verkeer

(red.) Bij de inning van achterstallige boetes voor verkeersovertredingen of andere inbreuken tegen de wet wordt in Nederland veel efficiënter gewerkt dan in België.

MARC HORCKMANS & red. - De verkeersproblemen namen weer toe. En ze zullen, vooral rond Antwerpen en Brussel verder toenemen. Er komt immers géén extra ruimte op de weg bij, maar wel extra verkeer.

MARTHA HUYBRECHTS – De Oosterweelverbinding die de eeuwige files rond Antwerpen moet oplossen, zal nog jaren op zich laten wachten. Waarom dan niet eens nadenken over een paar noodmaatregelen?

PHILIPPE CLERIK - Onze jonge fietsers kennen de verkeersregels onvoldoende. De bevoegde minister, ben Weyts, moet misschien maar eens nadenken over wat de essentie is voor de veiligheid?

PHILIPPE CLERICK – In De Morgen.been MO* schreef Tine Hens dat we ons ‘van vijand vergissen’, dat teveel middelen gaan naar de bestrijding van terreur en te weinig naar bestrijding van verkeersonveiligheid. Daarvoor vergelijkt ze de cijfers van dodelijke slachtoffers voor beide. Haar vergelijking is erg problematisch.

ANDREA CUYPERS – De standpunten van de grote baas van De Lijn zetten het mobiliteitsdebat in één klap op de voorpagina's. Sommige burgemeesters waren kwaad. Deels terecht. Maar er kan gerust véél meer.

RUDI DIERICK – Moderne technologie – die goedkoop beschikbaar gemaakt kan worden – kan de strijd tegen zware verkeersagressie fors vooruit helpen. Men moet het enkel willen.

RUDI DIERICK – De druk bekeken filmpjes over verkeerscriminelen zouden niet tellen als bewijsmateriaal. Daarachter schuilt een kromme én gevaarlijke redenering. Maar waarom geen nultolerantie tegen verkeersagressie?

Subscribe to RSS - verkeer