Europa

JAAK PEETERS – Europa doet zich voor als een democratie, terwijl het een technocratische oligarchie is met een veel te duur parlement als schaamlapje. De beslissingen worden genomen zonder maatschappelijk debat.

MARC VAN FRAECHEM - Vriendschap is mooi maar in de politiek, hoor je vaak zeggen, komt vriendschap bijna nooit voor. Politici hebben het ontzettend druk en hun tijd is schaars. Toch zijn er uitzonderingen.

EDDY DANIELS – Han Renard ontketent haar duivels tegen een stuk dat beweert dat Europa door de vluchtelingencrisis met een aanzienlijk overschot aan ongehuwde en kinderloze jonge mannen opgezadeld wordt. Het probleem is niet het aantal mannen, maar hun mentaliteit.

PIERRE THERIE – Er is al heel veel inkt gevloeid over het neerschieten van een Russische Sukhoi – SU24 door Turkse F16’s. Een weliswaar symbolisch geladen, maar nog altijd maar een van de vele incidenten in een conflict waar we het laatste nog niet van weten.

EDDY DANIELS – Knack.be publiceerde een zoveelste pleidooi voor het omarmen van een Europese islam. Helaas zegde het niet waar die te vinden is, en ontkende het ook het fundament zelf van de islam: Mohammed.

PAUL VAN CAMP - Over Europa in stormachtige tijden

PAUL VAN CAMP over Europa in dichtvorm

Het spierballengerol aan de grenzen tussen Europa en Rusland neemt toe. De beschuldigingen van msikennen van, gemaakte afspraken vliegen in 't rond. Wie negeert eigenlijk de diplomatie?

FILIP VAN LAENEN - Ebola lijkt steeds sneller om zich heen te grijpen. Met een eerste besmetting op Europese bodem begint de ziekte toch akelig dichtbij te komen. Zelfs verplegend personeel dat nauwgezet alle voorschriften in acht probeert te nemen raakt door de ongenadige ziekte besmet als het ook maar één enkel steekje laten vallen. Maar hoe snel verspreidt de ziekte zich echt?

GERARD DE BEUCKELAER – BNP Paribas heeft de Amerikaanse en VN-sancties tegen ‘schurkenstaten’ omzeild. Ze zijn betrapt en tot een gigantische boete veroordeeld. Daar zitten pijnlijke kantjes aan die blijkbaar nog niet voor iedereen helemaal duidelijk zijn.

Subscribe to RSS - Europa