hernieuwbare energie

ROB LEMEIRE – Een energiespecialist van een bekend energiebedrijf geeft mij in een lezersbrief gelijk wat betreft de beperkingen van zonnecellen. Hij blijft echter liever anoniem, en niet zonder reden.

ROB LEMEIRE - Het recente mooie weer bracht ons een recordhoeveelheid zonne-elektriciteit. Daar zijn echter grote nadelen aan verbonden: een overproductie zorgt voor problemen, en dus voor extra kosten en risico’s.

ROB LEMEIRE - Politici bekritiseren steeds meer de hernieuwbare energie. Dat kan ons niet verwonderen, de kosten swingen de pan uit en het volk begint te morren.

LUC RIVET - Schiltz en Open VLD willen massale investeren in grillige hernieuwbare bronnen die dagelijks bewijzen dat ze ondoeltreffend zijn. De federale minister voor energie, Marghem (MR), is een politica is van de oude garde: iedereen tevreden willen stellen, maar geen enkele visie noch moed.

Subscribe to RSS - hernieuwbare energie