regeringsvorming 2014

LUC RYCKAERTS – Er is een politiek akkoord voor een Brusselse Gewestregering. Deblokkeert dat dan de federale en Vlaamse regeringsvorming? Open Vld stapt nu immers, tegen haar eerdere eis in, toch in één regering, zonder de minste garantie op de andere regeringen.

ANDREA CUYPERS – Zowat niets vragen voor deelname aan de federale regering, en toch afgewezen worden. Dat zegt genoeg over de aartsconservatieve, unitaire en etatistische prioriteiten van het CDH.

PIERRE THERIE - In de media klonken de Franstalige beschuldigingen aan het adres van de informateur, oh zo vertrouwd: De Franstalige partijen vertrouwen Bart De Wever niet. En dus zal het zijn schuld zijn wanneer zijn informatieopdracht mislukt.

RUDI DIERICK – Bevestigen de recente uitlatingen van Gérald Deprez (MR) geen misplaatst en ondemocratisch Franstalig superioriteitsgevoel?

R. DIERICK – Bij deze verkiezingen speelde de pers weer haar gekende rol: tikje oppervlakkig, zelden met oog voor reële kosten en baten van het beleid en de voorstellen, en geregeld partijdig.

Subscribe to RSS - regeringsvorming 2014