rechtszekerheid

MARTHA HUYBRECHTS – Wat valt meest op? De verdediging van degoutant agressief gedrag van seksuele roofdieren? De vulgaire domheid van velen? De bizarre kronkels van de nog-niet-aangeklaagde BDP? Of het voortvarende ontslag?

R. DIERICK– Het kan hier allemaal. Ook huizen van duizenden Vlamingen bleken achter hun rug ingekleurd als jachtgebied. Typisch voor het bedrog dat diep in onze politieke cultuur ingebakken zit.

(red.) Bij de inning van achterstallige boetes voor verkeersovertredingen of andere inbreuken tegen de wet wordt in Nederland veel efficiënter gewerkt dan in België.

LUC RYCKAERTS – Over de procedurefout in het moordonderzoek naar de Van Eycken (Défi, voorheen FDF), de houding van Luc Hennart, de voorzitter van die rechtbank, en de onwaarschijnlijkheid van het beweerde toeval in die kemel van een fout.

GERARD DE BEUCKELAER – Op 10 juni 2015 stond het in alle kranten: “De fiscus mag voortaan onrechtmatig verkregen bewijs toch gebruiken tegen een belastingplichtige. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist.” Goed zo, en wel om meerdere redenen.

RUDI DIERICK – Het Justitieplan van Minister Geens is ambitieus, maar het vertoont geen durf en het laat veel knelpunten terzijde. Aan dit plan hangen echter ook enkele asociale haken en ogen.

ANDREA CUYPERS – Boven onze rechtsstaat hangen donkere wolken. Er is wel wat zon te zien, ver aan de horizon. Maar de ergerlijke vrijspraken wegens procedurefouten steken misschien nog meest de ogen uit.

ANDREA CUYPERS – De overheid werkte decennia aan de bescherming van haar burgers tegen 'overmacht'- risico's waar u geen verweer tegen hebt. Maar waarom drijft ze dan de kosten ‘door overmacht’ voor werkgevers zo sterk

RUDI DIERICK – De laatste weken toonden enkele socialisten – in casu , Rudy De Leeuw, Kurt De Loor en Jean-Pierre Goossens – een toch wel bizarre houding tegenover fundamentele democratische principes.

Subscribe to RSS - rechtszekerheid