geneeskunde

MARC VAN IMPE - Wetenschap is kubistisch: de kunstenaar maakt een analyse en vervolgens een reductie van de werkelijkheid. Dat beeld is nooit een volledige weergave van de werkelijkheid. Met Evidence Based Medine alleen komen we er echter niet.

MARC VAN IMPE - Waarom bleef dokter Stefaan Van Gool na 2014 nog meer dan een jaar, tot september 2016, verbonden aan de KU Leuven? Wetenschappelijke integriteit is als maagdelijkheid, je kan niet een beetje onbevlekt zijn.

MARC VAN IMPE - De patiënten die Maggie De Block kanker toewensen, kennen haar niet. Zij kennen evenmin de inhoud van haar programma noch haar maatregelen. Ze zijn wel klaar voor de pogrom die de rode Trump, Peter Mertens op gang wil brengen.

MARC VAN IMPE - Recent passeerden de berichten over de geneeskunde van de toekomst. We zouden geen dokters meer nodig hebben, Star Trek-achtige apps zouden onze vitale parameters continu doorsturen. ... Zou het?

MARC VAN IMPE - Alcohol kost de maatschappij geen geld maar brengt geld op. Dat ontdekten 3 economen. De vraag is dan niet: hoe zit het. Maar: wat is de boodschap die we willen overbrengen?

MARC VAN IMPE - Wat heeft het voor zin, de mooiste en de beste medische deontologie, wanneer die bij het groot huisvuil wordt gezet?

Grondlegger van de homeopathie Dr. Samuel Hahnemann in 1841

KOENRAAD ELST – Homeopathie zou onschuldig zijn, volgens vriend en vijand. Dit klopt echter niet: homeopathie gaat ook uit van dodelijke effecten.

Subscribe to RSS - geneeskunde