onderwijs

MARC RABAEY – De Vlaamse regering heeft beslist om meer te verlonen volgens de functie en niet meer volgens het behaalde diploma. Luidt dit het einde van de Franse diplomacratie in Vlaanderen in?

RAF FEYS – ‘Spraakmakende reportage’ van Koppen (VRT): de vraag of huiswerk wel zinvol is. Eens te meer stemmingmakerij op initiatief van - en met de openbare steun van Koppen en CO

MARTHA HUYBRECHTS – De laatste maanden kreeg het voorstel voor een nieuw vak in het secundair onderwijs, 'LEF', of 'Levensbeschouwing, Ethiek en Filosofie' terug wat aandacht. Dat moet het religieus onderricht (geheel of deels) vervangen. Maar zal het ook leiden tot een reële verbetering?

MARTHA HUYBRECHTS – Ook triest bij de zelfmoord van die scholier uit Ieper? Bij ons was het de aanleiding van enkele hevige discussies. Initieel bekeken de meeste leerkrachten het vanuit één invalshoek. Maar het ligt veel complexer.

JEF BODEN – Leiden (na)vormingen, naast allerlei onderwijshervormingen, naar professionelere leerkrachten? Of blijft dat vooral beperkt tot uiterlijke glans, de heersende mode en de voorbij waaiende trends?

R. DIERICK – Lieven Boeve, grote baas van het katholiek onderwijs meent dat de hoofddoek in alle scholen moet toegelaten worden. Is zo'n standpunt echter niet voorbijgestreefd door de problemen in het veld en door wetenschappelijk onderzoek?

MARTHA HUYBRECHTS – De 134 miljoen euro die Nederlandse studenten Vlaanderen kosten leggen de vinger op een groeiend probleem, namelijk de faire verdeling van de kosten voor onderwijs. Hoe moet en kan het beter?

(red.) De laatste jaren woedt er een hevig debat over de echte of vermeende sociale ongelijkheid in het onderwijs en over zittenblijven. Ons onderwijs zou zelf ongelijkheid veroorzaken, zeggen sommigen – ook via de praktijk van het zittenblijven. Anderen, waaronder RAF FEYS, menen dat Vlaanderen het net redelijk goed doet.

LUC RYCKAERTS – Links stelt altijd meer gelijkheid te willen. Zo vraagt het beter onderwijs voor allochtonen. Mooi! Maar waarom weigert het dan mordicus meer gelijkheid in de pensioenen en tussen de gemeenschappen?

PIERRE THERIE - Herinnert u zich de heisa rond ‘De Blokkendoos’? Wellicht slechts heel vaag, want veel mediabelangstelling was er niet. Nochtans raakt het onze warme Vlaamse maatschappij in de kern.

Pages

Subscribe to RSS - onderwijs