PVDA+

RUDI DIERICK – Nu ook de MR niet met de N-VA wil regeren, lijkt het uitgebreide cordon rond. Ten gronde staat het N-VA-model echter niet alleen tegen het PS-model, maar meer nog tegen 'de zuilen 2.0'.

EDDY DANIELS - Terwijl SP.A niemand nog weet te begeesteren, duikt uit het maquis een alternatief op. Op emotionele wijze kapitaliseert PVDA op morele verontwaardiging, rationeel heeft ze geen enkel antwoord.

PIERRE THERIE - Het tot in detail becijferd verkiezingsprogramma van N-VA was nauwelijks voorgesteld of sommige kranten lieten critici al volop met scherp schieten. Zeldzaam waren de uitzonderingen die verder keken dan de cijfers.

LUC RYCKAERTS – Veel burgers klagen over cumul van politieke mandaten en over de hoge vergoedingen van politici. Maar voor de sp.a, CD&V en Open Vld is er geen vuiltje aan de lucht.

RUDI DIERICK – VRT, RTBF, De Standaard en LLB sluiten één van de twee grote uitdagers langs de linkerzijde uit van een significante media-campagne, de Stemtest. Ze geven echter geen valabele reden waarom.

Subscribe to RSS - PVDA+