vreemde talen

MARTHA HUYBRECHTS – Ik kan er echt niet aan doen, maar ik krijg steevast diarree als men mij idealen opdringt en tegelijk pijnlijke problemen negeert. Met de visietekst van het GO over meertaligheid was het weer prijs.

(red.) – Een lezer, dhr. BAVRE, maakt zich zorgen bij de keuze van de verplichte vreemde talen. Frans vergemakkelijkt de verfransing. Terechte zorg, vonden enkele van onze auteurs. Ze kijken echter ook naar de openheid op de wereld die vreemde talen bieden, en welke talen best zijn voor het denken, de cultuur en de talige competenties.

Subscribe to RSS - vreemde talen