integratie

RUDI DIERICK – Afgaande op de scores van Dewever, De Block en Homans en van de partijen, is het, zeker langs Vlaamse zijde, duidelijk dat de meeste kiezers het integratiebeleid over een totaal andere boeg willen gooien.

RUDI DIERICK – Mogen andere talen op de school en de speelplaats? Waarom leren sommige groepen nooit goed Nederlands? Een korte bespreking.

RUDI DIERICK – Mogen andere talen op de school en de speelplaats? Was het debat daarover geen symbolenstrijd en miskenning van haperende integratie? Waarom leren sommigen nooit goed Nederlands? De semisegregatie wenkt.

RUDI DIERICK – Wat is dat eigenlijk, die sharia? En is het verzoenbaar met de democratie? Vragen waar veel mist en rookgordijnen rond hangen. We proberen het uit te klaren.

MACHTELD ZEE - Academisch onderzoek rond de sharia lijkt zelden zinvol. Vrouwen in minderheidsgroepen verwachten beter niets van de academische elite. Die heeft zich verloren in het relativisme.

PHILIPPE VANDENABEELE – Verbazingwekkend hoe DS de redenering en argumenten van het islamistische Moslimbroederschap deelt.

EDDY DANIELS - Als de humane Ahmadiyya-beweging zich maatschappelijk constructief opstelt, dan brengt de VRT dit op zulk een manier dat hij ook moslims die deze mensen vervolgen in het zonnetje zet.

PHILIPPE VAN DEN ABEELE – De reeks ‘‘Racisme in Vlaanderen’ van DS stelde danig teleur door inhoudelijke slordigheden en redeneerfouten. Voor DS is straks elke achterstelling, ongeacht de oorzaak, gevolg van racisme.

EDDY DANIELS - Een lezer beklaagt de Roma omdat zij uitgesloten worden. Hij schijnt niet te beseffen dat het de Roma-cultuur is die een beslissende rol speelt.

EDDY DANIELS - Vier eminente intellectuelen hebben een pleidooi opgebouwd voor tolerantie ten opzichte van de hoofddoek achter het loket. Helaas begrijpen zij de essentie van de hoofddoek als politiek embleem niet.

Pages

Subscribe to RSS - integratie