socialisme

NIKOLAAS DE JONG – Zetten het populisme, de EU-bureaucratie, de immigratiecrisis, en het terrorisme niet enkele basispremissen van de huidige liberale partijen onder druk? Liberalisme kan daarvan profiteren en herbronnen.

PHILIPPE CLERIK - Zijn het niet zulke mensen, mensen die een half uur nodig hebben om zes doeken op te hangen – mensen die drie kwartier nodig hebben om dertig kinderen op te stellen, die indertijd het communistische regime klein hebben gekregen?’

L. RYCKAERTS - Brazilië was één van die aanstormende BRIC(s)-landen, Hun economie ging die van de 'oude' westerse landen eens een poepje laten ruiken. maar het verliep anders. Brazilië, Rusland en Zuid-Afrika liggen, voorlopig, in de touwen. Hieronder een eerste bijdrage over Brazilië.

RUDI DIERICK – De overwinning was overduidelijk: Cameron kreeg een absolute meerderheid van de zetels. Maar wat mogen we nu van zijn beleid verwachten? En wat suggereert dat voor de EU?

PIERRE THERIE - Wanneer het gerecht een bekend politicus doorverwijst naar de rechtbank, doet het dat niet lichtzinnig. Sommige vrienden van Stevaert blijken minder moeite te hebben om iemand te veroordelen.

CORENTIN DE SALLE - De culturele sector is er slecht aan toe. Het resultaat van meer dan 10 jaar socialistisch wanbeheer. De terugkeer naar een evenwicht is de beste waarborg opdat deze grote federale instellingen bewaard zouden blijven en hun opdrachten in de toekomst zouden kunnen verder zetten.

RUDI DIERICK – De laatste weken toonden enkele socialisten – in casu , Rudy De Leeuw, Kurt De Loor en Jean-Pierre Goossens – een toch wel bizarre houding tegenover fundamentele democratische principes.

EDDY DANIELS - Marc Ernst publiceerde een belangrijke toevoeging op de studie van Pascal Delwil over de geschiedenis van de PVDA, van 'extremistische maoïstische partij tot acceptabele maar radicale sociaal-democratie'.

Subscribe to RSS - socialisme