Justitie

LUC RYCKAERTS – Had die rechter een boontje voor 'postbusoplichters'. Of ligt het probleem ruimer? Bij de negatie van de belangen van de slachtoffers bijvoorbeeld? De aanwijzingen daarvan zijn sterk. Daarom enkele voorstellen.

JOOST RAMPELBERG - Vorige regering verplichtte de beëdigde tolken en vertalers bij de rechtbank BTW-facturen af te leveren voor hun prestaties, met name ook deze geleverd aan rechtscolleges en politiediensten wat het aantal tolken en vertalers verminderde tot ongeveer 1/3. Of hoe schiet je als regering in eigen voet.

EDDY DANIELS – Luc Hennart, voorzitter van de Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg, vreest dat voortaan ook verkrachters en doodrijders gemakkelijker gepakt kunnen worden. Het Nieuwsblad vond dat de voorpagina waard.

MARC RABAEY - De invloed van de 'Algemene Wil' wordt met de digitalisering iedere dag groter en schaadt de rechten van het individu. De gevaren voor het individu om de DNA-gegevens hieraan toe te voegen zijn niet gering.

MARTHA RYCKAERTS – Procureur Liégeois wil massaal DNA-profielen verzamelen. Dat lijkt een stap vooruit, maar we moeten wel oppassen dat het geen stap in de modder wordt, noch een open deur naar andere mega-problemen.

RUDI DIERICK – Eén procedurefout zal de belastingbetalers zowat 75 miljoen kosten. Het niet sanctioneren van zware fouten in gerecht en politie lijkt wel een gedoogde epidemie. De gemeenschap zal wel betalen

JOHN DEWIT - De feiten rond de kopschopper in Aalst tonen eens te meer aan dat de jeugdbeschermingswet van 1965 op een aantal punten versleten is. Een betere wet is perfect mogelijk.

MARTHA HUYBRECHTS - Na een jaar heeft de Senaat een voorstel van de Kamer bekrachtigd. De pers noemt dit 'daadkracht'. Ik noem dat partijdigheid en propaganda.

MARTHA HUYBRECHTS - Onderzoek toont aan dat België voldoende rechters heeft, maar blijkbaar functioneren deze, globaal genomen, merkelijk minder efficiënt dan elders. KMPG negeert dat echter en bedient de zuilen en vooral de Franstaligen op hun wensen.

RUDI DIERICK - Blunders van politie en gerecht na verkrachting in Brussel illustreren op pijnlijke wijze wanbestuur, misprijzen voor de slachtoffers en voor elementaire professionele deontologie.

Subscribe to RSS - Justitie