IPCC

ROB LEMEIRE - ‘De wetenschap is eruit’, zo horen we vaak in het klimaatdebat. Dit argument wordt echter evengoed gebruikt voor het klimaatbeleid. Argumenten van wetenschappelijke aard worden zo gewoon overgezet naar politiek, waar die helemaal niet van toepassing zijn.

ROB LEMEIRE - We horen vaak dat de wetenschap 95% zeker is van de klimaatopwarming. Die 95% zekerheid slaat echter op een bijna lege doos, aangezien het niet eens gaat over een unieke of gevaarlijke opwarming. Daarom is het tijd om de wetenschappelijke processen achter de klimatologie eens onder de loep te nemen.

De Hongaarse Belg Professor ISTVÁN MARKÓ is een wereldwijd vermaard scheikundige, tegelijk wel gekend voor zijn klimaatsceptische standpunten. Aangezien het klimaatdebat gesloten wordt vooraleer het zelfs maar geopend was, is het mainstream klimaatstandpunt geen wetenschap maar ideologie.

PHILIPPE CLERICK - Jean-Pascal van Ypersele is niet de voorzitter geworden van het IPCC en dat is maar best zo. Van Ypersele is namelijk een tegenstander van de vrije meningsuiting.

ROB LEMEIRE – de VW-fraude is het gevolg van de stinkende lobbycratie. Daarbij is Volkswagen zeker geen onschuldig slachtoffer. De honger van de dolgedraaide normeringsdrift bij de westerse overheden in het kader van een mislukt klimaatbeleid zal hier echter geen genoegen nemen, en nog zondebokken eisen.

ROB LEMEIRE – Op het programma ‘Pour ou Contre’ van RTL was er onlangs een confrontatie tussen klimaatsceptici en een voorstander van het IPCC. Is een gelijkaardig debat in Vlaanderen nuttig en mogelijk?

HANS LABOHM - Onder druk van een aantal klimatologen heeft de Zweedse klimatoloog, Lennart Bengtsson, zich teruggetrokken uit de klimaatkritische GWPF. Hij maakt zich zorgen om zijn gezondheid en veiligheid.

GERBRAND KOMEN, voormalig hoofd van de Nederlandse IPCC-delegatie, roept op tot een respectvol en open klimaatdebat. Onderscheid tussen ‘wat is’ en ‘wat zou moeten’ is hierbij een sleutelelement.

De visie van ROB LEMEIRE op het klimaatdebat wekt, naast bijval, controverse op. Hiernaast brengen we een kritische stem die evenwel zijn eigen stellingen onderuit haalt door de feiten te bevestigen.

PIETER DE VOS reageert op de stelling van ROB LEMEIRE dat het klimaatdebat in ons land niet ernstig wordt gevoerd. Deze repliceert, en meent de feiten waar hij zich op beriep net bevestigd worden.

Subscribe to RSS - IPCC