integratie

Origins of IS-terrorists

RUDI DIERICK – Wat zijn de echte oorzaken van dat extremisme? Het ligt complex en er zijn veel oorzaken. Maar een pertinent antwoord op die vraag is wel cruciaal én mogelijk. We mogen ons dus niet meer verschuilen achter excuses.

RUDI DIERICK – Een rigoureuze analyse van alle oorzaken van extremisme en geweld bevestigt de rol van individuele factoren, maar wijst ook op enkele courant miskende of genegeerde hoofdoorzaken.We onderzoeken hier een tiental factoren.

FREDDY DEGRAEVE – De aanpassing naar een democratische Islam komt er misschien als de regeringen, zoals in Oostenrijk en Noorwegen, een faire en billijke regeling uitwerken, onderhandelen en dan opleggen.

RUDI DIERICK – Trevor Philips, voormalig hoofd van de Britse' Commission for Racial Equality', heeft het gehad met het dogmatisme rond integratie. Het moet gedaan zijn met de verkettering van wie kritische vragen stelt en de negatie van zware mishandeling en wantoestanden. Tijd voor een eerlijke analyse.

JAAK PEETERS – Succesvolle integratie staat (of valt) met de wil en de capaciteit van de migrant én zijn nakomelingen om de hier gangbare diepere betekenissen van cruciale begrippen te vatten. Opvoeding én diepe, welgemeende integratie zijn dus cruciaal.

RUDI DIERICK – Het Minderhedenforum stelde vast dat veel Vlamingen liever geen vreemde poetshulp in huis willen. Maar beseft het wel, los van de vraag of dat wel een verboden discriminatie is, dat vertrouwen ook verdiend moet worden?

AHMED AZZOUZ reageert met enkele voorstellen, enige zelfkritiek en kritische vragen. Wederzijdse vrees en wantrouwen wegnemen vereist ongetwijfeld een inspanning van niet-moslims én van democratisch gezinde moslims.

R. DIERICK – Lieven Boeve, grote baas van het katholiek onderwijs meent dat de hoofddoek in alle scholen moet toegelaten worden. Is zo'n standpunt echter niet voorbijgestreefd door de problemen in het veld en door wetenschappelijk onderzoek?

EDDY DANIELS - Filip Dewinter wil in het parlement een debat voeren dat thuishoort in het intellectuele discours. De gesprekspartners zijn moslimuniversitairen, maar die moeten wel afstappen van de slachtofferrol.

KATRIEN SPRUYT – Binnen de islam zijn er stromingen die hun gelovigen beletten om voluit aan de moderne samenleving deel te nemen en die een groot gevaar voor die samenleving vormen.

Pages

Subscribe to RSS - integratie