Greenpeace

ROB LEMEIRE – Greenpeace juicht de Duitse Energiewende toe, en zegt dat een klimaatbeleid en een kernuitstap niet tegenstrijdig zijn. Het is zo gefixeerd op hernieuwbare technologie dat het de nadelen daarvan niet meer kan zien.

BART COENEN – Vorige week veroorzaakte een BBC-uitzending rond ggo's internationale ophef. Vooral het optreden van ex-Greenpeace baas Stephen Tindale lokte reacties uit. Ook de passage van Greenpeace hoofdwetenschapper Doug Parr ging niet onopgemerkt voorbij.

BART COENEN – Het is 20 jaar geleden dat Greenpeace actie voerde om te voorkomen dat de Brent Spar in zee geborgen werd. Reden voor een feestje? Niet noodzakelijk. Omgevormd tot kunstrif kunnen boorplatformen immers een weldaad voor de biodiversiteit betekenen.

JORGENSEN DOLLY – In '95 vroeg Esso de Noren om een deel van het offshore platform Odin te mogen laten afzinken. Met dit proefproject kon men uitmaken of het een goed idee is afgeschreven oliebouwwerken te hergebruiken als kunstrif in de Noordzee. Maar dan bezette Greenpeace de Brent Spar.

Subscribe to RSS - Greenpeace