ex-moslim

PETER CALLUY – Jan De Volder levert kritiek op Wim Van Rooy, maar slaat hij de bal niet dubbel mis? Én inzake de islam én inzake de analyse van Van Rooy?

EDDY DANIELS – Lieven Boeve had aan de KU Leuven de studentenmoskee kunnen bezoeken om de consequenties te kennen van gebedsruimtes voor moslims in katholieke instellingen. Een dialoog wordt heel snel een monoloog.

EDDY DANIELS - Het islāmdebat is eindelijk opengebroken. Van scheldpartijen tegen ‘islāmofoben’ zijn we in een fase getreden van voorzichtig aftasten: wat hebben islām, salafisme en jihādisme met elkaar te maken?

EDDY DANIELS – Terwijl de media luid jammeren over de recuperatie van 22/03 door haatzaaiers, verkondigen ze weer illusies. De weigering om de trieste werkelijkheid met de naam te noemen, neemt ziekelijke vormen aan.

Open brief aan Montasser AIDe'emeh die vaststelt dat, wanneer begeleiding van Syriëgangers niet helpt, enkel nog repressie overblijft. "We waren in Parijs met 7. Wat als we morgen met 70 zijn?"

EDDY DANIELS - Filip Dewinter wil in het parlement een debat voeren dat thuishoort in het intellectuele discours. De gesprekspartners zijn moslimuniversitairen, maar die moeten wel afstappen van de slachtofferrol.

EDDY DANIELS - De politiek correcten hebben een nieuw doelwit, Pegida. Ze hebben al ontdekt dat de Vlaamse tak met een dertien eeuwen oude strateeg uitpakt, die Europa ooit heeft gered. Dat mag natuurlijk niet.

FRANK DUPONT & EDDY DANIELS - Het grote gevaar voor de islam is dat mensen beginnen te denken. Het grote gevaar voor ex-moslims is echter dat ze denken, want dat drijft hen in het isolement.

F. DUPONT & E. DANIELS - De islam positioneerde zich jarenlang als ‘een religie van vrede’. Vandaag blijkt zij op de meest uiteenlopende plaatsen de inspiratie voor barbaars geweld. Wil de ware islam opstaan?

EDDY DANIELS - Het staat buiten kijf dat er talrijke vredelievende moslims zijn. Hun basisprobleem is evenwel dat zij in de Koran geen steun vinden voor die houding.

Subscribe to RSS - ex-moslim