onderwijs

MARTHA HUYBRECHTS – Met de start van het academiejaar krijgt onderwijsbeleid terug wat aandacht. Misschien ons even buigen over die jongelui met een universitair diploma, maar zonder een bruikbare, gepaste opleiding.

(red.) – Een lezer, dhr. BAVRE, maakt zich zorgen bij de keuze van de verplichte vreemde talen. Frans vergemakkelijkt de verfransing. Terechte zorg, vonden enkele van onze auteurs. Ze kijken echter ook naar de openheid op de wereld die vreemde talen bieden, en welke talen best zijn voor het denken, de cultuur en de talige competenties.

LUC RYCKAERTS – Rudi Janssens (VUB) vraagt dat Vlamingen en Franstaligen overleggen wie moet zorgen voor welke leerlingen in de Brusselse scholen. Elementair, maar waarom daar zo moeilijk over doen?

MARTHA HUYBRECHTS – Rik Torfs voelde correct aan dat de officiële inspecties (visitaties) te kort schieten. Ons hoger onderwijs vereist inderdaad een véél betere kwaliteitszorg dan dat. Want enkel de visitaties afschaffen is ook onvoldoende.

MARTHA HUYBRECHTS – De nieuwe Vlaamse regering zet de deur open voor een iets hoger inschrijvingsgeld. Maar waar blijft het debat rond de werkelijke sociale en andere maatschappelijke noden?

LUC RYCKAERTS – Rector Verschooren van de Universiteit Antwerpen vindt dat bedrijven moeten bijdragen in de kosten van hoger onderwijs. Zijn argumentatie wordt echter ontluisterd door een stevig gebrek aan feitenkennis.

PETER DEJAEGHER - Al jaren is de straat van mijn ouders volgebouwd. Zelfs de grens tussen dorpen en gehuchten is niet meer te detecteren. Maar wat deed dat met de houding tegenover hoger studies en bepaalde kosten daarvan?

MARTHA HUYBRECHTS – De lijst van de knelpuntberoepen toont één aspect van wanbestuur in ons onderwijs: de studie naar enkele van de grootste knelpunten kan men zelfs niet volgen in avond-, noch afstandsonderwijs!

RUDI DIERICK – Mogen andere talen op de school en de speelplaats? Was het debat daarover geen symbolenstrijd en miskenning van haperende integratie? Waarom leren sommigen nooit goed Nederlands? De semisegregatie wenkt.

MARTHA HUYBRECHTS – Volgens Bieke Verlinden, sp.a, schepen in Leuven is de echte kost van een leerling basisonderwijs 15.000 € en voor een student zelfs 50.000€. Kregen we maar zoveel geld als wat zij hier suggereert!

Pages

Subscribe to RSS - onderwijs