staatshervorming

LUC RYCKAERTS – België kent nog steeds bijna de hoogste openbare uitgaven van de Oeso-staten. Die liggen veel hoger dan landen met een vergelijkbare welvaart en sociale bescherming en dan andere federale staten.

LUC RYCKAERTS & RUDI DIERICK– Enkele Open Vld'ers willen bevoegdheden terug unitair maken. De huidige 'federalisering' zou niet werken. Maar is dat wel zo? Is er al wel echt zoveel aan de deelstaten overgedragen?

PHILIP VAN IMPE - 11 juli ligt weer een paar weken achter ons, maar feest u ook op 21 juli? Ik niet echt.

PHILIP VAN IMPE - Vlamingen vieren 11juli op uiteenlopende wijze. Flamingantisme is daarbij niet aan mij besteed. Maar fier ben ik wel op onze Vlaamse ontvoogding. De balans is voorlopig positief, maar ...

LUC RYCKAERTS – Moest u ook grinniken bij de berichten over het plan van de Brusselse minister-president Vervoort voor de Communauté Métropolitaine de Bruxelles (CMB) ? Een kat in een zak heeft er niets aan.

Het verbond van Vlaamse Overheidsambtenaren (VVO) heeft zo zijn bedenkingen bij het feit dat Vlaanderen gedurende deze legislatuur geen enkele stap vooruit zal zetten op het pad van haar verdere ontvoogding.

RUDI DIERICK – Charles Michel stelde dat de N-VA communautaire guerrilla zou afgezworen hebben. Maar is de N-VA dan trouw zijn aan de democratie, of aan de staatshervorming Di Rupo I? Het verschil is groot.

LUC RYCKAERTS – DS verdoezelt de veroordeling van een aspect van BHV-akkoord door het Grondwettelijk Hof en stelt discriminatie voor alsof ze goedgekeurd werd. Mediamanipulatie in dienst van B-partijen. Een korte bespreking.

L. RYCKAERTS & R. DIERICK – Voorstanders van Brussel menen al eens dat de financiële problemen van het gewest opgelost zouden geraken als ze alle forenzen lokaal mochten belasten. Welk een domme en weinig democratische utopie.

LUC RYCKAERTS – Onze instellingen zijn complex, zeker voor Brussel. Sommigen bepleiten daarom een zuiver gewestelijke model. Maar waarom toetsen we dat vermeende streven niet eens op zijn democratische gehalte?

Pages

Subscribe to RSS - staatshervorming