OCMW

ANDREA CUYPERS – Het armoededebat liep niet vast op de bitse discussie tussen Demir en enkele ‘experts’, of de oppositie, maar wel op het dogmatisch negeren van cruciale feiten door de bedoelde experts en critici.

RUDI DIERICK – Het Minderhedenforum stelde vast dat veel Vlamingen liever geen vreemde poetshulp in huis willen. Maar beseft het wel, los van de vraag of dat wel een verboden discriminatie is, dat vertrouwen ook verdiend moet worden?

RUDI DIERICK – Het debat en de misleiding rond de middelentoets en uitkeringen leidt de aandacht naar het wezen van het solidariteitsbeginsel: wie heeft recht op die solidariteit? Hoever moet dat gaan en wat staat daar tegenover?

MARC ERNST wees op zijn Facebook-pagina op enige verwarring over wat de N-VA nu wel zegt, of niet. De huidige OCMW-wet blijkt, vergeleken daarmee, niet min. Overgenomen met toestemming van de auteur.

Subscribe to RSS - OCMW