Jihad

RUDI DIERICK – Enkele recente incidenten tonen aan dat vreedzame moslims nog veel werk voor de boeg hebben. Nogal wat moslims die het goed bedoelen blijken op eieren te lopen tegenover islamisten. Dat is een ernstig extra probleem.

EDDY DANIELS – De politie krijgt les in de islām. Mooi. Het probleem is dat zij die krijgen van goed bedoelende imāms. Die verdraaien de islām in functie van de ‘goede zaak’ en beweren dat dit de ‘ware’ islām is.

EDDY DANIELS – Terwijl de media luid jammeren over de recuperatie van 22/03 door haatzaaiers, verkondigen ze weer illusies. De weigering om de trieste werkelijkheid met de naam te noemen, neemt ziekelijke vormen aan.

KATRIEN SPRUYT – Jihad en islamistisch geweld teistert niet alleen Europa. In Zwart-Afrika maakt het veel meer slachtoffers. Even nader bekeken voor Boko Haram en Nigeria.

KATRIEN SPRUYT – Binnen de islam zijn er stromingen die hun gelovigen beletten om voluit aan de moderne samenleving deel te nemen en die een groot gevaar voor die samenleving vormen.

KATRIEN SPRUYT - De oorlog in Syrië is geen rebellie maar een invasie van jihadi’s. Grote delen van de Syrische bevolking steunen nog steeds Assad, alleen al wegens afkeer van een salafistische dictatuur.

Subscribe to RSS - Jihad