Els Keytsman

RUDI DIERICK – De schermutselingen tussen Keytsman en Demir verraden fundamenteel verschillende visies op integratie, democratie, mensenrechten en respect voor de wet. Maar zal Unia ooit nog het algemeen belang willen dienen?

PHILIPPE CLERICK – Het M-decreet van een jaar geleden wil zoveel mogelijk zorgleerlingen overplaatsen van het gespecialiseerde buitengewone onderwijs naar het gewone onderwijs. Er zijn heel wat bedenkingen te maken.

PHILIPPE CLERICK – Els Keytsman is de nieuwe (co-)directeur van het Gelijkekansencentrum. Zij moet erover waken dat niemand in ons land het slachtoffer wordt van discriminatie. Uit een interview in Het Nieuwsblad van 5 december blijkt dat mevrouw Keytsman een erg ruime opvatting heeft van het begrip discriminatie.

Subscribe to RSS - Els Keytsman