dogmatisme

RUDI DIERICK – Soms lijkt het wel onmogelijk, hoe geniaal en doodeerlijk sommige politici ook kunnen zijn. Neem nu de kernuitstap. De ene wil het regeerakkoord toepassen, maar selectief. De andere wil het ook toepassen, maar in zijn geheel.

RAF FEYS – Naar verluidt wordt dit het jaar van de grote hervormingen. Veel beleidsmakers willen drastisch hervormen. Maar praktijkmensen en gewone Vlamingen zien het anders. Vergelijkende studies geven hen gelijk.

RUDI DIERICK – Trevor Philips, voormalig hoofd van de Britse' Commission for Racial Equality', heeft het gehad met het dogmatisme rond integratie. Het moet gedaan zijn met de verkettering van wie kritische vragen stelt en de negatie van zware mishandeling en wantoestanden. Tijd voor een eerlijke analyse.

EDDY DANIELS - Nadat sommigen geklaagd hebben dat Europa te weinig hart heeft voor de islam, pakken diezelfden vandaag uit met de kritiek dat Europa de christenen in de steek laat, die door moslims vervolgd worden.

Subscribe to RSS - dogmatisme