VOKA

LUC RYCKAERTS – Weg ermee, en tegelijk een forse verlaging van de nominale aanslagvoeten van de vennootschapsbelasting. Dat is het provocatieve voorstel van Wilfried Verstraete, internationaal topmanager.

MARTHA HUYBRECHTS – Met de start van het academiejaar krijgt onderwijsbeleid terug wat aandacht. Misschien ons even buigen over die jongelui met een universitair diploma, maar zonder een bruikbare, gepaste opleiding.

MARTHA HUYBRECHTS – Rik Torfs voelde correct aan dat de officiële inspecties (visitaties) te kort schieten. Ons hoger onderwijs vereist inderdaad een véél betere kwaliteitszorg dan dat. Want enkel de visitaties afschaffen is ook onvoldoende.

PIERRE THERIE – Door de toenemende concurrentie worden werknemers al te dikwijls herleid tot ‘loonkosten’. Hoog tijd dat werkgeversorganisaties en topindustriëlen het belang van gemotiveerd personeel weer op het voorplan stellen.

RUDI DIERICK - De regering stoeft over het akkoord in het dossier arbeiders-bedienden. Sommige kranten volgen die propaganda. In werkelijkheid is er helemaal geen akkoord, maar wat losse afspraken die dan nog betwist worden.

Subscribe to RSS - VOKA