taal

FRANK VAN LAEKEN kijkt, bij het heengaan van Wim Schamp, met een zekere waardering naar diens taalgebruik, zijn grootsprakerigheid en branie, en mijmert bij Nederland en Vlaanderen.

RUDI DIERICK - Sommige academici verdedigen nu ook het Verkavelingsvlaams. Ze beseffen blijkbaar niet hoe discriminerend dit is, hoe ze feitelijk sociale achterstand propageren..

MARC RABAEY - Een nieuwe EU-richtlijn is ingegeven door het chauvinisme van grote staten die anderstalige regio’s minachten. Anderstaligen die zich in Vlaanderen vestigen, moeten plots geen Nederlands meer leren.

MARC RABAEY - De EU-richtlijnen ingegeven door nationale belangen om anderstalige regio's te onderdrukken kunnen een averechts effect hebben. Ze zijn ook in strijd met algemene rechtsbeginselen.

Subscribe to RSS - taal