grondwet

MARC RABAEY – De hetze rond het al dan niet toelaten van onverdoofd slachten doet heel wat emoties oplaaien. Luidt dit het begin van het einde van de seculiere staat in? Of is het vals alarm?

MARC RABAEY – Beseffen Vlaamse politici als Geert Bourgeois en Vlaamse groepen als VVB Jongeren hoe Vlamingen denken of leven ze in een ivoren toren?

MARC RABAEY – Beseffen Vlaamse politici als Geert Bourgeois en Vlaamse groepen als VVB Jongeren de kracht en de werking van de mentale modellen? Of leven ze in een ivoren toren?

Dossier parlementaire democratie
PIERRE THERIE – In het debat over de parlementaire democratie volgt hier het tweede thema. Over de relatie tussen de bevolking en de volksvertegenwoordigers.

RUDI DIERICK - De regering loopt stilaan op haar laatste benen. Zal ze artikels van de grondwet voor herziening vatbaar verklaren? Zo ja, welke? De CD&V wil er zeker één, art. 195. De Franstaligen lijken vierkant tegen.

Subscribe to RSS - grondwet