Home

Dossier parlementaire democratie
PIERRE THERIE – In het debat over de parlementaire democratie volgt hier het tweede thema. Over de relatie tussen de bevolking en de volksvertegenwoordigers.

R. DIERICK - Ook langs Israëlische zijde probeert men de goegemeente al eens aan rad voor de ogen te draaien. Een voorbeeldje.

GERARD DE BEUCKELAER - Onze economische sancties lijken op Poetin geen indruk te maken. Dat verwondert alleen ons, want wij weten niet hoe Rusland in elkaar zit.

PIERRE THERIE – Na een kwarteeuw blijkt dat niet iedereen het beëindigen van de Koude Oorlog heeft verteerd. Er is dan ook veel veranderd sinds de val van de Berlijnse Muur in november 1989.

PIERRE THERIE - Geen dag gaat voorbij of we worden overstelpt met dramatisch nieuws over de onmenselijke situatie in GAZA. De berichtgeving is overrompelend, maar het ontbreekt dikwijls aan nuance. Soms is het beter te zwijgen.

MARTHA HUYBRECHTS – Rik Torfs voelde correct aan dat de officiële inspecties (visitaties) te kort schieten. Ons hoger onderwijs vereist inderdaad een véél betere kwaliteitszorg dan dat. Want enkel de visitaties afschaffen is ook onvoldoende.

PIERRE THERIE – De VS kenden twee verwoestende economische crisissen te wijten aan deflatie. Maar hoe zit het met de EU en België? Kennen we het fenomeen voldoende en wordt ernaar gehandeld?

Prof. em. DIRK HEREMANS – Wat betekent deflatie en zijn we erop voorbereid? Een bijdrage over prijsevoluties en falende macro-economie in Europa en België.

LUC RYCKAERTS - Onder deze titel analyseerde Brecht Arnaert waarom Vlaanderen zich zo laat doen en hoe het aan zijn noodlot kan en moet ontsnappen. Een koele, maar intrigerende analyse.

EDDY DANIELS - Nadat sommigen geklaagd hebben dat Europa te weinig hart heeft voor de islam, pakken diezelfden vandaag uit met de kritiek dat Europa de christenen in de steek laat, die door moslims vervolgd worden.

RUDI DIERICK – Monica De Coninck vroeg meer diversiteit op de werkvloer. Ze vermeldde daarbij de onaanvaardbare loonkloof tussen M en V. Maar weet ze dat ook onder de politici de vrouwen minder verdienen?

RUDI DIERICK – De pensioencommissie kreeg voor haar rapport in juni veel waardering. Ze bevestigt dat het huidige stelsel onhoudbaar is. Maar ze stelde geen enkele fundamentele oplossing voor de zwaarste financiële problemen voor. Bijgevoegd een kort overzicht.

LUC RYCKAERTS – Rector Verschooren van de Universiteit Antwerpen vindt dat bedrijven moeten bijdragen in de kosten van hoger onderwijs. Zijn argumentatie wordt echter ontluisterd door een stevig gebrek aan feitenkennis.

PETER DEJAEGHER - Al jaren is de straat van mijn ouders volgebouwd. Zelfs de grens tussen dorpen en gehuchten is niet meer te detecteren. Maar wat deed dat met de houding tegenover hoger studies en bepaalde kosten daarvan?

RUDI DIERICK – De situatie in Gaza spreekt bijna iedereen sterk aan. Zowat iedereen is verontwaardigd over die honderden dode kinderen en andere onschuldigen. Maar er is meer wreedheid en geweld in het spel dan wat de meesten menen. Een KORTE impressie.

LUC RYCKAERTS – DS verdoezelt de veroordeling van een aspect van BHV-akkoord door het Grondwettelijk Hof en stelt discriminatie voor alsof ze goedgekeurd werd. Mediamanipulatie in dienst van B-partijen. Een korte bespreking.

PIERRE THERIE – Het voornaamste nieuwe kenmerk van de Joint Strike Fighter of F35 van Lockheed is de ‘stealth’ capaciteit. Onzichtbaarheid en dat hebben ze zopas met succes bewezen.

ROB LEMEIRE – De VS heeft de strijd om energie gewonnen door de overvloed aan fossiele energie. Niet door hernieuwbare energie of duurzame ontwikkeling. Aldus SAMUELE FURFARI in zijn boek Vive les énergies fossiles!

PIERRE THERIE - Ontving volgend bericht uit Oekraïne (bron: ministerie van Buitenlandse Zaken):“Een passagiersvliegtuig werd neergeschoten in de regio Donetsk door een ‘Buk’ raketsysteem”.

MARTHA HUYBRECHTS – De begrenzing van de toplonen bij Elia en Fluxys lijkt me niets meer dan volksverlakkerij. Zeker als men daarmee wil vermijden dat de kosten voor de stroomverbruikers te hoog oplopen.

Pages

LUC RYCKAERTS – De kans op ernstige stroomtekorten deze winter is nu wel stevig aan 't oplopen. Maar als dat gebeurt, weet dan wie we daarvoor moeten bedenken.

R. DIERICK – Knack pakte uit met dubbelinterview met twee critici van de Israëlische acties in Gaza. Maar wordt de lezer daarbij niet misleid?

MARK GELEYN – Luid klinkt de kritiek op het disproportioneel geweld dat Israël gebruikte tegen Hamas. Maar hoe konden de Israëli’s een onderscheid maken tussen terroristen en de bevolking, wanneer Hamas de bevolking als menselijk schild gebruikt?

JAAKP PEETERS - Een goede samenleving moet meer zijn dan een waarin je rijk kunt worden. N-VA moet daarom goed toekijken dat de cultuurpolitiek niet ongemerkt in liberale richting doorschuift.

LUC RYCKAERTS – Terwijl elders zuinigere en minder vervuilende supertrucks de baan op mogen, verzandt een Vlaams proefproject in hopeloos strenge eisen. Wanbestuur. Nog meer banenverlies in het transport dan maar?

GERARD DE BEUCKELAER – De nieuwe Vlaamse minister voor cultuur moet de knip op de beurs houden. Even nadenken over het cultuurbudget en de bedoeling van subsidies kan dus geen kwaad.

MARK VAN DE VOORDE - Christelijk Europa ligt niet wakker van het lot van de Arabische christenen, zoals het zich ook niets aantrok van de aanslagen op de koptische christenen in het Egypte van Morsi, de steniging of de terechtstelling van medechristenen in Soedan, Pakistan of elders. Maar waarom?

LUC RYCKAERTS – België stond weer stevig ten schande, dit keer voor haar partijfinanciering. Dit keer is het de Greco, een commissie van de Raad van Europa, die de kat de bel aan bindt. En hun analyse is dan nog onvolledig.

MARTHA HUYBRECHTS – De nieuwe Vlaamse regering zet de deur open voor een iets hoger inschrijvingsgeld. Maar waar blijft het debat rond de werkelijke sociale en andere maatschappelijke noden?

MARK SCHOLIERS & JEF VUCHELEN – Het rapport van de pensioencommissie trok veel aandacht, maar wie las de zevenhonderd en zoveel pagina's? Wij deden het voor u. Onze analyse toont dat de commissie redelijk zwaar tekort schoot: ze deed enkele goede voorstellen, maar liet de zwaarste problemen onaangeroerd.

RUDI DIERICK – Charles Michel stelde dat de N-VA communautaire guerrilla zou afgezworen hebben. Maar is de N-VA dan trouw zijn aan de democratie, of aan de staatshervorming Di Rupo I? Het verschil is groot.

Het grote, postmoderne onbehagen (3)
ROB LEMEIRE – alle werkelijke leven is ontmoeting, maar in hoeverre is dat nog mogelijk? Men sluit zich liever op tussen gelijkgezinden, anderen worden als het ware ‘ongewenst’.

RUDI DIERICK – Gaza, of lijden zonder grenzen. Dit conflict zit al decennia muurvast. Maar toch zien velen slechts één oorzaak. Eén partij moet inbinden. Maar zijn we niet moreel verplicht tot een ernstigere analyse? Hieronder een kleine bijdrage daartoe. Geen volledige ANALYSE, verre van.

LUC RYCKAERTS – Brengt de nucleaire taks de levensvatbaarheid van Electrabel in gevaar? Het bedrijf beweert dat, maar die claim lijkt eerder doorzichtige blufpoker. Het elektriciteitsbeleid blijft echter al even ondermaats.

PIERRE THERIE - Spionage, het is van alle tijden en daar zijn zelfs vriendschappelijke banden niet tegen bestand. Met het opkomend terrorisme herleefden de inlichtingendiensten en zijn spionnen terug van nooit weggeweest.

RUDI DIERICK – Johan Vande Lanotte wil een fonds voor de financiering van de reeds gegeven subsidies voor zonne-energie. Dat moet de elektriciteitsverbruikers ontzien. Maar is dat geen vestzakbroekoperatie waarbij men de kosten nog verder opjaagt?

GERARD DE BEUCKELAER – BNP Paribas heeft de Amerikaanse en VN-sancties tegen ‘schurkenstaten’ omzeild. Ze zijn betrapt en tot een gigantische boete veroordeeld. Daar zitten pijnlijke kantjes aan die blijkbaar nog niet voor iedereen helemaal duidelijk zijn.

LUC RYCKAERTS – Er is een politiek akkoord voor een Brusselse Gewestregering. Deblokkeert dat dan de federale en Vlaamse regeringsvorming? Open Vld stapt nu immers, tegen haar eerdere eis in, toch in één regering, zonder de minste garantie op de andere regeringen.

RUDI DIERICK – Op deze nationale feestdag zijn er redenen tot feesten, maar ook redenen tot bezinning. De uitdagingen voor Vlaanderen namen toe. En de redenen voor de stilstand en de relatieve achteruitgang liggen in hoge mate bij conservatieve Vlamingen.

Het grote, postmoderne onbehagen (2)
ROB LEMEIRE – de hedendaagse samenleving lijkt vergeten te zijn dat risico inherent aan het leven is. Dit is dikwijls een domper op innovatie, maar ook erg zijn de onredelijke angsten en maatschappelijk onbehagen hieraan verbonden.

Pages