VB

M. HUYBRECHTS & R. DIERICK – Eigenlijk wel goed voor de lachspieren, wat de VRT velen deed geloven over de grootste cumuls onder de Vlaamse politici. Het beeld dat we kregen was echter niet volledig, noch representatief.

LUC RYCKAERTS – De nieuwe Brusselse regering heet 'Vervoort II', maar wordt ze meer dan 'Beulemans MXII'? Symbolisch daarvoor, een 'déclaration politique' (regeringsverklaring) die Brussel voorstelt als een 'communautair lustobject'. Anderen zien tekens van beterschap.

R. DIERICK – Bij deze verkiezingen speelde de pers weer haar gekende rol: tikje oppervlakkig, zelden met oog voor reële kosten en baten van het beleid en de voorstellen, en geregeld partijdig.

MARC RABAEY – Stoefen over Maggie is misschien roekeloos. De transfer van Franstalige stemmen lijkt immers belangrijker te zijn dan het Maggie-effect dat voornamelijk voormalige Vlaams Belang kiezers aantrekt.

RUDI DIERICK – Dat sommigen quota op de arbeidsmarkt vragen, verwondert niet. Maar dat CD&V en SP.a 'slimme streefcijfers' vragen, dat baart zorgen. Er bestaat immers geen succesvol voorbeeld van in bedrijven.

PIERRE THERIE - Bij het ingaan van de laatste rechte lijn naar de verkiezingen van 25 mei kan er nog veel gebeuren. Elke partij moet opletten voor de spreekwoordelijke wolfsklemmen en schietijzers.

RUDI DIERICK – Nu ook de MR niet met de N-VA wil regeren, lijkt het uitgebreide cordon rond. Ten gronde staat het N-VA-model echter niet alleen tegen het PS-model, maar meer nog tegen 'de zuilen 2.0'.

LUC RYCKAERTS – Veel burgers klagen over cumul van politieke mandaten en over de hoge vergoedingen van politici. Maar voor de sp.a, CD&V en Open Vld is er geen vuiltje aan de lucht.

RUDI DIERICK – Moeten overheden vlot uitgeven met oog op relance, of moeten ze hard besparen? Of saneren en soberder, selectiever uitgeven? Een eerste analyse van de verkiezingsprogramma's is niet hoopgevend.

RUDI DIERICK – In het debat over het openbaar bestuur spelen cumul en vergoeding van politici een rol. Velen spreken van graaizucht, maar cumulerende politici wijzen op de 'te lage' vergoeding. Hoe zit dat nu?

Pages

Subscribe to RSS - VB