lobby

(ref.) Uw ‘free lunch’ wordt aangeboden door een gigantisch reclameplatform dat zijn greep op uw leven almaar uitbreidt.

EDDY DANIELS – Terwijl het gezeur aanhoudt over discriminatie, komt de zelfdiscriminatie nauwelijks aan bod, het feit dat men de discriminatie over zichzelf kan aflokken. Als verlengstuk vaak van het racisme dat men in het thuisland doodnormaal vond.

EDDY DANIELS – De mantra van de discriminatie van allochtonen op de arbeidsmarkt is echt niet stevig onderbouwd. Er wordt gezwaaid met ‘wetenschappelijke studies’ die ofwel niet bestaan ofwel wat anders vertellen.

ROB LEMEIRE – de VW-fraude is het gevolg van de stinkende lobbycratie. Daarbij is Volkswagen zeker geen onschuldig slachtoffer. De honger van de dolgedraaide normeringsdrift bij de westerse overheden in het kader van een mislukt klimaatbeleid zal hier echter geen genoegen nemen, en nog zondebokken eisen.

ROB LEMEIRE – De groene lobby is groot geworden door een grondige haat tegenover de industrie. Het is echter net door die industrie dat het milieubewustzijn überhaupt heeft kunnen ontstaan. De milieubeweging zaagt zo de tak door waarop ze zit.

Subscribe to RSS - lobby