerde analyse, want veralgemeningen verblinden snel.

JAAK PEETERS – De weerstand tegen afwijkende ideeën heeft altijd bestaan. Maar door dissidente stemmen monddood te maken, komt de democratie en vrije meningsuiting onder grote druk te staan.

ROB LEMEIRE – armoede zou de oplossing kunnen zijn voor klimaatrampen, aldus Knack. Het is echter net de rijkdom van de mens die de klimaatdoden door de tijden heeft doen dalen met een factor vijftig. Deze trend kan nog voortgezet worden, maar dan enkel als arme landen rijker worden, iets wat vandaag niet kan zonder meer CO2 uit te stoten.

GERARD DE BEUCKELAER - Ondanks politiek incorrecte faux pas blijft Trump zijn voorsprong als Republikeinse kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap uitbouwen. Hoe kan dat nu? Is iets dergelijks bij ons ook mogelijk?

PIERRE THERIE - Voor mensen die effectief minder mobiel zijn of rolstoelgebruikers, is het een steeds weerkerende frustratie: volzette parkeerplaatsen. Hoog tijd voor een ingrijpende ommekeer in het parkeerbeleid voor mensen met een handicap.

MARC RABAEY – Beseffen Vlaamse politici als Geert Bourgeois en Vlaamse groepen als VVB Jongeren hoe Vlamingen denken of leven ze in een ivoren toren?

PIERRE THERIE - Voor rolstoelpatiënten die op reis willen gaan volstaat het niet om in de folder van ‘Logis de France’ te zoeken naar hotels met het logo ‘kamer voor mindervaliden’. Zelfs een telefoontje naar het hotel volstaat niet altijd.

EDDY DANIELS – Journalistiek mag sympathiek zijn, maar hij moet kritisch blijven. Als twee topredacteurs zich verlagen tot megafoon voor de mistspuiterij van een toppolitica, dan wordt er een grens overschreden.

KATRIEN SPRUYT - Islamitisch bankieren geldt voor de apologeten als een ethisch alternatief voor het Westerse 'kapitalisme'. In essentie verschilt islamitisch bankieren niets van gangbaar bankieren, en is het enkel een instrument tot islamisering.

EDDY DANIELS – Tom Lanoye heeft zijn rol weer opgenomen van Links Geweten van de natie. Om zijn visie hard te maken vergroot hij de uitspraken uit van zijn tegenstrever, en valt hem aan op wat hij niet gezegd heeft.

ANDREA CUYPERS – Zet het Griekse referendum de deur open voor andere massale uitingen van scepticisme tegenover 'dit' Europa? Ook in Oostenrijk rommelt het.

LUC RYCKAERTS – Moest u ook grinniken bij de berichten over het plan van de Brusselse minister-president Vervoort voor de Communauté Métropolitaine de Bruxelles (CMB) ? Een kat in een zak heeft er niets aan.

GERARD DE BEUCKELAER – Voor het dossier over de vervanging van de F16, vroegen wij ons af of de stealth-capaciteit van de opvolger wel zo belangrijk is als de constructeur Lockheed Martin beweert. Vooral omdat deze capaciteit ook nadelen heeft.

Pages

PIERRE THERIE – De ene Bart is de andere niet. Wanneer mensen de werkelijkheid negeren, wordt de waarheid moeilijk om dragen. Dan valt zelfs het masker af bij hoofredacteur Bart Sturtewagen van DS en veegt hij doemdenker Bart De Wever de mantel uit.

RUDI DIERICK – Wordt het Syrische front de eerste openlijke manifestatie van een feitelijke alliantie van twee autoritaire staten die een rol als supermogendheid willen veroveren?

JAN – Topman van Al-Azhar spreekt publicaties die het zelf gecertificeerd heeft tegen, om het Westen maar wijs te maken dat geweld niet bij de Islam hoort en dat Islamitische Staat volgens de shariah geen wettig kalifaat zou zijn.

KOENRAAD ELST - Het rasdenken is van alle tijden en is overal aanwezig. In dit artikel wordt het rasdenken in China uit de doeken gedaan.

VAN ONZE CORRESPONDENT IN CHINA – In een reeks over het onderbelichte hedendaagse China publiceren wij verhalen van een Vlaming in China. Omdat andere culturen een goede medicijn zijn tegen de kortzichtigheid van eenheidsdenken.

ROB LEMEIRE – de VW-fraude is het gevolg van de stinkende lobbycratie. Daarbij is Volkswagen zeker geen onschuldig slachtoffer. De honger van de dolgedraaide normeringsdrift bij de westerse overheden in het kader van een mislukt klimaatbeleid zal hier echter geen genoegen nemen, en nog zondebokken eisen.

RUDI DIERICK –Bepaalde opiniemakers generen zich in dit debat niet voor een hemelsbrede ontkenning van het licht van de zon en censuur tegen andersdenkenden die niet denken zoals zijzelf.

MARC RABAEY – Syrië is een bondgenoot van Rusland dat gasvoorraden heeft waarvan de EU grotendeels afhankelijk is. Qatar heeft enorm veel gas dat goedkoop te winnen is. De gaspijp zou echter door Syrië moeten lopen, dus ….

LUC RYCKAERTS – Is het in onze democratie geen evidentie dat de VRT gewoon inzet op een sterke én onpartijdige berichtgeving? En is het geen sociaal imperatief dat ze zich beperkt tot datgene wat andere media niet kunnen bieden?

NIKOLAAS DE JONG – In dit opiniestuk analyseren we de contradicties in de Westerse cultuur en mentaliteit die ervoor gezorgd hebben dat het Westen vandaag de dag in verval is, en proberen we uit te leggen waarom het conservatisme geen alternatief biedt voor de linkse ideologieën die het Westen aan het vernietigen zijn.

PIERRE THERIE - Op de bijdrage ‘Waarvoor Vlaanderen een zware prijs zal betalen’, kwamen heel wat positieve reacties. Zou het mogelijk zijn dat bij steeds meer mensen de ogen open gaan en ze zich afkeren van de politiek-correcte indoctrinatie door de nieuwe media-profeten?

Ingezonden brief aan VRT-journaliste Kathleen Cools

ANDREA CUYPERS – De Wereld Morgen publiceert '10 redenen waarom grenzen open moeten'. Maar het blijkt één oefening in misleiding, miskenning van gekende gegevens en van intellectuele zelfvernietiging.

ROB LEMEIRE & REDACTIE – Waarom we al wie echt in nood is, willen blijven helpen, maar ons tegelijk zorgen maken omwille van de manier waarop vluchtelingen best geholpen worden en over de bescherming van onze eigen wetten en cultuur.

MARC RABAEY – Welke emoties zijn er niet losgebarsten door de verdrinkingsdood van een driejarig kind. "De (Westerse) wereld heeft gefaald!", schreeuwen de mainstream media. Is dit zo? Werd de foto, en dus de emoties van de mensen niet door diezelfde media misbruikt?

MARC RABAEY – Politiek correct denken over vluchtelingen leidt tot een collectief suïcidaal gedrag, zeker in een complexe wereld. Daarom is het beter om de motieven om te vluchten in de landen van herkomst aan te pakken.

PIERRE THERIE – Door de massale toestroom van vluchtelingen uit oorlogsgebied én uit Afrikaanse non-staten dreigt opnieuw een tekort aan betaalbare opvang. Maar waarom dan niet kiezen voor een goedkope oplossing?

EDDY DANIELS – Een bepaalde pers kronkelt zich weer in alle mogelijke bochten om ons een schuldgevoel aan te praten, en beseft niet eens dat we dat niet nodig hebben om barmhartig te zijn. De islam daarentegen …

MARC RABAEY – De politiek correcte geschiedenisboeken durven nogal eens af te wijken van de echte feiten, zo ook over de slavernij volgens Thomas Sowell.

ROB LEMEIRE – er woedt een plaag van tatoeages door het land, de verhalen hierachter zijn complex. Minder complex is echter het gebrek aan identiteit van onze samenleving. De directe slachtoffers hiervan zijn de zwakkeren onder ons, maar de problemen kunnen veel dieper gaan. Intellectuelen moeten terug leren oordelen.

Pages