onderwijs

MARTHA HUYBRECHTS – Wat moeten de scholen, ouders en leerkrachten ervan denken dat Koen Pelleriaux, een trouwe partijsoldaat, nummer twee in de administratie van Onderwijs wordt?

ROB LEMEIRE – Vlaamse scholen in Brussel kenmerken zich door een rigide inschrijvingsprocedure, een nijpend plaatstekort en dalende schoolvrijheid. De ouders en directies blijven echter niet passief toezien.

ROB LEMEIRE – Een discussie over onderwijsmethoden ontsluiert een culturele strijd in Vlaanderen. Klassiek lesgeven is terug van weggeweest, ondanks de dominantie van het egalitair onderwijs.

MARTHA HUYBRECHTS – Touroperator Thomas Cook en belangenorganisatie ABTO overwegen verschillende vakantieregelingen voor Vlaanderen en Wallonië. Het debat daarover is soms wel lachwekkend.

MARTHA HUYBRECHTS – El Khadraoui pleit voor verplichte lessen economie. Gelijk heeft hij. Overtuigend is vooral zijn bewijs dat zelfs Europarlementsleden nog wat kunnen bijleren.

RUDI DIERICK - De recente Pisa-studies stuurden het onderwijsdebat in stroomversnelling. Moeten structuren beter, of moeten vooral de filosofie, dan wel processen én beleid veel beter?

GERARD DE BEUCKELAER - Ons onderwijs boert achteruit. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de oorzaak bij de postmoderne gelijkheidswaan te zoeken is. Dat inzicht zal zich echter maar moeilijk en zeer schoorvoetend doorzetten.

ORHAN AGIRDAG - We kunnen het succes van een onderwijssysteem beoordelen op twee criteria: kwaliteit en rechtvaardigheid. Kwaliteit meet je onder meer aan de hand van de gemiddelde prestaties van leerlingen.Wat zegt dat over het AKP-beleid in Turkije?

BILAL BENYAICH – Discriminatie is een verklaringsgrond voor de achtergestelde situatie van heel wat nieuwe Belgen maar lang niet de enige. Achterstelling wegwerken eindigt niet maar begint pas bij discriminatiebestrijding.

ROB LEMEIRE - De regeldrift neemt steeds dwazer vormen aan. Kwaliteit moet wijken voor formaliteit. We beleven een algemene regressie beneden de middelmaat.

Pages

Subscribe to RSS - onderwijs