segregatie

MARC RABAEY – Veel mensen zeggen dat ze niets tegen de personen van een andere bevolkingsgroep hebben maar toch vrezen ze door die andere groep verdrongen te worden. Terecht, echter in de mainstream media worden ze dan meestal als racisten bestempeld.

RUDI DIERICK – Mogen andere talen op de school en de speelplaats? Waarom leren sommige groepen nooit goed Nederlands? Een korte bespreking.

RUDI DIERICK – Mogen andere talen op de school en de speelplaats? Was het debat daarover geen symbolenstrijd en miskenning van haperende integratie? Waarom leren sommigen nooit goed Nederlands? De semisegregatie wenkt.

EDDY DANIELS - Na het orthodoxe deel van de Antwerpse joden, kiezen nu ook een aantal opinieleiders van de Marokkaanse gemeenschap voor segregatie.

Subscribe to RSS - segregatie