nationalisme

GERARD DE BEUCKELAER - Het heeft natuurlijk iets surrealistisch: een bespreking van een bespreking. Maar het artikel ‘De Vlaams-Nationalist als discursieve Constructie’ van Kevin Absillis in de ‘Wetenschappeljke Tijdingen’ 2015/4 is gewoon te opmerkelijk om eraan voorbij te gaan.

RUDI DIERICK – De overwinning was overduidelijk: Cameron kreeg een absolute meerderheid van de zetels. Maar wat mogen we nu van zijn beleid verwachten? En wat suggereert dat voor de EU?

RUDI DIERICK - Bent u het ook beu, die communautaire twisten? Wel, u staat niet alleen. Maar dat wil niet zeggen dat de onderliggende communautaire tegenstellingen verdwenen zijn. Het lijkt er zelfs op dat die nog toenemen. De Bron volgt dit nader op, en zet haar kolommen open.

WILLY DE WAELE, ereburgemeester van Lennik (VLD) klaagt aan dat zij die in ons land het hardst hun afkeer uitschreeuwen over het Vlaams-nationalisme, vaak blijk geven van het meest rabiate Waals-nationalisme. Hebben niet-Vlaamsgezinden de moed om hem te willen begrijpen?

JAAK PEETERS - De kern van totalitair denken bestaat erin, volgens Hannah Arendt, dat men mensen atomiseert, op zichzelf terugwerpt. Dat is wat mensen doen die ons willen dwingen ons verleden te verloochenen.

Subscribe to RSS - nationalisme