sociale zekerheid

MARTHA HUYBRECHTS – Vakbonden eisen dat de huidige regeling voor rimpeldagen behouden wordt. Minister De Block wil de aanvangsleeftijd 5 jaar later laten ingaan en dat voordeel enkel toekennen aan wie effectief zwaar werk verricht. Me dunkt heeft ze sterke argumenten.

R. DIERICK – Nu de mist opklaart over wat er gebeurde in Keulen, zouden we daaruit misschien iets kunnen leren? Waar zaten we fout? Waar moet het beleid bijsturen, dan wel het roer omgooien?

G. DE BEUCKELAER & R. DIERICK – Bart De Wever meent dat er alleen in de SZ nog veel te besparen valt. Maar klopt dat? Het antwoord hangt enigszins af van wat 'veel' is. Maar de cijfers zijn wel duidelijk.

RUDI DIERICK –Bepaalde opiniemakers generen zich in dit debat niet voor een hemelsbrede ontkenning van het licht van de zon en censuur tegen andersdenkenden die niet denken zoals zijzelf.

F. VANDENBOSCH & R. DIERICK – De harde acties van de taxi-chauffeurs en hun werkgevers tegen Uber dwingen ons na te denken over het fundamentele socio-economische model dat we nodig hebben. Dit gaat over vooruitgang, corporatisme, privileges en de SZ.

GERARD DE BEUCKELAER – De Nederlandse Tweede Kamer wil het verdrag voor de sociale zekerheid met Marokko heronderhandelen. Desnoods wordt het opgezegd De regering twijfelt over de aanpak, maar het probleem zit diep.

RUDI DIERICK – Het debat en de misleiding rond de middelentoets en uitkeringen leidt de aandacht naar het wezen van het solidariteitsbeginsel: wie heeft recht op die solidariteit? Hoever moet dat gaan en wat staat daar tegenover?

EDDY DANIELS - Sinds 18 september zit ook Elio Di Rupo in een cordon sanitaire. De lezer dient nu ook beschermd te worden tegen zijn uitspraken en standpunten, zo blijkt.

Subscribe to RSS - sociale zekerheid