F16

Tim Vandenput

MARC RABAEY – Voor Tim Vandenput (lid Kamercommissie Defensie, Open Vld) is de F35 als vervanger voor de F16 geen uitgemaakte zaak. België moet kiezen voor proven technologies en zich toeleggen op innovaties en business accelerators in het domein van de drones.

GERARD DE BEUCKELAER - ‘Zien en gezien worden’. Dat was ooit de reden voor de bourgeoisie om aan openbare manifestaties deel te nemen. Voor soldaten geldt een ander maxime, en het maakt niet uit of ze op de grond, op zee of in de lucht opereren: ‘Zien en niet gezien worden’. ‘Niet gezien worden’ bespraken we in onze bedenkingen over stealth. Richten we nu onze aandacht op ‘zien’.

PIERRE THERIE – Deel 4 Economische return
De aankoop van hoogtechnologische gevechtsvliegtuigen biedt de kans om een graantje mee te pikken. Een interview over de economische return met generaal majoor vlieger b.d. Karel Vervoort

PIERRE THERIE – In een vorig artikel presenteerden we u de gedoodverfde opvolger van de F16, de Joint Strike Fighter (JSF) of F35 Lightning II. In een volgende reeks bijdragen onderzoeken we of de JSF ook de beste keuze is voor België. Deel 1 De Amerikaanse keuze voor één vliegtuigtype

Subscribe to RSS - F16