Vlaams Belang

EDDY DANIELS – Een lezer werd misleid door een domme lapsus van mij. Daardoor las hij precies het omgekeerde van wat ik wilde zeggen, alhoewel daar enige fantasie voor nodig was. Iets minder boosheid is soms nuttig.

JAN WALRAVEN – De Open VLD en de PS zijn de meest transparante partijen. Dat blijkt uit onderzoek van burgerplatform WijBurgers. Deze vzw ontwikkelde een instrument om die transparantie te meten.

CHRISTOPHE VAN GHELUWE – De verplichte aangifte van mandaten en vermogens voor politici blijkt een rookgordijn. De aanbevelingen van Greco bevatten impliciet zware kritiek.

MARC RABAEY – Het Maggie-effect in de niet-BHV-kantons is niet meer en niet minder dan een aantrekking van kiezers van Vlaams Belang en LDD.

MARC RABAEY – Stoefen over Maggie is misschien roekeloos. De transfer van Franstalige stemmen lijkt immers belangrijker te zijn dan het Maggie-effect dat voornamelijk voormalige Vlaams Belang kiezers aantrekt.

ANDREA CUYPERS – Wat leren de beledigingen van de N-VA door toppolitici van klassieke partijen? Is er misschien dermate weinig aan eigen regeerprestaties bij CD&V, sp.a en Open Vld om trots op te zijn.

EDDY DANIELS - Als de humane Ahmadiyya-beweging zich maatschappelijk constructief opstelt, dan brengt de VRT dit op zulk een manier dat hij ook moslims die deze mensen vervolgen in het zonnetje zet.

Subscribe to RSS - Vlaams Belang