Engels

(red.) – Een lezer, dhr. BAVRE, maakt zich zorgen bij de keuze van de verplichte vreemde talen. Frans vergemakkelijkt de verfransing. Terechte zorg, vonden enkele van onze auteurs. Ze kijken echter ook naar de openheid op de wereld die vreemde talen bieden, en welke talen best zijn voor het denken, de cultuur en de talige competenties.

MARK GELEYN – Elke taal krijgt te maken met externe invloeden. Eerst hadden we een Waal in onze kop. We ruilden hem voor een Engelsman met lange sokken. Onze moedertaal, who cares?

KOENRAAD ELST - Het Engels als taal is toonaangevend. Daaruit ontstaat een kreupele mengtaal waar snobs zich van bedienen, zoals de Beulemansen in het verleden van Frans in Brussel.

Subscribe to RSS - Engels