parasitisme

ANDREA CUYPERS – Het voorlaatste kraakincident in Gent legde de vinger op een etterende wonde: agressief asociaal gedrag mocht lang ongestoord woekeren. Maar heeft dat enige sociale meerwaarde? Zo niet, waarom het niet bestrijden?

Subscribe to RSS - parasitisme