Zwarte Piet

EDDY DANIELS – CD&V-Brussel blijft grossieren in medewerkers van allochtone afkomst van wie de bezigheid erin lijkt te bestaan het land af te breken dat hen heeft opgenomen. Van wat achter hen ligt, weten ze niets.

ANDREA CUYPERS – Het ondertussen al teruggetrokken Pietenpact is bizar: nadat elitaire peilers en opiniemakers de Trump-bal compleet missloegen, wilden enkele lokale soortgenoten blijkbaar ook eens flateren.

PHILIPPE CLERICK - Omdat Lieven Boeve het Pietenpact mee heeft ondertekend, heb ik de tekst daarvan opgezocht. Want de stijl zegt altijd wel iets over de steller. Hier zaten er minstens een ambtenaar en een jolige oom bij.

EDDY DANIELS – Vele brave burgers voelen zich tot in hun ziel geraakt door het Pietenpact. Niet omdat zij racistisch zijn, maar omdat op hun oprecht antiracistisch hart getrapt wordt en hun goede wil gesmaad wordt.

DIMITRI VERBELEN - Er waren eens … een paar mensen beledigd door de figuur van Zwarte Piet. Dus gaven we hem roetstrepen. Toen waren er enkele ... boos. En toen ...

Een lezer, PIETER HERMAN, reageerde op de Zwarte Pieten-actie van Abu Jahjah en zijn nieuwste club, Movement X. Hij wijst onder meer op diens onhoudbaar lichtzinnige argumenten.

MARTHA HUYBRECHTS – Is de hetze rond Zwarte Piet een storm in een glas water? Of zit er meer achter?

GERARD DE BEUCKELAER - De zoektocht naar waarheid zou nooit ophouden, ware daar niet de wijsheid van de politiek correcten die wegdenken wat hen in de weg staat.

Subscribe to RSS - Zwarte Piet