Gerecht

EDDY DANIELS – Luc Hennart, voorzitter van de Brusselse Rechtbank van Eerste Aanleg, vreest dat voortaan ook verkrachters en doodrijders gemakkelijker gepakt kunnen worden. Het Nieuwsblad vond dat de voorpagina waard.

ANDREA CUYPERS – Hoe wereldvreemd kan men zijn? Het Grondwettelijk Hof doet een gooi naar de kampioenstitel. Haar laatste uitspraak is uitermate schadelijk voor de bestrijding van zware misdaden én voor de privacy en het geld van miljoenen internauten.

RUDI DIERICK – Het Justitieplan van Minister Geens is ambitieus, maar het vertoont geen durf en het laat veel knelpunten terzijde. Aan dit plan hangen echter ook enkele asociale haken en ogen.

ANDREA CUYPERS – Boven onze rechtsstaat hangen donkere wolken. Er is wel wat zon te zien, ver aan de horizon. Maar de ergerlijke vrijspraken wegens procedurefouten steken misschien nog meest de ogen uit.

LUC RYCKAERTS – De rechterlijke macht lijkt soms wel een zwak broertje in onze democratie: sommige rechters werken niet, of weinig, en anderen, in Straatsburg, spelen graag voor wetgever. Enkele losse bedenkingen.

RUDI DIERICK – De druk bekeken filmpjes over verkeerscriminelen zouden niet tellen als bewijsmateriaal. Daarachter schuilt een kromme én gevaarlijke redenering. Maar waarom geen nultolerantie tegen verkeersagressie?

JOHN DE WIT - Politici struikelden over elkaar om gratie voor een tiental (verkeers)misdrijven te veroordelen. Maar schitteren ze niet door hypocrisie, gebrek aan consequentie en populisme?

RUDI DIERICK - Als men alle beweringen van de federale regering over de hervorming van het Gerecht serieus zou nemen, dan dringen enkele straffe besluiten zich op. Dat Franstaligen meer misdrijven zouden begaan bijvoorbeeld. Of zijn sommige beweringen vals?

RUDI DIERICK - Een BTW-fraudeur werd schuldig bevonden, maar niet veroordeeld tot enige straf. 10 M€ kwijt! Die bizarre uitspraak legt de vinger op een etterende wonde in onze rechtsstaat: het Gerecht werkt inefficiënt en miskent maatschappelijke noden.

Subscribe to RSS - Gerecht