Johan Vande Lanotte

EDDY DANIELS – Volgens Liesbeth Van Impe was dit land beter voorbereid geweest op de aanslagen als we niet zolang onze tijd verprutst hadden met BHV. Zij begrijpt nog steeds niet dat BHV de kern van de kwestie was.

RUDI DIERICK – Johan Vande Lanotte wil een fonds voor de financiering van de reeds gegeven subsidies voor zonne-energie. Dat moet de elektriciteitsverbruikers ontzien. Maar is dat geen vestzakbroekoperatie waarbij men de kosten nog verder opjaagt?

GERARD DE BEUCKELAER – Komt de afwikkeling van Electrawinds niet neer op discriminatie onder aandeelhouders en een doofpot van meer dan 100 Mio op kosten van de gemeenschap? De zoveelste keer? Symptomatisch?

LUC RYCKAERTS – Minister Vande Lanotte wil wel groepsvorderingen, maar niet voor gedupeerde aandeelhouders. Het voorstel kent ook enkele andere nodeloze en onzinnige beperkingen.

GERARD DE BEUCKELAER – B-Post ontvangt jaarlijks vele miljoenen om de kranten te bezorgen. De krantenwinkels, die niets krijgen, zien daarin oneerlijke concurrentie: ze willen ook mee aanschuiven aan de staatsruif.

GERARD DE BEUCKELAER – Het was De Tijd die de bal een week geleden, na een voorzet door de CREG, aan 't rollen bracht. De Belgische staat en het gros van de Belgische gemeenten bleken dik opgelicht door Frankrijk, weer eens.

ROB LEMEIRE – Windenergie is onrendabel. Dat is een economisch feit waar niemand iets aan kan doen, ook geen Johan Vande Lanotte met enorme connecties in de welwillende overheid.

ANDREA CUYPERS – Het SP.A-voorstel voor 'schotten' en een cumulverbod tussen politiek en bedrijfsleven lijkt mooi, maar zal dat de pest van belangenvermenging en vriendjespolitiek niet ongestoord laten?

EDDY DANIELS - Nogal wat journalisten vinden het geen goed idee van Vande Lanotte om naar de rechtbank te stappen. Politieke gevechten moeten politiek uitgevochten worden, oordelen ze haast unisono. Juist, maar …

RUDI DIERICK – Een nuchtere analyse van het Duitse stelsel van minijobs toont voor- en nadelen. Sommigen houden echter blijkbaar meer van slogans en simplismen.

Pages

Subscribe to RSS - Johan Vande Lanotte