verkeersveiligheid

(red.) Bij de inning van achterstallige boetes voor verkeersovertredingen of andere inbreuken tegen de wet wordt in Nederland veel efficiënter gewerkt dan in België.

MARTHA HUYBRECHTS – De Oosterweelverbinding die de eeuwige files rond Antwerpen moet oplossen, zal nog jaren op zich laten wachten. Waarom dan niet eens nadenken over een paar noodmaatregelen?

MARTHA HUYBRECHTS – De rij-opleiding moet beter, want hier sterven meer mensen op de weg dan bij onze buren. Maar maak daar geen nodeloos dure en ondermaatse symptoombestrijding van. Bestraf de zware verkeersrecidivisten zwaarder.

Via Christoforo Colombo

PIERRE THERIE – De ‘minder staat’-visie van partijen zoals N-VA staat of valt met het in de praktijk brengen ervan. Pas dan kan men spreken van een trendbreuk. Een voorbeeld: verkeersveiligheid in ‘minder staat’.

ROB LEMEIRE – de verkeerspolitie krijgt als prioriteit flitspalen en alcoholmetingen uit te voeren. Dat heeft maar een beperkt effect op de ongevallen. Een mobiele verkeerspolitie doet veel meer.

ROB LEMEIRE – Crevits wil de promillegrens verlagen. Deze focus op cijfers is al te gemakkelijk vanuit theoretisch objectief, maar of het ook in de praktijk voor meer veiligheid zorgt?

RUDI DIERICK – Moderne technologie – die goedkoop beschikbaar gemaakt kan worden – kan de strijd tegen zware verkeersagressie fors vooruit helpen. Men moet het enkel willen.

RUDI DIERICK – De druk bekeken filmpjes over verkeerscriminelen zouden niet tellen als bewijsmateriaal. Daarachter schuilt een kromme én gevaarlijke redenering. Maar waarom geen nultolerantie tegen verkeersagressie?

ANDREA CUYPERS – Vrachtwagens kennen sinds kort snelheidsbeperkende technologie. Maar nu blijkt dat bepaalde genres intelligente beperkingen de verkeersveiligheid nog beter dienen.

ANDREA CUYPERS - Veiligheid voor fietsers blijft een heikel thema. De Fietsersbond vraag een verdere verlaging van de maximumsnelheden. Maar is dat wel de beste aanpak?

Subscribe to RSS - verkeersveiligheid