ideologie

A. CUYPERS & R. DIERICK – Staat u ook al eens sceptisch tegenover politieke programma's? Vraagt u zich ook al eens af waarom er bij sommige “progressieve partijen” zo bitter weinig vooruitstrevends in hun beleid te vinden is? Wat is eigenlijk progressief? En vooruitstrevend?

RUDI DIERICK – Krijgt u ook het gevoel dat onze ministers niet zelden beslissingen nemen, zonder dat cruciale gegevens gekend zijn? We stoorden ons aan gevallen in de pensioenen, het onderwijs, het integratiebeleid, en ...

ROB LEMEIRE – aankondiging van een reeks artikels over het groeiende onbehagen in de postmoderne tijd. Het ideologische debat is hier inherent blind voor, aangezien links en rechts beiden uitgaan van een beperkt mensbeeld.

ANDREA CUYPERS – De nieuwe rector van de KULeuven herbenoemt Barbara Van Dyck als onderzoekster. Is georganiseerd geweld dan ook al een legitieme vorm van meningsuiting?

De visie van ROB LEMEIRE op het klimaatdebat wekt, naast bijval, controverse op. Hiernaast brengen we een kritische stem die evenwel zijn eigen stellingen onderuit haalt door de feiten te bevestigen.

PIETER DE VOS reageert op de stelling van ROB LEMEIRE dat het klimaatdebat in ons land niet ernstig wordt gevoerd. Deze repliceert, en meent de feiten waar hij zich op beriep net bevestigd worden.

Subscribe to RSS - ideologie