Schotland

EDDY DANIELS - Er zijn dingen die ik niet begrijp. Zo wordt Abraham Lincoln een kampioen van de democratische rechten genoemd, en Mariano Rajoy neergezet als een vijand daarvan. Terwijl beiden secessie bestreden.

MARTHA HUYBRECHTS – Laten argumenten tegen Schotse onafhankelijkheid geen ijzingwekkend conservatief en ondemocratisch gedachtegoed zien? Moet de EU daarom niet dringend leren wat democratie en de olympische geest is?

MARC RABAEY - Veel Vlamingen kennen hun geschiedenis niet, en dat verzwakt hun identiteit. Er is dringend behoefte aan grondige historische kennis opdat Vlaanderen zinvol over haar toekomst kan beslissen.

Subscribe to RSS - Schotland