Monica De Coninck

PHILIPPE VAN DEN ABEELE - Doorheen terechte kritiek op de hoge loonlasten, ontwikkelen de patronale organisaties een verweer zelfs tegen wat in hun voordeel is. Vinden ze vorming nog steeds elitair, niet voor iedereen bestemd?

PETER DEJAEGHER - Dat was even slikken deze ochtend: jobkans nihil voor 50-plussers, schrijft DS. Ik ben namelijk onlangs zo’n halve eeuweling geworden. Ik was daar tot nu toe eigenlijk heel blij mee. Maar ...

RUDI DIERICK - De actualiteit van de afgelopen maanden toont aan dat de betrouwbaarheid van de federale regering niet echt je dat is.

RUDI DIERICK - De regering stoeft over het akkoord in het dossier arbeiders-bedienden. Sommige kranten volgen die propaganda. In werkelijkheid is er helemaal geen akkoord, maar wat losse afspraken die dan nog betwist worden.

Subscribe to RSS - Monica De Coninck