genetische manipulatie

De Vlaamse anti-ggo-coalitie ontleed (3)
BART COENEN– Vlak na de ‘aardappelveldslag' distantieerden de milieubeweging en Groen zich van de werkwijze van de FLM, maar de sfeer keerde snel om en algauw genoot de FLM hun volle steun. In deze bijdrage legt Bart Coenen de verwevenheid tussen activisten, milieubeweging en partij bloot.

De Vlaamse anti-ggo-coalitie ontleed (2)
BART COENEN – Met de uitspraak rond de aardappelactivisten viel vorig jaar het doek over een aanslepend proces. Maar wie waren de beklaagden eigenlijk? Waar komt de Field Liberation Movement (FLM) vandaan? Hoe relevant is de groep en wat wil de FLM bereiken?

De Vlaamse anti-ggo-coalitie ontleed (1)

BART COENEN – Met de gerechtelijke uitspraak rond de aardappelactivisten van Wetteren viel vorig jaar het doek over een aanslepend proces. De veroordeelde activisten deden er alles aan om te laten uitschijnen dat ze de zaak wonnen, maar klopt dat wel?

De historische oppositie tegen ggo's is een smet op het blazoen van de groene beweging.

BART COENEN – De vernieling van het aardappelproefveld in Wetteren bood aan al wie zich groen noemt de kans om een nieuwe koers te varen en afstand te nemen van een op het verleden gerichte ideologie. Toch koos de milieubeweging er voor om te volharden in de boosheid.

ROB LEMEIRE – Een discussie over genetische manipulatie zal nooit gewonnen worden door een rationeel discours alleen. Tastbare en warme argumenten is aanvullend nodig om ook de harten te veroveren.

ROB LEMEIRE – Brussel zwaait met voorzorgsprincipe om ggo's te verbieden. Maar het gebruikt daarbij enkel onwetenschappelijke argumenten. Deze manier van handelen smoort de creativiteit.

ROB LEMEIRE – Genetische manipulatie wordt verder beperkt, enkel in Brussel dan. De irrationaliteit achter deze tendens is opvallend, maar kan niet door een louter rationeel debat gewonnen worden. De harten spelen mee.

ANDREA CUYPERS – De nieuwe rector van de KULeuven herbenoemt Barbara Van Dyck als onderzoekster. Is georganiseerd geweld dan ook al een legitieme vorm van meningsuiting?

Subscribe to RSS - genetische manipulatie