onderwijsbeleid

RUDI DIERICK - Eerst bleek maar liefst 40% van de schooldirecties nieuw. Dat wijst op zware tekorten in de hogere directie. Daarna volgden berichten over een significante achteruitgang van onze leerlingen, Pisa, Pirls, ...

MARTHA HUYBRECHTS – Ook triest bij de zelfmoord van die scholier uit Ieper? Bij ons was het de aanleiding van enkele hevige discussies. Initieel bekeken de meeste leerkrachten het vanuit één invalshoek. Maar het ligt veel complexer.

(red.) De laatste jaren woedt er een hevig debat over de echte of vermeende sociale ongelijkheid in het onderwijs en over zittenblijven. Ons onderwijs zou zelf ongelijkheid veroorzaken, zeggen sommigen – ook via de praktijk van het zittenblijven. Anderen, waaronder RAF FEYS, menen dat Vlaanderen het net redelijk goed doet.

RUDI DIERICK – Krijgt u ook het gevoel dat onze ministers niet zelden beslissingen nemen, zonder dat cruciale gegevens gekend zijn? We stoorden ons aan gevallen in de pensioenen, het onderwijs, het integratiebeleid, en ...

MARTHA HUYBRECHTS – Volgens Bieke Verlinden, sp.a, schepen in Leuven is de echte kost van een leerling basisonderwijs 15.000 € en voor een student zelfs 50.000€. Kregen we maar zoveel geld als wat zij hier suggereert!

MARTHA HUYBRECHTS – Wat moeten de scholen, ouders en leerkrachten ervan denken dat Koen Pelleriaux, een trouwe partijsoldaat, nummer twee in de administratie van Onderwijs wordt?

RUDI DIERICK - Wie de onderwijsexperts goed beluistert, krijgt de indruk dat de ze leraren eigenlijk willen afschaffen wegens onbekwaam. Wij lanceren enkele ideeën in omgekeerde richting, die de leraren herwaarderen.

RUDI DIERICK - Rik Torfs vraagt terecht dat de kwaliteit van secundaire scholen bekend gemaakt wordt, maar hij vergist zich schromelijk in wat hij wil meten.

Subscribe to RSS - onderwijsbeleid