Elio Di Rupo

PHILIPPE CLERICK - Dat schreien van Bart vind ik eigenlijk niet zo verwonderlijk. Maar mijn wereldbeeld is daardoor niet ingrijpend veranderd. Het heeft mij niet aan het denken gezet.

RUDI DIERICK – Wie dacht dat de crisis de transfers deed afnemen, zit mis. En die transfers zijn niet min. Di Rupo schat die zelfs nog hoger in dan Vives, of de N-VA.

ANDREA CUYPERS – Zowat niets vragen voor deelname aan de federale regering, en toch afgewezen worden. Dat zegt genoeg over de aartsconservatieve, unitaire en etatistische prioriteiten van het CDH.

ANDREA CUYPERS – Wat leren de beledigingen van de N-VA door toppolitici van klassieke partijen? Is er misschien dermate weinig aan eigen regeerprestaties bij CD&V, sp.a en Open Vld om trots op te zijn.

RUDI DIERICK – Di Rupo I geeft Brussel op termijn vele miljarden extra. Zogenaamd voor de lasten van de hoofdstedelijke functie. Maar wie kreeg hier echt de lekkere brokken? Een analyse.

GERARD DE BEUCKELAER – Het was De Tijd die de bal een week geleden, na een voorzet door de CREG, aan 't rollen bracht. De Belgische staat en het gros van de Belgische gemeenten bleken dik opgelicht door Frankrijk, weer eens.

Waarin Jan Hertogen aantoont dat de koning er grof naast zat over jeugdwerkloosheid: slechts 1 op 12 is werkloos, en niet 1 op 4 zoals de koning beweerde.

In een open brief aan koning Filip wijst socioloog Jan Hertogen op een grandioze kemel in de koninklijke toespraak, waarin valse werkloosheidscijfers werden weergegeven.

RUDI DIERICK - Met een staatsschuld van 105%, ruim 2% hoger op één jaar, tekent België voor achteruitgang. De federale regering mislukte dus grandioos in haar belofte om onder de 100% te geraken.

RUDI DIERICK - De beleidsverklaring van Eli Di Rupo maakt duidelijk dat hij niets ernstig wil doen voor onze zwakke economie. Hij hoopt dat de internationale conjunctuur aantrekt en dat die het hier recht trekt.

Pages

Subscribe to RSS - Elio Di Rupo