ISIS

MARC RABAEY – De Bron heeft al een aantal artikels over Syrië gepubliceerd. Aan de hand van drie beeldreportages tonen we aan dat de mainstream media een loopje met de objectiviteit nemen.

GERARD DE BEUCKELAER – De ontwikkelingen in Syrië worden toenemend onoverzichtelijker en bedreigender. Maar misschien bekijken wij, hier in West Europa, de situatie wel te oppervlakkig en te emotioneel. Wagen we eens een nuchtere analyse.

KATRIEN SPRUYT – Binnen de islam zijn er stromingen die hun gelovigen beletten om voluit aan de moderne samenleving deel te nemen en die een groot gevaar voor die samenleving vormen.

RUDI DIERICK – De Open Brief van 126 moslimgeleerden aan de IS en haar leden en sympathisanten krijgt veel lof. Maar wat is de reële invloed ervan? Ook geopolitiek ligt extremismebestrijding complex. En gaat de IS daarbij de SA of de SS achterna?

RUDI DIERICK - Moslimgeleerden veroordelen in een 'Open brief aan Al-Bagdadi', de doctrine van de IS, doch slechts deels. Voldoet nog niet aan de minimale normen van de democratie en universele mensenrechten.

RUDI DIERICK – De veroordelingen van de IS worden gewaardeerd. Maar waar blijft een religieuze veroordeling van alle terrorisme en van de motivatie daarvan? Dat uitblijven is een extra probleem, maar ook een kans. Hier in 't KORT.

RUDI DIERICK – De massale veroordelingen van de IS worden door niet-moslims gewaardeerd. Maar waar blijft een overtuigende religieuze veroordeling van de IS? Dat wijst op een huizenhoog, extra probleem, maar ook op een kans. Een langere ANALYSE met veel vragen en enkele persoonlijke bedenkingen.

KRIS VAN SPITAEL vraagt zich af hoeveel moslims contra, dan wel pro IS zijn? De VRT wil echter vooral niet verontrusten en vertelt dan maar een mooi verhaaltje om ons te sussen. De VRT bijdrage tot onze serie 'Missers en Sissers in de media'?

MARK VAN DE VOORDE - Christelijk Europa ligt niet wakker van het lot van de Arabische christenen, zoals het zich ook niets aantrok van de aanslagen op de koptische christenen in het Egypte van Morsi, de steniging of de terechtstelling van medechristenen in Soedan, Pakistan of elders. Maar waarom?

Subscribe to RSS - ISIS