journalistiek

MARC VANFRAECHEM - Ook in Frankrijk is mediamanipulatie in sommige kringen behoorlijk populair. Ingrid Riocreux nam het genadeloos onder handen.

JAAK PEETERS - Er is waait dezer dagen weer een hyperige wind doorheen onze journalistieke wereld. Men heeft ontdekt dat veel welgestelde personen fiscaal uitwijkgedrag vertonen. Thans is Panama aan de beurt. Maar dit is universeel en bovendien is de verontwaardiging van de pers nogal dubbelzinnig.

EDDY DANIELS – Ik beloofde Liesbeth Van Impe met nog meer aandacht dan voorheen haar krant te lezen (07/01). Eerst bleef ik er bijna in toen ik het edito las van Peter Mijlemans (08/01). De dag erop verslikte ik me bijna toen ik dit las van Van Impe zelf (09/01).

EDDY DANIELS – Met veel vertraging ontdekken sommige media vandaag dat de verwrongen kijk op vrouwen bij sommige immigranten een culturele component heeft. Ze hadden natuurlijk Bukhārī kunnen lezen over de profeet.

EDDY DANIELS – Journalistiek mag sympathiek zijn, maar hij moet kritisch blijven. Als twee topredacteurs zich verlagen tot megafoon voor de mistspuiterij van een toppolitica, dan wordt er een grens overschreden.

PIERRE THERIE – Naar aanleiding van het artikel over de falende ‘kwaliteits’-media vroegen enkele lezers mij waar ze terecht konden met hun klachten. Daarvoor is er toch een Raad voor de Journalistiek, dacht ik.

JAAK PEETERS - Is het nihilisme een katalysator voor het Islamisme? Is de mening van extreem-rechts per definitie verkeerd? Wil de journalistiek niet enkel de vrijheid van haar mening?

GERARD DE BEUCKELAER - Vorsten genieten vandaag van het twijfelachtige privilege dat zij geen mensenrechten meer bezitten, hun privé-leven mag, al dan niet gefantaseerd, te grabbel worden gegooid.

Subscribe to RSS - journalistiek