paus Franciscus

ANDREA CUYPERS – Wat te denken van een paus die ongebreidelde immigratie verdedigt en kapitalisme veroordeelt, met hetzelfde gemak als iemand die geld aanwijst als schuld van alle kwaad, eerder dan hebzucht?

EDDY DANIELS – Ongewild heeft Wouter Beke de voornaamste kwaal van onze samenleving aan het licht gebracht: we zijn onze eigen wortels kwijt en laten ons dus gemakkelijk overspoelen door verhalen die van elders komen.

EDDY DANIELS - Eén van de argumenten die in kerken gebruikt wordt voor Europa om zich te laten overrompelen is de Parabel van de Barmharige Samaritaan. Alleen wordt die zeer tendentieus en dus onvolledig gelezen.

EDDY DANIELS - We wezen er al op hoe Lampedusa gebruikt wordt om Europa een schuldgevoelen aan te praten. Nu ook weer, met beelden van mensen die onwaardig behandeld worden. Maar dit is wel geen concentratiekamp.

EDDY DANIELS – Guy Verhofstadt beweert dat alles wat er fout loopt in Syrië de schuld is van het Westen. Dezelfde houding als de paus in Lampedusa aannam: het kruis op zich nemen om andermans zonden uit te boeten.

Subscribe to RSS - paus Franciscus