VVB

MARC RABAEY – Beseffen Vlaamse politici als Geert Bourgeois en Vlaamse groepen als VVB Jongeren hoe Vlamingen denken of leven ze in een ivoren toren?

MARC RABAEY – Beseffen Vlaamse politici als Geert Bourgeois en Vlaamse groepen als VVB Jongeren de kracht en de werking van de mentale modellen? Of leven ze in een ivoren toren?

WILLY DE WAELE, ereburgemeester van Lennik (VLD) klaagt aan dat zij die in ons land het hardst hun afkeer uitschreeuwen over het Vlaams-nationalisme, vaak blijk geven van het meest rabiate Waals-nationalisme. Hebben niet-Vlaamsgezinden de moed om hem te willen begrijpen?

MARC RABAEY - Veel Vlamingen kennen hun geschiedenis niet, en dat verzwakt hun identiteit. Er is dringend behoefte aan grondige historische kennis opdat Vlaanderen zinvol over haar toekomst kan beslissen.

Subscribe to RSS - VVB